secundair logo knw 1

De REDstack installatie op de Afsluitdijk

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe Blue Energy installatie op de Afsluitdijk met 4,9 miljoen euro. De nieuwe energiecentrale is een vervolg op de proefinstallatie van REDstack op de dijk bij Breezanddijk waarmee energie wordt gewonnen bij het mengen en dan weer scheiden van zoet en zout water. Er komt nu een installatie met een productiecapaciteit van 16,5 kW.

“We hebben het systeem heel goed uitontwikkeld, de opbrengsten zijn goed en we durven het nu aan om op te schalen en aan de markt te laten zien dat we het echt goed doen”, zegt directeur Rik Siebers van REDstack tegen Omrop Fryslân. “De doorbraak zit ‘m erin dat wij nu grote stacks kunnen gaan bouwen. Een grotere installatie bouw je gewoon met meer modules. Dus je kunt heel makkelijk opschalen.”

In de proefopstelling bij Breezanddijk heeft REDstack het proces met vallen en opstaan onder de knie gekregen. “In deze installatie hebben we heel erg veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe we om moeten gaan met algen of met andere organismes uit het IJsselmeer of de Waddenzee”, aldus Siebers op de site van REDstack.

De nieuwe Blue Energie-installatie moet 16,5 kW produceren, genoeg voor ‘een klein dorp’. De uiteindelijke ambitie is om een installatie op de Afsluitdijk te bouwen die 100 megawatt opwekt. “Dat kan tussen 2030 en 2035. Dat is afhankelijk van de financiers die we kunnen binnenhalen”, zegt Siebers. De bouw van de installatie die nu wordt neergezet, vergt een totale investering van ruim 11 miljoen euro, schrijft het Waddenfonds.

Pieter Hack, oprichter van REDstack en voorzitter van de Raad van Bestuur, laat weten dat hij hoopt dat de aanvullende financiering vlot rondkomt. "Onder andere met aanvullende lokale subsidie en met geld uit eigen omzet, die we realiseren met de verkoop aan derden van onze membraan stacks. Ook de zoektocht naar nieuwe aandelhouders gaat door. Dat gaat nu waarschijnlijk een stuk gemakkelijker."

Het doel is om te laten zien dat het mogelijk is in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee grootschalig energie op te wekken. De gebeurt door zoet en zout water te scheiden met een membraan, waarna op basis van ionenuitwisseling tussen zoet en zout water duurzame elektriciteit wordt opgewekt.

De ‘afvalstroom’ van de installatie, een mengsel van zoet IJsselmeerwater en zout water uit de Waddenzee, wordt in de Waddenzee geloosd. De aanname daarbij is dat de stroom brak water goed is voor de onderwaternatuur en ook de migratie van vissen. Er wordt onderzoek gedaan om te kijken of dat echt zo is.

“Verder doet REDstack onderzoek naar toepassing van nieuwe technieken voor de waterinname en de waterteruggave. De nieuwe technieken moeten de ecologische schade aan zoöplankton, vislarven, schelpdieren en viseieren die nu optreedt bij waterinname door industrieën in de Waddenhavens zoveel mogelijk gaan verminderen”, schrijft het Waddenfonds.

“De onderneming werkt hierbij samen met diverse bedrijven gevestigd in de Waddenhavens die gezamenlijk 188,6 m3 water per seconde innemen uit de Waddenzee. Het is de bedoeling dat die bedrijven na succesvolle afronding van de pilot de nieuwe technieken ook gaan toepassen.” Deze toepassing moet ook bijdragen aan verbetering van de onderwaternatuur van de Waddenzee.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.