secundair logo knw 1

Cora van Nieuwenhuizen (Foto: Matthijs Idema / VVD)

Op de bordesfoto van het kabinet-Rutte III staat weer een bewindsvrouw van VVD-huize voor infrastructuur. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat zich bezighouden met waterthema’s. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) neemt milieu onder haar hoede, behalve het klimaatbeleid. Het ministerie krijgt een nieuwe naam: Infrastructuur en Waterstaat.

Cora van Nieuwenhuizen (54 jaar) is behalve voor water verantwoordelijk voor luchtvaart, scheepvaart en weginfrastructuur. De nieuwe minister heeft een lange staat van dienst in de politiek. Ze vervulde sinds 1994 op vier niveaus functies. Van Nieuwenhuizen was gemeenteraadslid in Oisterwijk, lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, Tweede Kamerlid en de laatste drie jaar Europarlementariër. Daar komt nu het ministerschap bij. Van Nieuwenhuizen heeft de nodige ervaring met infrastructuur en water, vooral toen ze tussen 2007 en 2010 gedeputeerde was. Zij heeft aan de universiteit sociale geografie gestudeerd en een tijdje bij een bank gewerkt.

Capabel en aardig
Het Brabants Dagblad publiceerde vandaag een profiel van Van Nieuwenhuizen met als titel Binnen de lijntjes reikt Cora hoger. Geïnterviewden noemen haar capabel en aardig, maar zij wordt door iemand ook als 'brave politica' getypeerd. Partijgenoot Joop Rakhorst maakte haar in de politiek van Oisterwijk mee: “Ze kan scherp analyseren en helder argumenteren, maar aan de boom schudden doet ze niet snel.” Brabants SP-Statenlid Nico Heijmans zegt: “Ze viel ook als gedeputeerde niet op. Later heb ik haar op tv bij Buitenhof een debat zien voeren en toen dacht ik wel: goh, die is er qua lef op vooruitgegaan.” Nog een weetje: Van Nieuwenhuizen is een enthousiaste fan van Feyenoord en bezoekt met haar man bijna alle thuiswedstrijden.

De nieuwe staatssecretaris is de 44-jarige Stientje van Veldhoven. Zij is onder meer verantwoordelijk voor milieu (behalve klimaat), bodem, KNMI en Planbureau voor de Leefomgeving. Onder milieu vallen onder andere geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen.

Van Veldhoven studeerde internationale betrekkingen en zat de afgelopen zeven jaar namens D66 in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze diplomate in Brussel. Van Veldhoven is een warm pleitbezorgster van duurzaamheid en klimaatbescherming; ze is twee keer de groenste politicus van het jaar geweest. D66-leider Pechtold over haar inbreng bij de langdurige kabinetsonderhandelingen: “Mede door haar toedoen hebben we nu het groenste regeerakkoord ooit.”

Klimaatbeleid bij EZ
Het departement heet voortaan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De naamswijziging hangt samen met de verhuizing van de klimaatportefeuille naar Economische Zaken. Ook hier een nieuwe naam: ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Minister Eric Wiebes (VVD) gaat over het klimaatbeleid. Daaronder vallen klimaatverandering, luchtemissies van de industrie en emissierechten.

VNO-NCW is blij met deze ontwikkeling. Volgens de ondernemersorganisatie raakt duurzame energie elke bedrijfstak en is regie op het allerhoogste niveau vereist. Ook vertegenwoordigers van de milieubeweging vinden de verhuizing van het klimaatbeleid een goede stap. Staatssecretaris Sharon Dijksma had de afgelopen jaren geen sterk mandaat, zeggen ze in een artikel in de Volkskrant. Een woordvoerder van Greenpeace omschrijft haar tegenover de krant als een timmerman zonder hamer. “Dijksma riep op klimaatconferenties allerlei mooie dingen, maar zij ging niet over de sluiting van de kolencentrales of de bouw van windmolens op zee. Dat zijn toch zaken die van grote invloed zijn op het klimaat.”

Omgevingswet naar BZK
Een andere wijziging is dat de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan. Minister Kajsa Ollongren (D66) ontfermt zich over deze onderwerpen. 

De positie van internationale waterhulp verandert niet. Sigrid Kaag (D66) is als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk voor het internationale klimaat- en milieubeleid en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zij volgt Liliane Ploumen op. Kaag heeft een indrukwekkende staat van dienst als diplomate. Ze leidde tussen 2013 en 2014 de VN-missie voor de ontmanteling van chemische wapens in Syrië.

 

Lees meer over de portefeuilleverdeling:

De portefeuilles van de ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Rutte III zijn bekendgemaakt: overzicht van de portefeuilleverdeling 

Lees meer over het regeerakkoord:

Het nieuwe kabinet Rutte III zet naar eigen zeggen stevig in op klimaataanpassing: Rutte III: klimaatbestendig en waterrrobuust Nederland
De Omgevingswet, de nieuwe wet waarmee de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving moet worden vereenvoudigd en die verhuist van IenM naar Binnenlandse Zaken, moet op 1 januari 2021 van kracht worden: Nieuw ingangsjaar Omgevingswet: 2021 (maar zeker is het niet)

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.