secundair logo knw 1

Vlaamse kustplaats Westende-Bad | Foto Filip Bunkens Unsplash

In Vlaanderen werkt de overheid aan een langetermijnvisie voor de bescherming van de kust tegen overstromingen, stormen en een zeespiegelstijging tot 3 meter. In maart worden de finale onderzoeksresultaten verwacht van het project Kustvisie. “Het onderzoek zal concluderen welke alternatieven kansrijk en redelijk zijn en welke niet”, zegt Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Kustvisie is een vervolg op het huidige project Masterplan Kustveiligheid, dat al sinds 2011 in uitvoering is. Dat masterplan moet de Vlaamse kust beschermen tegen een zeespiegelstijging van 30 centimeter, wat als voldoende wordt gezien tot 2050. Daarna zullen extra maatregelen nodig zijn, aldus de Vlaamse overheid, die in 2017 het besluit nam om een visie voor de kustbescherming ná 2050 te ontwikkelen. Vlaanderen is daarmee wereldwijd een pionier op vlak van lange termijn kustbescherming, aldus de projectorganisatie.

Adaptieve kustbescherming
Uitgangspunt is een zogeheten ‘adaptieve kustbescherming’. Concreet betekent dat er 3 scenario’s worden onderzocht: de kust en het achterland beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 1 meter, tot 2 meter en tot 3 meter. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de bescherming geleidelijk op te schalen. Centrale doelstelling is om de kust te beschermen tegen een storm die eens in de duizend jaar voorkomt.

Het kustbeschermingsplan wordt met een co-creatie-onderzoekstraject ontwikkeld; belanghebbenden hebben feedback en input kunnen geven tijdens meer dan 100 ‘overlegbijeenkomsten’. Lokale overheden, belangenbehartigingsorganisaties maar ook het bedrijfsleven, zoals havenbedrijven, hebben kunnen meedenken. Met vertegenwoordigers van Nederland en Frankrijk is er ook regelmatig overleg, aldus het project.

Strandzones
Voor de ‘strandzones’ worden 3 beschermingsalternatieven uitgewerkt:

  • alle stranden, dijken en duinen stapsgewijs ‘verhogen’ naarmate de zeespiegel stijgt
  • de hoog- en laagwaterlijn zo’n 100 meter zeewaarts opschuiven door grote zandsuppleties
  • hoog- en laagwaterlijn stapsgewijs bij hogere zeespiegelstijgingsniveaus zeewaarts verplaatsen

Voor de vier kusthavens Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort worden aparte plannen uitgewerkt, met als uitgangspunt dat de havens operationeel blijven bij zeespiegelstijging.

De projectorganisatie verwacht in maart met uitgewerkte alternatieven naar buiten te komen. Daarna zal in een maatschappelijk debat de meest wenselijke aanpak worden bepaald. Eind volgend jaar moet de federale overheid de Kustvisie dan vaststellen, resulterend in en concreet actieplan 2025-2034.

 

LEES OOK
Website Kustvisie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.