Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft met verschillende maatregelen de waterhuishouding in het ten noorden van Meppel gelegen landbouwgebied Nijeveen Kolderveen verbeterd. Bij de bouw van een nieuw gemaal met een grotere capaciteit stond duurzaamheid voorop. Zo is cementloos beton gebruikt.

Volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is er een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem gemaakt. Hiermee kan beter worden ingespeeld op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of aanhoudende droogte.

Het project is afgelopen vrijdag officieel opgeleverd. Het waterschap heeft daarbij samengewerkt met de provincie Drenthe en de gemeente Meppel. Het project is gesteund vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Verbetering vooral bedoeld voor landbouw
Het verbeteren van het watersysteem komt met name de landbouw in het gebied Nijeveen Kolderveen ten goede, zegt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom van WDODelta. “Daarvoor is dit project voornamelijk bedoeld. Maar door de verbeteringen is nu ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.”

Een probleem was dat er bij hevige neerslag wateroverlast ontstond in het zuidelijk deel van de polder. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen: de bouw van het nieuwe gemaal Leenders, het aanpassen van de waterpeilen en het verbreden van de hoofdwatergangen. Dat maakt het mogelijk om meer en sneller regenwater af te voeren.

Het gemaal beschikt over drie grote pompen met een totale capaciteit van 165.000 liter per minuut. Hiermee kan het teveel aan water uit de polder worden afgevoerd op het Meppelerdiep. Door het nieuwe gemaal kan het waterschap werken met flexibel peilbeheer en zo beter reageren op de watervraag vanuit landbouw en natuur.

Industriële functie van gemaal zichtbaar gemaakt
Het gemaal Leenders is ontworpen door het Meppelse architectenbureau B+O Architectuur en Stedenbouw. WDODelta heeft het over een karakteristiek pand dat past bij de historie van het gebied. De industriële functie is duidelijk zichtbaar gemaakt in de semi-transparante gevels met ronde openingen in de binnenschil en verder in de metselwerkribben, de schoorstenen en de zinken dakbedekking.

Als het donker is, schijnt er gekleurd led-licht vanuit het gemaal naar buiten. Aan de kleur is te zien hoeveel pompen er draaien; bijvoorbeeld groen bij één pomp en rood bij de volle capaciteit.

Een belangrijk uitgangspunt tijdens de bouw was duurzaamheid. Pereboom licht toe: “Zo kozen we voor een robuust gebouw met een lange levensduur en gebruikten we cementloos beton en prefab geveldelen. Hiermee werd de bouwtijd korter en daarmee weer de CO2-uitstoot minder.”

De bestaande persleiding is hergebruikt voor vismigratie. Via deze leiding kunnen de vissen langs het gemaal zwemmen. In de gevel van het gemaal zijn nestkasten voor vogels geplaatst.

Ecologische bufferzone aangelegd
Tussen de landbouwpolder en het nabijgelegen Natura2000-gebied Kiersche Wijde is een ecologische bufferzone aangelegd. Hiermee wordt voorkomen dat de aanpassingen van het watersysteem invloed hebben op het natuurgebied.

Er is een karakteristiek windmolentje geplaatst om voor voldoende water in de bufferzone te zorgen. De molen pompt water op waardoor in een belangrijk deel van de bufferzone een plas-dras inrichting ontstaat. Dat past bij de natuurdoelen van Kiersche Wijde.

BEKIJK EN LEES OOK
Korte video over project 
H2O Actueel: renovatiemarathon WDODelta

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!