secundair logo knw 1

Branchevereniging ENVAQUA is als fusiepartner onderdeel geworden van Water Alliance. Hierbij zijn nu zo’n tweehonderd water- en milieutechnologiebedrijven aangesloten. De sector wil zo een krachtige vuist maken.

De fusie is op 1 januari officieel ingegaan. Het doel wordt omschreven als het nog beter ondersteunen van leden bij het uitbouwen van onderlinge samenwerking en het ontwikkelen van innovaties. Directeur Hein Molenkamp van Water Alliance noemt het samengaan een logische stap, nadat er al jaren intensief werd samengewerkt. “Alle kennis en talent in beide organisaties, maar ook die van de beide achterbannen kunnen zo beter benut en gemobiliseerd worden.”

Hein MolenkampHein Molenkamp

De wereld heeft veel uitdagingen op watergebied en dat biedt grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, voegt Molenkamp eraan toe. “Binnen Water Alliance werken nu meer bedrijven met elkaar samen. Dit vergroot onze impact.”

Zowel stichting als vereniging
ENVAQUA had de verenigingsvorm, terwijl Water Alliance een stichting is. Hoe is dat organisatorisch opgelost? De vereniging ENVAQUA is overgegaan in de vereniging Water Alliance, vertelt Molenkamp. “Water Alliance fungeert nu naar buiten toe als één geheel, maar voorlopig blijft zowel de stichting als de vereniging formeel bestaan. Mogelijk gaan we er later één entiteit van maken. Dat er momenteel ook een vereniging is, heeft zo zijn voordelen. De leden zijn daarin bijvoorbeeld iets meer betrokken.”

Door samen verder te gaan onder de naam Water Alliance worden volgens Molenkamp de sterke punten van beide organisaties verenigd. “Het is voor onze leden gunstig dat alle activiteiten vanuit één organisatie plaatsvinden.” ENVAQUA heeft veel kennis ingebracht in de vorm van acht expertgroepen rondom thema’s als legionellabestrijding, zwembadtechnologie, hergebruik van water en terugwinnen van grondstoffen. “In een expertgroep werken alle leden samen die bij een bepaald thema actief zijn. Dit is nu een belangrijke poot binnen Water Alliance.”

Onlangs is de expertgroep Circulair Water erbij gekomen voor watergebruik in de bebouwde omgeving. Molenkamp licht toe: “De deelnemers willen via een lobby bijvoorbeeld het Bouwbesluit beïnvloeden, zodat in dit besluit waterhergebruik in woningen een optie wordt. Dat maakt het gebruik van regenwater en het recirculeren van water in de woning veel gemakkelijker.”

Breed internationaal netwerk
Water Alliance heeft het internationale netwerk en de voordelen van het ecosysteem voor innovatie van WaterCampus Leeuwarden ingebracht in de fusie. Water Alliance is overal in de wereld bezig met marketing op beurzen en congressen en beschikt over een breed netwerk van verwante buitenlandse clusterorganisaties. “We doen mee aan veel landelijke en EU-projecten, zoals het WTEX-project voor het stimuleren van export. Zo komen Nederlandse bedrijven in beeld op plekken als de VS, Canada, China en Singapore, maar ook Europa.”

De fusie-organisatie is gevestigd op de WaterCampus Leeuwarden. Voor medewerkers heeft de samenvoeging geen gevolgen gehad, zegt Molenkamp. “De inzet van personeel is eigenlijk de optelsom van de inzet bij de twee organisaties die er eerst waren.”

ENVAQUA was als branchevereniging aangesloten bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Deze relatie is niet veranderd. “Wij blijven een binding houden met FME, waarvan enkele experts voor ons actief zijn.” Molenkamp noemt als voorbeeld de opvolging van Ignaz Worm die binnenkort afscheid neemt als branchemanager. “Zijn vervanger wordt weer via FME aangesteld.”

Unanieme instemming van leden
Water Alliance en ENVAQUA traden in maart 2022 naar buiten met hun fusievoornemen. Het regelwerk kostte volgens Molenkamp tijd, onder meer omdat aan de ene kant het stichtingsbestuur en aan de andere kan de verenigingsleden groen licht moesten geven. “Het hele proces is goed verlopen. Onze leden zijn blij met de fusie en hebben er unaniem mee ingestemd.”

Een aandachtspunt vormde de positie van de aangesloten milieutechnologiebedrijven, die niet altijd een link met water hebben. Hiervoor is een bevredigende oplossing gevonden, zegt Molenkamp. “Zij blijven als actieve expertgroep functioneren binnen Water Alliance.”

Water Alliance houdt op donderdag 19 januari haar nieuwjaarsreceptie. Zie hier voor meer informatie.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...