secundair logo knw 1

Hoewel het ministerie van Economische Zaken de peilproef al had goedgekeurd, wordt het waterpeil van het Lauwersmeer voorlopig toch niet verhoogd. Dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest eist meer waarborgen.
De provincies Groningen en Friesland willen het waterpeil in het Lauwersmeer de komende twee jaar in het voorjaar met maximaal 41 centimeter verhogen. De verhoging, opgenomen in het beheerplan Natura 2000, moet zorgen voor meer waterriet en een afname van de oeverbegroeiing. Het is de bedoeling het gebied zo aantrekkelijker te maken voor vogels als de grauwe kiekendief en de porseleinhoen.

Het plan stuit op grote weerstand van boeren en omwonenden. Er werden 161 bezwaarschriften ingediend. Zo vrezen landbouworganisatie LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) dat de voorgenomen verhoging leidt tot verzilting van land en dat deze schade toebrengt aan de gewassen. De NAV tekende zelfs beroep aan bij de Raad van State.

Dat was voor dijkgraaf Bert Middel een van de redenen voorlopig niet mee te werken en de aanvraag voor de benodigde watervergunning nog niet in behandeling te nemen. Hij wil de aanvraag pas behandelen als de Raad van State het beroep van de NAV heeft behandeld. In zijn brief aan de provincie noemt Middel de aanvraag verder onvolledig en eist hij meer waarborgen om de belangen van agrariërs en omwonenden te beschermen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!