0
0
0
s2smodern

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven investeren de komende 2 jaar nog eens 4 miljoen euro in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Vorige week tekenden de participanten een samenwerkingsovereenkomst, waarmee ze zich conformeren aan de voltooiing en het beheren van het systeem dat het fundament vormt voor hydrologische modeltoepassingen, regionaal en landelijk.

NHI, de 'gereedschapskist' voor hydrologen, bevat basisdata en softwaretools om deze data in te voeren in de rekenmodellen die de kern vormen van de nationale en regionale hydrologische modeltoepassingen. Deze toepassingen helpen waterbeheerders bij het nemen van besluiten in het bijsturen van de waterhuishouding, met name tijdens weersextremen als droogte en wateroverlast.

Sinds 2015 is reeds 2 miljoen euro geïnvesteerd in het NHI. Voor voltooiing van het instrumentarium wordt de komende 2 jaar nog eens 4 miljoen euro vrijgemaakt. De investering zal worden terugverdiend, want de initiatiefnemers gaan er vanuit dat centraal ontwikkelen, beheren en onderhouden van data en software jaarlijks tot enkele miljoenen euro’s aan besparingen zal opleveren.

Dringend behoefte
Er is dringend behoefte aan één consistente basis voor het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen, zeggen de initiatiefnemers, zijnde de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat, PBL en DG Water en Bodem). Ze hebben de intentie om te blijven samenwerken in het beheer van de 'gereedschapskist'; ook op de langere termijn moet er structureel geld worden gestoken in onderhoud en doorontwikkeling van het instrumentarium.

De motivering is meerledig: naast de besparing draagt NHI bij aan betere besluitvorming door beheerders en beleidsmakers in geval van droogte of wateroverlast. En ook moet het meer inzicht geven in de waterkwaliteit in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het NHI stimuleert bovendien de landelijke samenwerking tussen hydrologen. "Dit zorgt voor de uitwisseling van kennis en ervaringen en voor overeenstemming over modellen en modelresultaten."

Fundament
Door alle rekenmodellen te voeden met een centrale dataset worden de hydrologische rekenresultaten beter, goedkoper en onderling consistenter, stellen de participanten, die tevens aangeven dat voortzetten van het NHI-project in lijn is met de aanbevelingen uit de droogte-evaluatie van 2018 door de landelijke Beleidstafel Droogte.

De modellen die de beweging van water (oppervlakte- en grondwater) simuleren, gebruiken hydrologen om in droge of natte tijden te bepalen waar problemen ontstaan en wat het effect van eventuele ingrepen en maatregelen is.

Op basis van deze bevindingen kunnen beheerders beslissingen nemen die schade van droogte of wateroverlast kunnen beperken. De hydrologische modeltoepassingen kunnen ook worden gebruikt voor het verkennen van de mogelijke effecten van klimaatscenario’s en voor het onderbouwen en evalueren van beleid.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.