secundair logo knw 1

Een boerenstuw | Foto Waterschap Limburg

Om beter bestand te zijn tegen de droogte wil het Waterschap Limburg middels enkele 'compacte gebiedspilots' grondwaterpeilen fors verhogen en extra water inlaten in een natuurgebied of op agrarische gronden. Het waterschap gaat hierover praten met de landbouworganisatie LLTB. Daarnaast neemt het andere maatregelen om meer water vast te houden.

In de droge zomer van 2022 kampte ook Limburg met droogvallende beken en sterk dalende grondwaterstanden, dit ondanks extra maatregelen die het waterschap trof om beeksystemen te ondersteunen, zoals ‘infuuspompen’ en een extra pomp bij de Noordervaart om de wateraanvoer nog verder te maximaliseren.

Het waterschap stelt dat de droogte van afgelopen zomer nog steeds doorwerkt op het functioneren van de beeksystemen. “Belangrijker is echter het benodigde herstel van de ondiepe grondwatervoorraden. Die zijn cruciaal om enerzijds de beken op langere termijn te voeden, maar ook voor het beschikbaar hebben van bodemwater voor landbouw en natuur aankomend groeiseizoen.”

Drie zaken
Het waterschap wil daarom meer water vasthouden om beter bestand te zijn tegen een eventuele droogte in 2023. “Het gaat concreet om drie zaken, namelijk het verhogen van de stuwen, agrariërs oproepen om het water in het voorjaar langer vast te houden en het opstarten van enkele pilots tot het natter maken van de grond”, zegt Chrit Wolfhagen, lid van het dagelijks bestuur.

Het waterschap wil zoveel mogelijk stuwen boven de winterstand houden. En als de grondwatervoorraden rond 1 maart 2023 niet voldoende zijn aangevuld, dan gaat het waterschap agrariërs oproepen om de boerenstuwen/peilgestuurde drainages langer hoog te houden, van 15 maart tot 15 april. “Dit verlengt de periode dat aanvulling van water kan plaatsvinden.”

Het waterschap wil ook enkele ‘compacte gebiedspilots’ opzetten. In die gebieden wil het waterschap de peilen fors gaan verhogen en mogelijk extra water inlaten in een natuurgebied of op agrarische gronden. Door dit soort pilots te monitoren door middel van peilbuizen, komt scherper in beeld wat het rendement is van lokale peilopzet op de ondiepe grondwaterstanden ter plaatse, aldus het waterschap. “Het gaat hier om maatwerk met de omgeving op het juiste moment”, zegt Wolfhagen.

De komende maanden gaat het waterschap in gesprek met landbouworganisatie LLTB en terrein beherende instanties om te komen tot enkele compacte gebiedspilots.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...