secundair logo knw 1

Het centrum van Meerssen is de laatste jaren meerdere keren overstroomd na extreme regenval I foto: Waterschap Limburg

De waterschapsbelasting voor Limburgse huishoudens stijgt de komende vier jaar met een kleine 20 procent. Volgens Waterschap Limburg zijn extra investeringen nodig in verband met het veranderende klimaat, de waterveiligheid langs de beken en Maas en de waterkwaliteit. In 2020 wordt meteen een verhoging van bijna 12 procent doorgevoerd.

Waterschap Limburg kondigt de lastenverzwaring aan in de vandaag gepubliceerde begroting voor 2020. Een huishouden met meerdere personen zal in 2023 ongeveer 46 euro meer betalen dan nu. Ook de tarieven voor bedrijven en voor beheerders en eigenaren van natuurgebieden en wegen gaan aanzienlijk omhoog.

Vliegende start
De waterschapsbelasting neemt volgend jaar direct met 11,8 procent toe. Het waterschap spreekt van een eenmalige stijging om een vliegende start te maken. Daarna is de lastenverzwaring gematigder: 3,4 procent in 2021, 1,7 procent in 2022 en 1,7 procent in 2023. “We verwachten dat we hiermee nog altijd een van de voordeligste waterschappen in Nederland zijn”, meldt Waterschap Limburg in de begroting. De uitgaven bedragen 161 miljoen euro in 2020. De grootste posten zijn ‘zuiveren en waterketen’ (72 miljoen euro) en ‘klimaatadaptatie regionaal systeem’ (53 miljoen euro).

Remy SleijpenRemy SleijpenDe extra belastinginkomsten zijn nodig voor een toekomstbestendige wateraanpak, vertelt dagelijks bestuurslid Remy Sleijpen die financiën in zijn portefeuille heeft. “Om onze opgaven als Waterschap Limburg te kunnen waarmaken, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een gezonde basis voor Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg. Als we niet investeren, betekent dat voor de inwoners van Limburg dat ze niet afdoende beschermd zijn tegen deze toekomstige extremen. En dan is de schade niet te overzien. Dit vraagt om extra financiële middelen, anders kijken naar onze uitdagingen en meer samen optrekken met overheden, bedrijven en inwoners.”

Drie grote opgaven
Het waterschap noemt als grootste opgaven het omgaan met het veranderende klimaat, de waterveiligheid langs de beken en Maas en de waterkwaliteit. Wat betreft de eerste opgave: Limburg heeft regelmatig last van extreme hoosbuien en dat zal alleen maar toenemen. Het waterschap gaat daarom nieuwe buffers aanleggen en weersvoorspellende modellen gebruiken om bij noodweer sneller te kunnen handelen. In verband met droogte en bestrijding van wateroverlast wordt ingezet op een integrale aanpak voor hele beekdalen.

Op het ogenblik wonen zestigduizend mensen in Limburg achter dijken die niet aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Om dit probleem te verhelpen realiseert het waterschap de komende jaren een aantal projecten met maatregelen voor de waterveiligheid. In het kader van waterkwaliteit wordt meer gedaan aan het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Het waterschap gaat ook hergebruik van afvalwater onderzoeken. De bedoeling is dat dit water weer kan worden ingezet om landbouw en natuur tijdens droogte te ontlasten en schade te voorkomen. Waterschap Limburg richt een centrale regiekamer in om actief te kunnen sturen op waterveiligheid en -kwaliteit.

 

MEER INFORMATIE
Waterschap Limburg over begroting 2020
Noodmaatregelen tegen wateroverlast in 2018

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.