Om beter bestand te zijn tegen de droogte wil het Waterschap Limburg middels enkele 'compacte gebiedspilots' grondwaterpeilen fors verhogen en extra water inlaten in een natuurgebied of op agrarische gronden. Het waterschap gaat hierover praten met de landbouworganisatie LLTB. Daarnaast neemt het andere maatregelen om meer water vast te houden.

In de droge zomer van 2022 kampte ook Limburg met droogvallende beken en sterk dalende grondwaterstanden, dit ondanks extra maatregelen die het waterschap trof om beeksystemen te ondersteunen, zoals ‘infuuspompen’ en een extra pomp bij de Noordervaart om de wateraanvoer nog verder te maximaliseren.

Het waterschap stelt dat de droogte van afgelopen zomer nog steeds doorwerkt op het functioneren van de beeksystemen. “Belangrijker is echter het benodigde herstel van de ondiepe grondwatervoorraden. Die zijn cruciaal om enerzijds de beken op langere termijn te voeden, maar ook voor het beschikbaar hebben van bodemwater voor landbouw en natuur aankomend groeiseizoen.”

Drie zaken
Het waterschap wil daarom meer water vasthouden om beter bestand te zijn tegen een eventuele droogte in 2023. “Het gaat concreet om drie zaken, namelijk het verhogen van de stuwen, agrariërs oproepen om het water in het voorjaar langer vast te houden en het opstarten van enkele pilots tot het natter maken van de grond”, zegt Chrit Wolfhagen, lid van het dagelijks bestuur.

Het waterschap wil zoveel mogelijk stuwen boven de winterstand houden. En als de grondwatervoorraden rond 1 maart 2023 niet voldoende zijn aangevuld, dan gaat het waterschap agrariërs oproepen om de boerenstuwen/peilgestuurde drainages langer hoog te houden, van 15 maart tot 15 april. “Dit verlengt de periode dat aanvulling van water kan plaatsvinden.”

Het waterschap wil ook enkele ‘compacte gebiedspilots’ opzetten. In die gebieden wil het waterschap de peilen fors gaan verhogen en mogelijk extra water inlaten in een natuurgebied of op agrarische gronden. Door dit soort pilots te monitoren door middel van peilbuizen, komt scherper in beeld wat het rendement is van lokale peilopzet op de ondiepe grondwaterstanden ter plaatse, aldus het waterschap. “Het gaat hier om maatwerk met de omgeving op het juiste moment”, zegt Wolfhagen.

De komende maanden gaat het waterschap in gesprek met landbouworganisatie LLTB en terrein beherende instanties om te komen tot enkele compacte gebiedspilots.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Rolia · 4 months ago
    Interessant. Ik zou dit project graag volgen omdat ik in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met hetzelfde bezig ben. En me afvraag hoe boeren hiervan het beste kunnen meewerken? Vernatting heeft heel veel consequenties.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……
Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!