Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de terreinen van water en scheepvaart onder zijn hoede genomen. Milieu en bodem behoren tot het takenpakket van staatssecretaris Vivianne Heijen. Klimaat valt hier niet onder.

Dit is geregeld tijdens het constituerend beraad van het kabinet-Rutte IV, waarvan de bewindslieden gisteren zijn beëdigd. Het waterbeleid blijft zo onderdeel van de portefeuille van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, want in de twee voorgaande kabinetten was dit ook het geval. Mark Harbers (VVD) is verder verantwoordelijk voor weginfrastructuur, scheepvaart (maritieme zaken) en luchtvaart.

Minister Mark HarbersMinister Mark Harbers (foto: Martijn Beekman)

Hij meldt hierover: “Van jongs af aan heb ik een passie voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Verkeer, bescherming tegen water en zorg voor schoon water, dat zijn zaken die iedere Nederlander elke dag aangaan. Daar ga ik met de vele samenwerkingspartners mijn uiterste best voor doen.”

Milieu voor staatssecretaris
Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (CDA) heeft een wat uitgebreider omschreven pakket van taken: milieu, bodem, openbaar vervoer en spoor, fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau voor de Leefomgeving en internationaal OV. Zij mag in het buitenland de titel van minister voor Milieu dragen. “Ik moet ook naar een aantal Europese tops toe en dan is het heel belangrijk dat je je daar minister mag noemen”, aldus Heijnen in een interview met omroep 1Limburg.

Staatssecretaris Vivianne HeijnenStaatssecretaris Vivianne Heijnen (foto: Martijn Beekman)

Onder milieu vallen onder andere geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen. Heijnen is niet verantwoordelijk voor zaken die met klimaat te maken te hebben. Deze taak is weggelegd voor minister Rob Jetten van Klimaat en Energie (D66). Klimaat wordt omschreven als klimaatverandering, luchtemissies van de industrie en emissierechten.

Jetten bekleedt een van de vier nieuwe ministerposten in het kabinet-Rutte IV; de ministeries zijn daarentegen niet gewijzigd. Hij is een minister zonder portefeuille: verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein maar geen leiding over een departement. Zijn post valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Minister Micky Adriaansens zwaait hier de scepter.

Veel nieuwe gezichten
Voor de watersector zijn nog verschillende andere bewindslieden belangrijk. Er zijn veel nieuwe namen zoals minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). Hij is de opvolger van Carola Schouten die nu minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is. Staghouwer streeft naar verduurzaming van de landbouw en wil boeren toekomstperspectief bieden met goede verdienmodellen, een sterkere positie en meer waardering.

Bij het ministerie van LNV is Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) minister voor Natuur en Stikstof. Zij wil ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is. “Dat doen we door per gebied aan de slag te gaan, immers het ene gebied is het andere niet.”

Een bekend gezicht in het kabinet is Wopke Hoekstra (CDA). Hij heeft het ministerschap van Financiën verruild voor dat van Buitenlandse Zaken. Liesje Schreinemacher (VVD) is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij draagt verantwoordelijkheid voor onder meer het internationaal milieu- en klimaatbeleid. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CDA) houdt zich bezig met interbestuurlijke verhoudingen en regiodeals.

MEER INFORMATIE
Overzicht van bewindspersonen
Organogram ministerie van IenW
H2O Actueel: Mark Harbers minister
H2O Actueel: Vivianne Heijnen staatssecretaris

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.