secundair logo knw 1

WATERBLOG - “De digitale revolutie gaat het werk van de waterprofessional drastisch veranderen.” Dat was de boodschap van het KNW najaarscongres. Dat er steeds meer mogelijk is dankzij digitale data en technieken, dat is wel duidelijk. Dat je daarvoor mensen nodig hebt die er mee om kunnen gaan ook.

Eilard Jacobs 180

door Eilard Jacobs

Zorgen voor water in wat voor vorm dan ook is altijd een kwestie van lange adem geweest. Dat komt omdat water deel uitmaakt van een natuurlijk proces waarin tijd soms meer in eeuwen dan in minuten een rol speelt. Het komt ook omdat we er harde en dure infrastructuur voor nodig hebben, die we graag lang mee laten gaan.

Klein doorkijkje
Dat betekent ook dat de keuzes die we nu maken van betekenis zullen zijn voor een toekomst die we nog niet kennen. Andrew Segrave (KWR) gaf ons toch een klein doorkijkje. Data spelen in die toekomst in ieder geval een grote rol. Ze komen van onze steeds geavanceerder meetinstrumenten, maar ook op allerlei manieren uit de samenleving, door participerende burgers of uit andere segmenten als bijvoorbeeld mobiliteit.

En dus kwam een aantal mensen ons enthousiast vertellen wat er allemaal met data kan. Titia Houwing (KPN) liet zien hoe van huishoudniveau (koelkast) tot bedrijfsniveau (koppeling van gemalen) er mooie dingen mogelijk zijn. Helmuth Lenting (Vitens) toonde een prachtige app voor “smart resource recovery”. Daisy Rood (RHDHV) vertelde gedreven over de digitale transitie en tenslotte liet Arjen Adriaansen (TU Twente/Arcadis) zien wat er allemaal kan met behulp van digitalisering voor ketenoptimalisatie van vooral infrastructurele projecten. Kortom veel mogelijkheden en met overtuiging gebracht.

Niet vlekkeloos
Maar misschien te mooi om waar te zijn? Als ik thuis een nieuw digitaal speeltje installeer op mijn PC  gaat er altijd van alles mis. En altijd kan het programma veel meer dan ik gebruik, want voor al die andere mogelijkheden heb je data nodig die ik niet heb. Ook in de professionele praktijk kenmerken digitaliserings- (of automatiserings-) projecten zich doorgaans niet door vlekkeloze implementatie en kostenbeheersing. Maar daar hebben we het vandaag maar even niet over.

Wel kunnen we in workshops nog wat vingeroefeningen doen en lastige aspecten met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld dat voor gegevensuitwisseling het wel nodig is dat iedereen dezelfde gegevensdefinities gebruikt. Iets waar bijvoorbeeld Rioned aan werkt voor het stedelijk waterbeheer.

Leuke game
Ook is het prachtig over heel veel informatie te beschikken, maar kan je daardoor ook betere beslissingen nemen? Met een leuke game mochten we merken dat je ook te veel data kan krijgen en ook verkeerde beslissingen kan nemen op basis van goede data.

Het kan niet missen, digitalisering verandert het waterbeheer. De waterprofessional moet daar mee om kunnen gaan en dat is voor een groot aantal grijzen onder ons niet altijd makkelijk. We richten onze hoop dan ook op de waterprofessional van de toekomst. Maar als die te veel digitale skills hebben kunnen ze overal terecht en niet speciaal in de watersector. Dus laten we er vooral ook voor zorgen dat de waterprofessional van de toekomst merkt hoe leuk het watervak is.

Zie ook: Terugblik en fotoverslag KNW Najaarscongres 2017

 

 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!