Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Het systeem van geborgde zetels binnen de waterschappen moet worden afgeschaft. Dat stelt de commissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Een belangrijke afweging is dat de geborgde zetels in de veranderende context waarbinnen de waterschappen hun taken moeten uitvoeren niet meer functioneel zijn. De gekozen vertegenwoordigers zijn uitstekend in staat om in de bestuurlijke discussies alle specifieke belangen in hun afwegingen een plaats te geven, aldus de adviescommissie.

0
0
0
s2smodern

Extreme buien en langdurige droogte zorgen in een versteende stad voor veel overlast en schade. Met het Nationaal Kampioenschap (NK) Tegelwippen willen Rotterdam en Amsterdam hun inwoners stimuleren stoep- of tuintegels te verwijderen en er groen voor in de plaats te planten.

0
0
0
s2smodern

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wil 100 miljoen euro extra vrijmaken uit het Deltafonds om Nederland beter te wapenen tegen de droogte. De bewindsvrouw heeft daar vandaag een brief over gestuurd naar de Tweede Kamer. Het beschikbaar stellen van extra geld kondigde de minister vanmorgen aan tijdens een bezoek aan Twente waar ze zich liet voorlichten over de verdroging van het gebied in het oosten.

0
0
0
s2smodern

Het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunea wil in de toekomst twee nieuwe bronnen aanboren: het Valkenburgse Meer en brak grondwater onder de duinen. Daarmee wordt de afhankelijkheid van de Maas verminderd en aan de alsmaar groeiende vraag naar kraanwater voldaan.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta zet in een deel van het eigen gebied waterpeilen op tot boven het normale maximumpeil. De maatregel is bedoeld om extra water vast te houden. Eerder kondigde het aangrenzende Wetterskip Fryslân al om dezelfde reden aan de waterstand in de Friese meren en kanalen te verhogen.

0
0
0
s2smodern

De combinatie van hydrologische kennis en actuele vlakdekkende metingen van neerslag en verdamping. Daar draait het om bij het nieuwe informatiesysteem OWASIS. De actuele en gedetailleerde gegevens over de hoeveelheid water in de bodem helpen waterbeheerders bij het nemen van operationele beslissingen.

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Rijnland gaat de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder vernieuwen. De awzi is de grootste van Rijnland, maar is ook gedateerd, verkeert in slechte staat en is niet berekend op de toekomst. In de afgelopen jaren is er gekeken naar renovatie en nieuwbouw, het algemeen bestuur heeft nu gekozen voor het laatste. De nieuwe zuivering gaat maximaal 152 miljoen euro kosten.

0
0
0
s2smodern

Digitaal vergaderen werkt maar ideaal is het niet. Dat is de algemene teneur van een inventarisatie van de eerste ervaringen bij decentrale overheden. De waterschappen oordelen positief of neutraal. Zij willen tijdig duidelijkheid over het al dan niet verlengen van de spoedwet.

0
0
0
s2smodern

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland buigt zich deze maand over het voorstel om afvalwater van glastuinders te gaan zuiveren op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Het betreft een collectieve zuivering. Het hoogheemraadschap wil met een extra zuiveringsstap gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten gaan verwijderen.

0
0
0
s2smodern

Waterbedrijf Vitens doet een beroep op de inwoners van Gelderland en Overijssel om zuinig aan te doen met water, omdat er een tekort aan drinkwater dreigt. Vitens ziet het watergebruik flink toenemen. In een aantal plaatsen en dorpen is sprake van lage waterdruk en komt er mogelijk al minder water uit de kraan, waarschuwt het drinkwaterbedrijf.

0
0
0
s2smodern

De European Water Technology Week gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft vanwege de coronacrisis een streep gehaald door het evenement. Deze wordt nu in 2022 gehouden. Dat geldt ook voor de watertechnologie-beurs Water Tech Europe.

0
0
0
s2smodern

Een ondergrondse waterbuffer kan de oplossing zijn voor de toenemende onbalans tussen wateroverlast en watertekort in stedelijke gebieden. Een kansenkaart van ingenieursbureau Wareco laat zien waar zo’n ‘Urban Water Buffer’ mogelijk is.

0
0
0
s2smodern

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling is opgeschaald naar het niveau van dreigend watertekort. Dat houdt verband met het bijzonder hoge neerslagtekort voor de tijd van het jaar en de lage en verder dalende aanvoer van water via de Rijn.

0
0
0
s2smodern

De bijzonder droge en warme zomer van 2018 is geen incident. Volgens onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht zullen door de verandering van het klimaat zulke zomers vaker voorkomen. Er is wel een duidelijk verschil te zien tussen het binnenland waar het in de zomermaanden steeds droger wordt en het kustgebied waar het juist natter wordt.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Limburg vraagt agrariërs in het Heuvelland om ongeveer tien millimeter extra water per vierkante meter vast te houden. Daarvoor zijn vijftien praktische maatregelen bedacht. Het waterschap toont er nu een aantal in een serie filmpjes.

0
0
0
s2smodern

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft onder voorwaarden ingestemd met het voorstel om de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten op de meest duurzame manier in te richten. De variant roept nog wel veel vragen op en dat is de reden dat het AB aan de noodrem wil kunnen trekken als blijkt dat er onaanvaardbare risico’s worden genomen.

0
0
0
s2smodern

Op vijf meetlocaties verspreid door het land monitort het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden de bodemdaling. Om de geotechnische eigenschappen van het veen te bepalen, en die informatie te gebruiken om bodemdaling te voorspellen, worden nu extra grote veenmonsters gestoken.

Laatste reacties op onze artikelen

Dank Hans, helder!
Een progressieve kostenprijs per afgetapte hoeveelheid water zou een oplossing kunnen zijn. De eerste..m3 het goedkoopst en bij veel verbruik de aanvullende kub's water duurder maken.
Dat is toch de omgekeerde wereld? Waarom verbiedt het waterschap het gebruik van schadelijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen niet gewoon?
Zou het kunnen zijn dat de overlevingstijd van het virus in het rioolsysteem gevoelig is voor temperatuur?
Nu te temperatuur gestaag stijgt kan dat grote invloed hebben.
Mooi inzicht, complimenten!
Aangezien de behoefte naar verwachting redelijk universeel is over Nederland, zou ik een best practise verwachten qua risicomanagement vanuit de bedrijfswaarden matrix. Ik ben benieuwd in hoeverre zo'n standaardisering is ingedaald.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.