0
0
0
s2sdefault

Met een waterbanksysteem voor glastuinbedrijven kunnen de wateroverlast en de verzilting van de ondergrond in het Westland daadwerkelijk worden tegengegaan. Dat concludeert onderzoeksinstituut KWR in het rapport 'COASTAR Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater'.

Een waterbank zorgt volgens de onderzoekers voor een betere balans tussen infiltratie en onttrekking uit het grondwatersysteem. Onttrekken van grondwater mag alleen onder voorwaarde dat, op gebiedsniveau, ook voldoende overtollig regenwater wordt geïnjecteerd om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Daardoor wordt een netto verzoeting in plaats van een netto verzilting gecreëerd.

0710 Klaasjan RaatKlaasjan Raat"Het is niet alleen een technische, maar vooral ook een organisatorische oplossing", zegt KWR-hydroloog Klaasjan Raat, die samen met collega’s de afgelopen twee jaar onderzoek deed naar de haalbaarheid van een waterbank in het Westland. Het betreft een project vanuit het kennisprogramma COASTAR, waarin verschillende partijen zoeken naar innovatieve oplossingen voor zoetwatervraagstukken in Zuid-Holland en elders langs de Nederlandse kust.

Brijn
De tuinbouwbedrijven in het Westland hebben veel water nodig om siergewassen, fruit en groenten te laten groeien. Daarin voorzien zij deels zelf door hemelwater van de daken van hun kassen op te vangen. Aanvullend pompen ze grondwater op. Dat is brak en moet worden ontzilt.

De reststroom van zouter concentraat (brijn) die hierbij ontstaat, mag volgens een maatwerkregeling in de diepere ondergrond worden geloosd. Deze regeling loopt in 2022 echter af en een eventuele verlenging staat ter discussie.

Een ander probleem is dat het Westland weinig bergingscapaciteit heeft voor neerslag doordat het dichtbebouwd is. Hierdoor ontstaat risico op wateroverlast. Ook daarvoor zou een waterbank een oplossing kunnen zijn, stellen de KWR-onderzoekers. Als meer hemelwater in de ondergrond wordt geïnjecteerd, komt er in de bovengrondse bassins namelijk ruimte voor het bergen van piekbuien.

Pilot
De waterbank is geïnspireerd op voorbeelden in het buitenland, waaronder Californië, vertelt Raat. Na een eerste verkenning in 2019, die al een hoopvol perspectief bood, hebben de onderzoekers de afgelopen twee jaar alles doorgerekend. Ook voerden ze gesprekken met de gebiedspartners, zoals de tuinders, het hoogheemraadschap, de gemeente en de provincie.

"Dit onderzoek heeft onze eerdere conclusies bevestigd", aldus Raat. "En wij denken dat het ook voor andere delen van Nederland interessant kan zijn, bijvoorbeeld voor de zandgronden. Uiteindelijk gaat het erom hoe we het grondwater op peil houden."

Hoe zo’n waterbank precies zou moeten werken, is onderwerp van een pilot die de partijen volgend jaar hopen te kunnen starten. "Je kunt het infiltreren van schoon hemelwater als voorwaarde te stellen voor het onttrekken van grondwater. Dat kan ook in groepsverband, want sommige tuinders vangen meer water op dan ze zelf nodig hebben. Nu is er geen prikkel om daar iets mee te doen."

Volgens de hydroloog zijn er in de huidige wetgeving "geen grote knelpunten" voor een waterbanksysteem. Wel moeten er in de pilot nog een aantal juridische vraagstukken uitgezocht worden, zoals de regelgeving rond brijnlozing en de risico’s op het verspreiden van verontreinigingen. "Het gaat om een noviteit in het waterbeheer."

 

MEER INFORMATIE
Rapport ‘COASTAR Waterbank Westland’
H2O-bericht: Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.