0
0
0
s2smodern

Het Rijk, waterschap Aa en Maas en andere partijen hebben een overeenkomst gesloten over het project Meanderende Maas. Zij trekken 235 miljoen euro uit voor de versterking van de dijk tussen de Brabantse plaatsen Ravenstein en Lith, in combinatie met rivierverruiming, uitbreiding van de riviernatuur en stimulering van de economie.

De reden voor het project is dat het 26 kilometer lange dijktracé aan de Brabantse zijde van de Maas niet voldoet aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Een overstroming zou grote gevolgen hebben voor de bewoners in onder meer de steden Oss en Den Bosch. In 2019 is een voorkeursalternatief gepresenteerd waarin is gekozen voor een integrale aanpak: dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling.

Dat heeft geleid tot de bestuursovereenkomst, die gisteren is ondertekend. Rijk en regio gaan in totaal 235 miljoen euro investeren in het project. Daarvan is ruim 135 miljoen euro bestemd voor dijkversterking. Het project valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het Deltaprogramma Maas en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Beperkte verhoging van dijk
Met het project Meanderende Maas worden meerdere vliegen in een klap geslagen: versterking van de dijk van Ravenstein tot Lith (beide plaatsen behoren tot de gemeente Oss), meer ruimte voor de rivier aan zowel Brabantse als Gelderse kant, vijfhonderd hectare extra riviernatuur en economische versterking van het gebied.

De rivierverruiming zorgt voor een verlaging van de waterstand, waardoor de verhoging van de dijk beperkt kan blijven en huizen en karakteristieke bomen worden behouden. De projectnaam is niet zomaar gekozen: de Maas krijgt zijn oude, meanderende loop terug. Dat is goed voor waterkwaliteit, flora en fauna en sluit zo aan bij de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

De komende jaren worden de maatregelen voorbereid, waarna naar verwachting de werkzaamheden in 2023 van start gaan. In 2025 moet dan de dijk versterkt zijn. Het streven is dat in 2028 ook alle andere maatregelen zijn afgerond.

Impuls voor regio
Onder de samenwerkingsovereenkomst staan de handtekeningen van onder anderen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en dijkgraaf Lambert Verheijen van Aa en Maas (voorzitter van de stuurgroep Meanderende Maas).Van Nieuwenhuizen noemt het project een voorbeeld voor de rest van het land. “De plannen voor de Maas zijn goed voor de waterveiligheid en de natuur. Ook het belang van de binnenvaart moet niet onderschat worden.”

Volgens Verheijen is door de maatregelen voor dijk, rivier en landschap sprake van een hernieuwde belangstelling voor het riviergebied van de Maas. “Dat geeft een impuls vanwege de versterking van veiligheid en natuur.”

 

MEER INFORMATIE
Toelichting op site HWBP
Projectsite Meanderende Maas
H2O-bericht over voorkeursalternatief

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat ik ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.