Hoewel het ministerie van Economische Zaken de peilproef al had goedgekeurd, wordt het waterpeil van het Lauwersmeer voorlopig toch niet verhoogd. Dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest eist meer waarborgen.
De provincies Groningen en Friesland willen het waterpeil in het Lauwersmeer de komende twee jaar in het voorjaar met maximaal 41 centimeter verhogen. De verhoging, opgenomen in het beheerplan Natura 2000, moet zorgen voor meer waterriet en een afname van de oeverbegroeiing. Het is de bedoeling het gebied zo aantrekkelijker te maken voor vogels als de grauwe kiekendief en de porseleinhoen.

Het plan stuit op grote weerstand van boeren en omwonenden. Er werden 161 bezwaarschriften ingediend. Zo vrezen landbouworganisatie LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dat de voorgenomen verhoging leidt tot verzilting van land en dat deze schade toebrengt aan de gewassen. De NAV tekende zelfs beroep aan bij de Raad van State.

Dat was voor dijkgraaf Bert Middel een van de redenen voorlopig niet mee te werken en de aanvraag voor de benodigde watervergunning nog niet in behandeling te nemen. Hij wil de aanvraag pas behandelen als de Raad van State het beroep van de NAV heeft behandeld. In zijn brief aan de provincie noemt Middel de aanvraag verder onvolledig en eist hij meer waarborgen om de belangen van agrariërs en omwonenden te beschermen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.