secundair logo knw 1

Sitech is verantwoordelijk voor de waterzuiveringsinstallatie op industriepark Chemelot (foto: M.M.Minderhoud)

Het Limburgse waterschap is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank dat de normen voor het lozen van de stof pyrazool in de Maas moeten worden versoepeld. Volgens het waterschap brengt de versoepeling de kwaliteit van de drinkwatervoorziening in het gevaar.

Waterschap Limburg had de norm verscherpt, nadat in juli 2015 de aanwezigheid van de stof pyrazool in het Maaswater was vastgesteld. De bestuursrechter oordeelde op 18 oktober dat Sitech, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de waterzuiveringsinstallatie op industriepark Chemelot, de kans krijgt te onderbouwen dat het bedrijf een onevenredige inspanning moet verrichten om aan de pyrazool-norm te voldoen.

Op dit moment volgt het waterschap daarom twee sporen. Enerzijds overlegt Waterschap Limburg, conform de uitspraak van de bestuursrechter, met Sitech over hun onderbouwing. Vermoedelijk in het voorjaar stelt het waterschap dan een nieuwe pyrazool-normering vast. Anderzijds tekent het beroep aan bij de Raad van State tegen de oorspronkelijke uitspraak.

"De scherpere normering is weloverwogen en rekening houdend met alle belangen vastgesteld," zegt dijkgraaf Patrick van der Broeck. "Bovendien was de norm in lijn met de nieuwe normering, die toenmalig minister Schultz van Haegen in julie 2017 oplegde. Omdat wij denken dat het maatschappelijk belang gediend is bij de strengere normering, gaan wij nu de Raad van State vragen om een uitspraak te doen in deze zaak."

Sitech voerde bij de bestuursrechter drie redenen aan waarom het bedrijf niet aan de scherpe normen wilde voldoen: de normering zou ten koste gaan van het bedrijfsresultaat, van controle op andere schadelijke stoffen en van het bufferwater dat Sitech verplicht is aan te houden als bluswater. Het waterschap is het er niet mee eens. Van der Broeck: "Deze norm gold meer dan een jaar en in die periode heeft Sitech bewezen wel degelijk binnen de strengere normering te kunnen blijven."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.