secundair logo knw 1

De waterpeilen in de Linge staan erg hoog. Dat geldt ook voor de polders in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Het treft volop maatregelen: alle gemalen draaien op volle toeren, extra pompen draaien mee op knelpunten.

Onder normale omstandigheden staat de Linge 80 centimeter boven NAP. Nu is dat het dubbele, zegt woordvoerder Jelmer Krom tegen het NOS Radio 1 Journaal. In de afgelopen droge nacht stabiliseerde het peil op de Beneden-Linge, maar vandaag (zaterdag) wordt weer veel regen verwacht, waardoor het peil stijgt. Verder komen in het werkgebied van Rivierenland vooral in de lage delen van de Tielerwaard, Vijfheerenlanden en Altena hogere peilen voor, blogt het waterschap.


UPDATE 16:00 uur
kaart rivierengebied 900 legandab In een flink deel van het werkgebied van Rivierenland is sprake van wateroverlast, wat lokaal leidt tot ondergelopen straten, percelen, kelders en woningen | Kaart Rivierenland


Rijn en Maas
Door de regenval stijgen de waterpeilen in zowel Rijn als Maas flink, maar het lijkt niet tot een groot hoogwater te gaan komen in de beide rivieren, aldus Waterpeilen.nl. De Rijn is sinds de ochtend van 10 januari gaan stijgen maar begon op een relatief laag niveau. De verwachting is dat de rivier bij Lobith naar ca 13 m (NAP) stijgt, aldus Waterpeilen. De Maas stijgt, onder het voorbehoud van de werkelijke regenval in het stroomgebied op met name zaterdag, naar 1.250 tot 1.400 m3/s.

Door de regenval nemen waterschappen ook in andere delen van het land extra maatregelen. Waterschap Zuiderzeeland zet het gemaal Wortman in Lelystad in om het teveel aan water in de provincie weg te pompen naar het IJsselmeer.

Aa en Maas
Waterschap Aa en Maas meldt dat de regen die in zijn werkgebied valt leidt tot verhoogde waterstanden en afvoeren, maar niet of nauwelijks tot overschrijding van drempelwaarden uit de calamiteitendraaiboeken. Wel heeft het waterschap uit voorzorg met bekramming een deel van de dijk bij Cuijk verstevigd. Het talud daar is opnieuw ingezaaid en de grasmat is nog niet erosiebestendig genoeg als de waterstand in de Maas verder gaat stijgen, is de uitleg.

Waterschap Scheldestromen laat de gemalen in Zeeland volop draaien om het overschot aan water af te voeren. “Door hoog water en straffe tegenwind, wordt het water opgestuwd en kost het meer moeite om het water naar zee af te voeren.”

In Friesland zet Wetterskip Fryslân vandaag het historische Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te voeren van de Friese boezem - het stelsel van meren, kanalen en vaarten in Friesland. "Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zetten we de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in", schrijft het waterschap.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...