secundair logo knw 1

Het nieuwe gemaal Leenders I foto: WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft met verschillende maatregelen de waterhuishouding in het ten noorden van Meppel gelegen landbouwgebied Nijeveen Kolderveen verbeterd. Bij de bouw van een nieuw gemaal met een grotere capaciteit stond duurzaamheid voorop. Zo is cementloos beton gebruikt.

Volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is er een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem gemaakt. Hiermee kan beter worden ingespeeld op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of aanhoudende droogte.

Het project is afgelopen vrijdag officieel opgeleverd. Het waterschap heeft daarbij samengewerkt met de provincie Drenthe en de gemeente Meppel. Het project is gesteund vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Verbetering vooral bedoeld voor landbouw
Het verbeteren van het watersysteem komt met name de landbouw in het gebied Nijeveen Kolderveen ten goede, zegt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom van WDODelta. “Daarvoor is dit project voornamelijk bedoeld. Maar door de verbeteringen is nu ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.”

Een probleem was dat er bij hevige neerslag wateroverlast ontstond in het zuidelijk deel van de polder. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen: de bouw van het nieuwe gemaal Leenders, het aanpassen van de waterpeilen en het verbreden van de hoofdwatergangen. Dat maakt het mogelijk om meer en sneller regenwater af te voeren.

Het gemaal beschikt over drie grote pompen met een totale capaciteit van 165.000 liter per minuut. Hiermee kan het teveel aan water uit de polder worden afgevoerd op het Meppelerdiep. Door het nieuwe gemaal kan het waterschap werken met flexibel peilbeheer en zo beter reageren op de watervraag vanuit landbouw en natuur.

Industriële functie van gemaal zichtbaar gemaakt
Het gemaal Leenders is ontworpen door het Meppelse architectenbureau B+O Architectuur en Stedenbouw. WDODelta heeft het over een karakteristiek pand dat past bij de historie van het gebied. De industriële functie is duidelijk zichtbaar gemaakt in de semi-transparante gevels met ronde openingen in de binnenschil en verder in de metselwerkribben, de schoorstenen en de zinken dakbedekking.

Als het donker is, schijnt er gekleurd led-licht vanuit het gemaal naar buiten. Aan de kleur is te zien hoeveel pompen er draaien; bijvoorbeeld groen bij één pomp en rood bij de volle capaciteit.

Een belangrijk uitgangspunt tijdens de bouw was duurzaamheid. Pereboom licht toe: “Zo kozen we voor een robuust gebouw met een lange levensduur en gebruikten we cementloos beton en prefab geveldelen. Hiermee werd de bouwtijd korter en daarmee weer de CO2-uitstoot minder.”

De bestaande persleiding is hergebruikt voor vismigratie. Via deze leiding kunnen de vissen langs het gemaal zwemmen. In de gevel van het gemaal zijn nestkasten voor vogels geplaatst.

Ecologische bufferzone aangelegd
Tussen de landbouwpolder en het nabijgelegen Natura2000-gebied Kiersche Wijde is een ecologische bufferzone aangelegd. Hiermee wordt voorkomen dat de aanpassingen van het watersysteem invloed hebben op het natuurgebied.

Er is een karakteristiek windmolentje geplaatst om voor voldoende water in de bufferzone te zorgen. De molen pompt water op waardoor in een belangrijk deel van de bufferzone een plas-dras inrichting ontstaat. Dat past bij de natuurdoelen van Kiersche Wijde.

BEKIJK EN LEES OOK
Korte video over project 
H2O Actueel: renovatiemarathon WDODelta

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/