secundair logo knw 1

Medewerkers van hoogheemraadschap van Rijnland inspecteren de dijken regelmatig met deze droogte | Foto Rijnland

Het peil in het IJsselmeer en Markermeer daalt, maar op dit moment is er nog voldoende om aan de watervraag te voldoen, aldus de Droogtemonitor. In spuikuilen en vaargeulen bij Kornwerderzand en Den Oever zit water met een verhoogd zoutgehalte, maar het chloridegehalte bij drinkwaterinnamepunt van PWN bij Andijk is nog steeds laag. Er zijn de komende dagen geen extra landelijke maatregelen nodig tegen de droogte, zo is de uitkomst van het overleg door het Managementteam Watertekorten (MTW) vandaag.

De gemiddelde peilen van beide meren bedragen NAP -0,25 m (IJsselmeer) en -0,24 m (Markermeer). De aanvoer van de IJssel bedraagt circa 145 m3/s. Voor zowel de aanvoer als de waterpeilen wordt een verdere daling verwacht, aldus de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Om het zogeheten zoutbezwaar vanaf de Waddenzee tegen te gaan wordt het spuiprotocol ‘watertekort’ toegepast, waardoor gericht wordt gespuid. Bij de zeesluizen in de Afsluitdijk wordt zoveel mogelijk met 'volle kolk' geschut.

Lastig
Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen, aldus de Droogtemonitor. Watergebruikers in categorie 4 van de verdringingsreeks (natuur, landbouw en scheepvaart) ondervinden voornamelijk beperkingen.

Door oplopende watertemperatuur daalt het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater. Dit bevordert onder meer de algengroei, maar ook komen vissen in de problemen in zuurstofarme wateren. Verschillende waterschappen hebben overzetacties op touw gezet om vissen over te hevelen naar zuurstofrijkere wateren.

Grondwaterstanden
De grondwaterstanden zijn met name in het zuiden en oosten laag tot zeer laag en dalen vrijwel overal. 
In gebieden zonder wateraanvoermogelijkheden (Brabant, Limburg, Achterhoek, Twente en rondom de Veluwe) zijn diverse bovenlopen van beken drooggevallen. Er zijn onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld door de waterschappen in Zeeland, Brabant en Limburg en bij de waterschappen Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn en IJssel.

Waterschappen zetten op steeds meer plekken tijdelijke pompinstallaties in om water aan te voeren naar gebieden om in de watervraag te voorzien of om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. In West en Noord-Nederland voeren waterschappen inspecties uit van droogtegevoelige kaden en dijken.

De zoutgehaltes lopen op maar komen nog niet boven de grenswaardes. De situatie bij de monding van de Hollandse IJssel is kwetsbaar met langzaam oplopende chlorideconcentraties. Ook in het Noordzeekanaal loopt het zoutgehalte langzaam op. Het zout bereikt het Amsterdam-Rijnkanaal nog niet.

Rijn en Maas
De afvoer van de Rijn bij Lobith bedraagt aan het eind van de week rond 750 m3/s, aldus Rijkswaterstaat. Een verdere daling wordt verwacht. Eerder deze week voorspelde de website Waterpeilen.nl een daling tot mogelijk 660 m3/s. Een afvoer beneden de 800 m3/s is in het verleden in de zomerperiode slechts twee keer eerder voorgekomen (1949 en 1976), aldus Rijkswaterstaat.

De daggemiddelde afvoer van de Maas bij St. Pieter is op dit moment rond 25 m3/s en is daarmee beduidend lager dan normaal voor de tijd van het jaar (65 m3/s). Bij aanhoudend droog weer moet rekening worden gehouden met een een langere onderschrijding van LCW-criterium voor de Maas van 25 m3/s.

De watertemperatuur van de Rijn bij Lobith schommelt op dit moment rond 22 °C. De watertemperatuur van de Maas bij Eijsden varieert rondom 23 °C. In de regionale systemen is lokaal sprake van een verhoogde watertemperatuur tot meer dan 24°C. Door het zeer warme weer zal de temperatuur van water verder oplopen, zo is de verwachting.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Nu feitelijk watertekort, mogelijk snel nieuwe maatregelen voor waterverdeling

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!