secundair logo knw 1

Kinderen aan de slag met het vangen van waterdiertjes. Foto GLOBE Nederland

De campagne Waterdiertjes.nl is ontwikkeld om burgers bewust te maken van de waterkwaliteit in hun omgeving, maar moet nu ook structureel gaan bijdragen aan de kennis over wateren die niet door de waterschappen gemonitord worden. Daartoe hebben negen partijen zich verenigd in een consortium.  

''Eind vorig jaar hebben we geconstateerd dat het beter kan’’, vertelt Anton Gerritsen van GLOBE Nederland, de organisatie die de website ontwikkelde in opdracht van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ''We denken dat de gegevens serieus gebruikt kunnen worden.’’

Waterdiertjes.nl werd twee jaar geleden gelanceerd om burgers – en dan vooral kinderen van 10 tot 14 jaar – te betrekken bij de waterkwaliteit en biodiversiteit in hun omgeving. Met een schepnet en smartphone kunnen zij zelf ontdekken hoe schoon het water in de sloot, plas of vijver is. De score is voor iedereen zichtbaar op een kaart van Nederland.

Citizen science
''Het eerste idee was: hoe kun je mensen zo ver krijgen dat ze ook onder de waterspiegel kijken’’, aldus Gerritsen. Tijdens de Slootjesdagen van IVN Natuureducatie in het voorjaar werd de applicatie ook gebruikt voor het Nationale Slootjesonderzoek.

Gerritsen: ''Het is een mooie communicatietool, maar het zou nog mooier zijn als wetenschappers en waterschappen op den duur ook iets met de uitkomsten kunnen. Zodat het echte ‘citizen science’ wordt. Daarom nodigen we waterbeheerders en natuurorganisaties uit om aan te haken en bijvoorbeeld in de Week van Ons Water burgers te vragen mee te doen.’’

De uitkomsten kunnen volgens de woordvoerder een signaalfunctie hebben voor waterschappen en gemeenten. ''Burgers kijken vooral naar het water in hun buurt, naar sloten en plassen waar waterschappen zelden komen. Als blijkt dat de waterkwaliteit slecht is, kunnen zij zich als waterbeheerder afvragen of zij daar iets mee moeten.’’

Database
Om de methode verder te verbeteren, hebben negen partijen zich begin dit jaar verenigd in een consortium. Zij werken onder andere aan een betere website. Zo is het de bedoeling dat alle meetgegevens in de database van de NDFF (Nederlandse Database voor Flora en Fauna) komen, zodat deze makkelijker te gebruiken zijn voor waterbeheerders. Ook worden de verschillende publiekscampagnes beter op elkaar afgestemd.

 

-advertentie-

 

Het gaat om de volgende organisaties: EIS-Kenniscentrum Insecten, GLOBE Nederland, Waarneming.nl, IVN Natuureducatie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen University & Research, STOWA, Waterschap Brabantse Delta en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

MEER INFORMATIE
Website Waterdiertjes.nl
Slootjesonderzoek levert voorlopig een 6,1 op 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!