secundair logo knw 1

De historische Jaknikkers typeren de oliewinning in Schoonebeek waarvan het productiewater in Twente wordt geinjecteerd I foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De NAM hoeft voorlopig niet te stoppen met de omstreden injectie van afvalwater in Twente. Volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) is er geen rechtsgrond om het lozen stil te liggen. Wel worden alternatieven verkend.

Veel Twentenaren en een meerderheid in de Tweede Kamer zijn tegen, maar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat gewoon door met het injecteren van productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in de Drentse plaats Schoonebeek. Dit water wordt sinds de herstart van de winning in 2011 ondergronds opgeslagen in Twente. Er is geen rechtsgrond om hieraan meteen een eind te maken, stelt Hans Vijlbrief die namens D66 staatssecretaris van Mijnbouw is.

hans vijlbrief 4Hans Vijlbrief
(foto: Martijn Beekman)

Dat heeft hij deze week laten weten in antwoord op vragen van het Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. Zijn toelichting: “NAM beschikt over vergunningen om productiewater van de oliewinning in Schoonebeek in oude gasvelden in Twente te injecteren. Zolang NAM zich aan de voorschriften in de vergunning houdt, is er geen rechtsgrond om de activiteiten die onder de vergunning vallen stop te zetten.” Vijlbrief kan ingrijpen als er bijvoorbeeld ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, maar zo’n reden is er volgens hem niet.

Alternatieven onderzocht
De staatssecretaris is wel in gesprek met de NAM over de verkenning van alternatieven voor de waterinjectie. Dat gebeurt in het kader van de herevaluatie waarbij het bedrijf alternatieve verwerkingswijzen van het productiewater onderzoekt. “Als NAM de herevaluatie heeft afgerond, zal ik zo snel mogelijk een besluit nemen over de waterinjectie in Twente. Ik overweeg daarbij een methode voor te schrijven die milieuvriendelijker is en met een lager risico, bijvoorbeeld door middel van een zuiveringstechniek, indien dit een realistische optie is.”

De NAM kijkt met een brede blik naar andere mogelijkheden, schrijft Vijlbrief. “Ik heb begrepen dat er kansrijke alternatieven zijn waarbij het productiewater wordt teruggebracht in delen van het Schoonebeek veld.” Hierop is trouwens in Drenthe al kritiek gekomen. Zo is volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra het laatste woord erover nog niet gezegd.

Vijlbrief rekent erop dat de uitkomsten van de herevaluatie uiterlijk op 1 juli bij hem worden ingediend. Daarna beoordeelt Staatstoezicht op de Mijnen het eindrapport en voert het onderzoeksinstituut Deltares een onafhankelijke toetsing uit. “Ook betrek ik de regionale overheden voor advies. Na de zomer neem ik vervolgens een besluit over de waterinjectievergunningen.”

Kritische reacties
In Twente is volgens RTV Oost sceptisch gereageerd op het schrijven van Vijlbrief. Voorzitter Freddy Mensink van stichting Stop Afvalwater Twente noemt de Kamerbrief ongeloofwaardig. “We krijgen geen antwoorden op de afwijkingen al die jaren ten opzichte van de vergunning en wij krijgen als stichting maar geen antwoord op twee ingediende handhavingsverzoeken. Ineens zijn blijkbaar de deelresultaten van mogelijke alternatieven klaar, terwijl er in de afgelopen zes jaar nauwelijks naar is gekeken.”

Ook Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) die in december een meerderheid kreeg voor haar motie om de waterinjectie stop te zetten, uit kritiek tegenover RTV Oost. “Eindelijk wordt er serieus gekeken naar alternatieven voor de afvalwaterinjectie. Graag wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid voor de inwoners van Twente en Drenthe. Die duidelijkheid krijgen zij nu niet. Ik zal er daarom op blijven aandringen dat er snel een alternatief komt.”

MEER INFORMATIE
Kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief
H2O Actueel: NAM wil waterinjectie in Schoonebeek
H2O Actueel: NAM onder verscherpt toezicht

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...