secundair logo knw 1

Nu heeft awzi Kralingseveer een pilot-opstelling van Themista, maar er komt een installatie op praktijkschaal (foto: Royal HaskoningDHV)

De ontwikkeling van de Themista-technologie waarmee slib thermisch-chemisch wordt voorbehandeld, gaat een nieuwe fase in met de bouw van de eerste installatie op praktijkschaal. Volgens Royal HaskoningDHV is Themista een kansrijke methode voor waterschappen om een efficiëntere slibgisting te realiseren. Hierdoor wordt meer biogas geproduceerd en is er minder slibafzet.

Het advies- en ingenieursbureau heeft met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard eind januari een contract gesloten voor de bouw van een Themista®-installatie op de afvalzuiveringsinstallatie Kralingseveer in Capelle aan den IJssel. De technologie verlaat daarmee de pilotfase en wordt voor het eerst op praktijkschaal toegepast. Projectdirecteur Erik Heijmans die bij Royal HaskoningDHV de ontwikkeling van Themista onder zijn hoede heeft, verwacht dat de installatie in het najaar van 2019 af is. “Er zijn enkele technische uitdagingen die we samen met de leverancier oppakken in de ontwerpfase. De start van de bouw staat gepland voor september 2018. Onze ambitie is om de installatie in het voorjaar van 2019 op te starten.”

Betere condities voor gisting
Themista is een innovatieve technologie om slib voor te behandelen. Het gaat om een thermisch-chemisch proces, legt Heijmans uit. “Het slib wordt in meerdere stappen verwarmd, voordat het wordt verpompt naar de gistingtanks. De thermische voorbehandeling zorgt voor betere procescondities in de gisting. Op deze manier wordt ongeveer 15 tot 20 procent meer biogas geproduceerd en ook minder slib. Hierdoor nemen de slibverwerkingskosten af. De investering verdient zich in vijf tot tien jaar terug. Een ander voordeel is dat Themista door toepassing van de Aquasuite controller relatief eenvoudig te bedienen is.”

Themista is samen met Ephyra ontwikkeld. Ephyra is eveneens een slibgistingsinnovatie van Royal HaskoningDHV om meer slib te vergisten en meer biogas te produceren. “Beide innovaties zijn kansrijke methoden voor een robuustere slibgisting”, zegt Heijmans. “Zij zijn zeer geschikt om te worden toegepast op rwzi’s met centrale slibverwerkingen zoals Kralingseveer. De waterschappen kunnen het extra geproduceerde biogas gebruiken als energie voor de zuivering.” De realisatie van een full scale Ephyra is al wat verder. De afvalwaterzuiveringsinstallatie Tollebeek van Waterschap Zuiderzeeland is als eerste installatie met deze technologie uitgerust en opgestart.

Voortrekkersrol van waterschappen
Heijmans is blij met de deelname van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Zuiderzeeland. “Voor dergelijke innovaties zijn alle partijen in de driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nodig. De twee waterschappen zien de voordelen van de nieuwe gistingsconcepten en willen de voortrekkersrol op zich nemen. Ook STOWA en Logisticon Water Treatment leveren een belangrijke bijdrage.” De ontwikkeling van Ephyra en Themista wordt mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met een Topsector Energie-subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Heijmans vertelt dat de andere waterschappen de ontwikkelingen met interesse volgen en uitkijken naar de resultaten van de praktijkinstallaties. Ook in het buitenland liggen er kansen, zoals in Engeland en Noord-Amerika. “Ik verwacht dat Ephyra en Themista internationaal net zo’n groot succes zullen worden als onze zuiveringstechnologie Nereda. Daar werken we graag naar toe.”

Meer informatie
Bericht over bouw van Themista-installatie 
Toelichting op Themista-technologie
Rapport van STOWA over Themista en Ephyra 
Bericht over opstarten van Ephyra-installatie
Vakartikel over nut en noodzaak van slibonderzoek

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.