secundair logo knw 1

Visualisatie van platform NO5-A en de aansluiting op windpark Riffgat I beeld: ONE-Dyas

De Waddenvereniging is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat er wordt geboord in een gasveld in de Noordzee bij Schiermonnikoog. Het kabinet heeft hiervoor groen licht gegeven. Ook de lokale politiek is tegen de gaswinning.

Het protest richt zich tegen het plan van het bedrijf ONE-Dyas om aardgas te halen uit het veld NO5-A boven Schiermonnikoog en de Rottumerplaat. Begin juni heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve vergunningen gepubliceerd. ONE-Dyas verwacht samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons tussen 4,5 en 13 miljard kubieke meter gas te kunnen winnen. De partijen maakten gisteren de definitieve investeringsbeslissing van ruim 500 miljoen euro bekend.

Het gaat om de grootste Nederlandse investering in aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar, meldt ONE-Dyas. Ceo Chris de Ruyter van Steveninck: “Dit is een belangrijke stap in de energievoorziening voor Nederland en Duitsland, met veilig en verantwoord aardgas van eigen bodem.” Het bedrijf mikt erop dat voor de winter van 2024 het gas beschikbaar is voor huishoudens. 

Er wordt ook een forse stap gezet in de reductie van CO2-uitstoot, zegt De Ruyter. “We brengen de emissies naar bijna nul, doordat het nabijgelegen offshore-windpark Riffgat het platform N05-A voorziet van windenergie.”

Boren in beschermd natuurgebied
De Waddenvereniging bestrijdt dat de gaswinning veilig kan. Bouwen en boren in een beschermd natuurgebied zoals de Waddenzee (Natura 2000-gebied en op de Werelderfgoedlijst van Unesco) heeft altijd invloed, zegt woordvoerder Frank Petersen tegenover Omrop Fryslân. “Dit bedrijf wil voor tientallen jaren aardgas gaan winnen. Ik denk dat de wetenschappelijke informatie daarover zegt: doe het niet. Dus doe het niet op de Noordzee, doe het niet onder de Waddenzee, doe het eigenlijk nergens meer.”

Via twee wegen wil de Waddenvereniging de boringen voorkomen. “Het eerste is bezwaar maken bij de rechter tegen de verleende vergunning door het kabinet. Dat zijn wij al aan het doen. Het andere is om op alle mogelijke manieren een dringend beroep te doen op de eigenaren en financiers van het bedrijf om het geld ergens anders in te steken.” Volgens Petersen kunnen zij beter investeren in duurzame schone energie in plaats van in ouderwetse fossiele energie.

Ook burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog ziet het plan absoluut niet zitten. Zij werd in de zomer gebeld door staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw dat de gaswinning groen licht had gekregen. “Ik heb toen al duidelijk willen maken dat ik het een uiterst onverstandig besluit vind. De druk en impact op de natuur is gigantisch, ook al zeggen de bedrijven van niet.”

Opnieuw waarschuwing van wetenschappers
Bijna vierhonderd wetenschappers stuurden vorige week een open brief aan het kabinet waarin zij waarschuwen voor de nadelige gevolgen van gaswinning in de Waddenzee. Midden juni was deze groep ook al met een brief gekomen, nadat de vergunningen voor het gasveld waren afgegeven.

Het toestaan van nieuwe gasinfrastructuur zal leiden tot onomkeerbare schade aan dit kwetsbare en vitale ecosysteem en tot extra CO2-uitstoot de komende decennia, stellen de wetenschappers. Zij wijzen op de eerdere oproep van de International Union for Conservation of Nature om de ontwerpvergunning voor de winning van fossiele brandstoffen onder de Waddenzee in te trekken. Door een combinatie van bodemdaling door gaswinning en een hogere zeespiegel door klimaatverandering zal het wad bij eb op minder plekken droogvallen. Tal van beschermde inheemse en trekvogelsoorten hebben juist drooggevallen platen nodig om eten te vinden.

De ondertekenaars vinden dat het kabinet sowieso geen gaswinning op nieuwe plaatsen meer moet toestaan. In hun ogen zijn vergunningen hiervoor niet verenigbaar met het doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken. Wat nu al is aangeboord, kan nog wel worden opgemaakt.

LEES OOK

H2O Actueel (juni): Wetenschappers slaan alarm over gaswinningsplan in Noordzee

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.