In Vlaanderen werkt de overheid aan een langetermijnvisie voor de bescherming van de kust tegen overstromingen, stormen en een zeespiegelstijging tot 3 meter. In maart worden de finale onderzoeksresultaten verwacht van het project Kustvisie. “Het onderzoek zal concluderen welke alternatieven kansrijk en redelijk zijn en welke niet”, zegt Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Kustvisie is een vervolg op het huidige project Masterplan Kustveiligheid, dat al sinds 2011 in uitvoering is. Dat masterplan moet de Vlaamse kust beschermen tegen een zeespiegelstijging van 30 centimeter, wat als voldoende wordt gezien tot 2050. Daarna zullen extra maatregelen nodig zijn, aldus de Vlaamse overheid, die in 2017 het besluit nam om een visie voor de kustbescherming ná 2050 te ontwikkelen. Vlaanderen is daarmee wereldwijd een pionier op vlak van lange termijn kustbescherming, aldus de projectorganisatie.

Adaptieve kustbescherming
Uitgangspunt is een zogeheten ‘adaptieve kustbescherming’. Concreet betekent dat er 3 scenario’s worden onderzocht: de kust en het achterland beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 1 meter, tot 2 meter en tot 3 meter. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de bescherming geleidelijk op te schalen. Centrale doelstelling is om de kust te beschermen tegen een storm die eens in de duizend jaar voorkomt.

Het kustbeschermingsplan wordt met een co-creatie-onderzoekstraject ontwikkeld; belanghebbenden hebben feedback en input kunnen geven tijdens meer dan 100 ‘overlegbijeenkomsten’. Lokale overheden, belangenbehartigingsorganisaties maar ook het bedrijfsleven, zoals havenbedrijven, hebben kunnen meedenken. Met vertegenwoordigers van Nederland en Frankrijk is er ook regelmatig overleg, aldus het project.

Strandzones
Voor de ‘strandzones’ worden 3 beschermingsalternatieven uitgewerkt:

  • alle stranden, dijken en duinen stapsgewijs ‘verhogen’ naarmate de zeespiegel stijgt
  • de hoog- en laagwaterlijn zo’n 100 meter zeewaarts opschuiven door grote zandsuppleties
  • hoog- en laagwaterlijn stapsgewijs bij hogere zeespiegelstijgingsniveaus zeewaarts verplaatsen

Voor de vier kusthavens Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort worden aparte plannen uitgewerkt, met als uitgangspunt dat de havens operationeel blijven bij zeespiegelstijging.

De projectorganisatie verwacht in maart met uitgewerkte alternatieven naar buiten te komen. Daarna zal in een maatschappelijk debat de meest wenselijke aanpak worden bepaald. Eind volgend jaar moet de federale overheid de Kustvisie dan vaststellen, resulterend in en concreet actieplan 2025-2034.

 

LEES OOK
Website Kustvisie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!