Het peil in het IJsselmeer en Markermeer daalt, maar op dit moment is er nog voldoende om aan de watervraag te voldoen, aldus de Droogtemonitor. In spuikuilen en vaargeulen bij Kornwerderzand en Den Oever zit water met een verhoogd zoutgehalte, maar het chloridegehalte bij drinkwaterinnamepunt van PWN bij Andijk is nog steeds laag. Er zijn de komende dagen geen extra landelijke maatregelen nodig tegen de droogte, zo is de uitkomst van het overleg door het Managementteam Watertekorten (MTW) vandaag.

De gemiddelde peilen van beide meren bedragen NAP -0,25 m (IJsselmeer) en -0,24 m (Markermeer). De aanvoer van de IJssel bedraagt circa 145 m3/s. Voor zowel de aanvoer als de waterpeilen wordt een verdere daling verwacht, aldus de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Om het zogeheten zoutbezwaar vanaf de Waddenzee tegen te gaan wordt het spuiprotocol ‘watertekort’ toegepast, waardoor gericht wordt gespuid. Bij de zeesluizen in de Afsluitdijk wordt zoveel mogelijk met 'volle kolk' geschut.

Lastig
Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen, aldus de Droogtemonitor. Watergebruikers in categorie 4 van de verdringingsreeks (natuur, landbouw en scheepvaart) ondervinden voornamelijk beperkingen.

Door oplopende watertemperatuur daalt het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater. Dit bevordert onder meer de algengroei, maar ook komen vissen in de problemen in zuurstofarme wateren. Verschillende waterschappen hebben overzetacties op touw gezet om vissen over te hevelen naar zuurstofrijkere wateren.

Grondwaterstanden
De grondwaterstanden zijn met name in het zuiden en oosten laag tot zeer laag en dalen vrijwel overal. 
In gebieden zonder wateraanvoermogelijkheden (Brabant, Limburg, Achterhoek, Twente en rondom de Veluwe) zijn diverse bovenlopen van beken drooggevallen. Er zijn onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld door de waterschappen in Zeeland, Brabant en Limburg en bij de waterschappen Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn en IJssel.

Waterschappen zetten op steeds meer plekken tijdelijke pompinstallaties in om water aan te voeren naar gebieden om in de watervraag te voorzien of om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. In West en Noord-Nederland voeren waterschappen inspecties uit van droogtegevoelige kaden en dijken.

De zoutgehaltes lopen op maar komen nog niet boven de grenswaardes. De situatie bij de monding van de Hollandse IJssel is kwetsbaar met langzaam oplopende chlorideconcentraties. Ook in het Noordzeekanaal loopt het zoutgehalte langzaam op. Het zout bereikt het Amsterdam-Rijnkanaal nog niet.

Rijn en Maas
De afvoer van de Rijn bij Lobith bedraagt aan het eind van de week rond 750 m3/s, aldus Rijkswaterstaat. Een verdere daling wordt verwacht. Eerder deze week voorspelde de website Waterpeilen.nl een daling tot mogelijk 660 m3/s. Een afvoer beneden de 800 m3/s is in het verleden in de zomerperiode slechts twee keer eerder voorgekomen (1949 en 1976), aldus Rijkswaterstaat.

De daggemiddelde afvoer van de Maas bij St. Pieter is op dit moment rond 25 m3/s en is daarmee beduidend lager dan normaal voor de tijd van het jaar (65 m3/s). Bij aanhoudend droog weer moet rekening worden gehouden met een een langere onderschrijding van LCW-criterium voor de Maas van 25 m3/s.

De watertemperatuur van de Rijn bij Lobith schommelt op dit moment rond 22 °C. De watertemperatuur van de Maas bij Eijsden varieert rondom 23 °C. In de regionale systemen is lokaal sprake van een verhoogde watertemperatuur tot meer dan 24°C. Door het zeer warme weer zal de temperatuur van water verder oplopen, zo is de verwachting.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Nu feitelijk watertekort, mogelijk snel nieuwe maatregelen voor waterverdeling

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Michiel Doude van TroostwijkZeespiegelstijging is wereldwijd al 33cm per eeuw (3,3 mm/y) maar complex verdeeld. (zie afbeelding ref - https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/regional-sea-level/overview ).
Voor de Nederlandse kust is een versnelling aangetoond.
Het is eigenlijk heel simpel: als de aarde warmer wordt wordt ook de oceaan warmer en warmer water zet uit. Smelt van landijs versterkt het geheel en ook dat zit eraan te komen. Doordat wij relatief dicht bij een grote ijsmassa zitten is er ook nog het vingerafdruk effect: de zeespiegelstijging wordt gedempt omdat er minder water wordt aangetrokken met een kleinere ijsmassa. Ook dat effect is aangetoond.
https://climate.nasa.gov/news/2626/evidence-of-sea-level-fingerprints/
En dan ook nog landspiegeldaling, verhoogde rivier afvoeren en piekneerslag (droge neerslag want direct afgevoerd) plus de zomerdroogtes...
Geen reden tot paniek, daar schiet je niks meer op: wel voor een meer urgente aanpak in samenhang. Nederland is erg kwetsbaar en een groot incident is voldoende om ons kaartenhuis te doen omvallen.
Bekijk deze informatieve presentatie over "landspiegelstijging en levende landschappen" van prof Kleinhans.
https://youtu.be/8MHifaE62gw
Dit is een gaaf statement. Ben benieuwd naar de smaak van het biertje.
Het is mijn ervaring dat als je de dikke stengels onder een knoop op zeg 30 cm hoogte afknipt, de stengel opvult met paar procentige glyfosaat, alles in de directe omgeving aan plant mee gaat. Je dood dan via de wortel ipv het blad en er naast spuiten...
Heet water, electrocutie, afdekken, allemaal leuk, maar beperkt effectief en mega duur.
Over zulke grote hoeveelheden gif hebben we het nou ook weer niet......
De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!