secundair logo knw 1

Het Waterschapshuis in Boxtel I foto: Rosemoon / Wikimedia Commons

Waterschap De Dommel gaat met een subsidieregeling de aanleg van klimaatbuffers stimuleren. Hiervoor trekt het waterschap zowel dit als volgend jaar een miljoen euro uit.

De nieuwe regeling is bedoeld voor klimaatbuffers van enige omvang. Waterschap De Dommel noemt als voorbeelden wadi’s, ondergrondse infiltratiebuffers, waterpasserende verhardingen en zaksloten. Door zo’n buffer kan regenwater infiltreren in de grond en wordt bij een heftige regenbui wateroverlast voorkomen. Het Midden-Brabantse waterschap heeft al langer een subsidieregeling waarmee inwoners worden gestimuleerd om in de eigen leefomgeving regenwater af te koppelen.

Organisaties, inwoners en samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen maximaal twee ton voor een klimaatbuffer krijgen. Een bijdrage is in principe mogelijk voor alle investeringskosten die direct verband houden met de realisatie van de buffer, uitgezonderd plankosten. Het hangt van het soort buffer af hoe de subsidie wordt berekend, maar het maximum is 50 procent van de kosten. Het jaarlijkse subsidieplafond van het waterschap is een miljoen euro in 2020 en 2021.

De klimaatbuffer moet binnen drie jaar gereed zijn en minstens tien jaar in stand worden gehouden. Waterschap De Dommel noemt vijf activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen. Eentje is de wijziging van verbeterd gescheiden stelsels (VGS) volgens het nieuwe concept VGS 2.0. Hierbij zijn twee pompen in het hemelwaterstelsel: een voor de afvoer richting rioolwaterzuiveringsinstallatie en een voor de afvoer naar het oppervlaktewater.

Ook voor het aanleggen van een waterberging, al dan niet in combinatie met infiltratie, is subsidie mogelijk. De andere activiteiten zijn: afkoppelen van een verhard oppervlak van een gemengd rioolstelsel, verwijderen van een verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar riolering of oppervlaktewater en aanbrengen van half-verharding in plaats van een verhard oppervlak voor zover deze afvoert naar riolering of oppervlaktewater.

 

MEER INFORMATIE
Toelichting Waterschap De Dommel 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...