Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de terreinen van water en scheepvaart onder zijn hoede genomen. Milieu en bodem behoren tot het takenpakket van staatssecretaris Vivianne Heijen. Klimaat valt hier niet onder.

Dit is geregeld tijdens het constituerend beraad van het kabinet-Rutte IV, waarvan de bewindslieden gisteren zijn beëdigd. Het waterbeleid blijft zo onderdeel van de portefeuille van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, want in de twee voorgaande kabinetten was dit ook het geval. Mark Harbers (VVD) is verder verantwoordelijk voor weginfrastructuur, scheepvaart (maritieme zaken) en luchtvaart.

Minister Mark HarbersMinister Mark Harbers (foto: Martijn Beekman)

Hij meldt hierover: “Van jongs af aan heb ik een passie voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Verkeer, bescherming tegen water en zorg voor schoon water, dat zijn zaken die iedere Nederlander elke dag aangaan. Daar ga ik met de vele samenwerkingspartners mijn uiterste best voor doen.”

Milieu voor staatssecretaris
Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (CDA) heeft een wat uitgebreider omschreven pakket van taken: milieu, bodem, openbaar vervoer en spoor, fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau voor de Leefomgeving en internationaal OV. Zij mag in het buitenland de titel van minister voor Milieu dragen. “Ik moet ook naar een aantal Europese tops toe en dan is het heel belangrijk dat je je daar minister mag noemen”, aldus Heijnen in een interview met omroep 1Limburg.

Staatssecretaris Vivianne HeijnenStaatssecretaris Vivianne Heijnen (foto: Martijn Beekman)

Onder milieu vallen onder andere geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen. Heijnen is niet verantwoordelijk voor zaken die met klimaat te maken te hebben. Deze taak is weggelegd voor minister Rob Jetten van Klimaat en Energie (D66). Klimaat wordt omschreven als klimaatverandering, luchtemissies van de industrie en emissierechten.

Jetten bekleedt een van de vier nieuwe ministerposten in het kabinet-Rutte IV; de ministeries zijn daarentegen niet gewijzigd. Hij is een minister zonder portefeuille: verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein maar geen leiding over een departement. Zijn post valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Minister Micky Adriaansens zwaait hier de scepter.

Veel nieuwe gezichten
Voor de watersector zijn nog verschillende andere bewindslieden belangrijk. Er zijn veel nieuwe namen zoals minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). Hij is de opvolger van Carola Schouten die nu minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is. Staghouwer streeft naar verduurzaming van de landbouw en wil boeren toekomstperspectief bieden met goede verdienmodellen, een sterkere positie en meer waardering.

Bij het ministerie van LNV is Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) minister voor Natuur en Stikstof. Zij wil ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is. “Dat doen we door per gebied aan de slag te gaan, immers het ene gebied is het andere niet.”

Een bekend gezicht in het kabinet is Wopke Hoekstra (CDA). Hij heeft het ministerschap van Financiën verruild voor dat van Buitenlandse Zaken. Liesje Schreinemacher (VVD) is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij draagt verantwoordelijkheid voor onder meer het internationaal milieu- en klimaatbeleid. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CDA) houdt zich bezig met interbestuurlijke verhoudingen en regiodeals.

MEER INFORMATIE
Overzicht van bewindspersonen
Organogram ministerie van IenW
H2O Actueel: Mark Harbers minister
H2O Actueel: Vivianne Heijnen staatssecretaris

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!