secundair logo knw 1

Vorig jaar werden veel minder waterkevers waargenomen I foto: Rob Felix / Wikimedia Commons

Het turven van waterdiertjes door burgers levert geen gunstig beeld op van de waterkwaliteit in 2019. In meer dan de helft van de wateren is de kwaliteit matig. Poelslakken zijn het vaakst gevonden, waterkevers juist veel minder dan een jaar eerder.

Mensen kunnen via de webapp Waterdiertjes.nl aangeven welke ongewervelde kleine dieren zij in een water vinden. Hiervoor was volgens een overzicht van Wageningen University & Research afgelopen jaar veel belangstelling. Er waren 422 unieke waarnemingen van 380 locaties, met een piek tijdens de IVN Slootjesdagen in juni 2019.

De waarnemingen worden in de app meteen omgezet in een oordeel over de waterkwaliteit. Sommige soorten zoals kokerjuffers en larven van schrijvertjes geven een indicatie voor schoon water, andere soorten zoals poelslakken en wormen voor het tegendeel. Volgens de beoordeling had in 2019 ruim de helft van de bezochte wateren een matige waterkwaliteit. Slechts een derde scoorde goed tot uitstekend.

Resultaten slechter
De resultaten vallen tegen, vergeleken met die uit 2018. Toen haalde bijna de helft van de wateren nog een goede score. De teruggang in de waterkwaliteit is volgens Wageningen University & Research mogelijk veroorzaakt door de twee ongewoon warme zomers.

De kwaliteit van stromende wateren - beken en rivieren - is over het algemeen vaker goed of uitstekend dan van andere watertypen. Sloten lijken het weer beter te doen dan poelen, plassen, meren en echte stadswateren. Het aantal wateren met een (zeer) slechte kwaliteit is beperkt.

Waterkwaliteit volgens WaterdiertjesOverzicht van de waterkwaliteit in de afgelopen twee jaar (Bron: Waterdiertjes.nl)

Waterkevers uit top tien
Poelslakken zijn op de meeste plekken waargenomen, op de voet gevolgd door bootsmannetjes en de larven van de waterjuffers. In 2018 werden waterkevers het vaakst aangetroffen, maar die zijn nu uit de top tien verdwenen. Er is ook een ranglijst opgemaakt aan de hand van de aantallen diertjes die zijn gevangen. Op één staan de bootsmannetjes. Daarna komen de vlokreeften en duikerwantsen.

In het consortium Waterdiertjes werken sinds dit jaar negen organisaties samen: EIS-Kenniscentrum Insecten, GLOBE Nederland, Waarneming.nl, IVN Natuureducatie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen University & Research, STOWA, Waterschap Brabantse Delta en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze zorgen voor de website en werken aan samenhang tussen publiekscampagnes. Ook dit jaar kan iedere burger weer waarnemingen doorgeven.

 

MEER INFORMATIE
WUR over de resultaten
Website Waterdiertjes.nl
Krachtenbundeling in consortium
Nationaal slootjesonderzoek in 2019

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.