Het chemiebedrijf 3M in de Vlaamse plaats Zwijndrecht moet onmiddellijk stoppen met het in de Schelde lozen van afvalwater waarin de PFAS-stof FBSA zit. Deze veiligheidsmaatregel is door de Omgevingsinspectie van het Vlaams Gewest opgelegd. Het bedrijf zegt in een reactie zich hieraan te zullen houden.

Het ingrijpen van de inspectiedienst is de culminatie van de ophef in Vlaanderen over het feit dat het Amerikaanse chemieconcern 3M al jarenlang FBSA (perfluorobutaansulfonamide, ook afgekort als PFBSA) loost in afvalwater dat in de Schelde terechtkomt. VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws kwamen anderhalve week geleden met deze onthulling. Het bedrijf heeft voor de chemische stof geen omgevingsvergunning bij de provincie Antwerpen aangevraagd. De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet daarop duidelijk haar ongenoegen blijken.

Er volgde vorige week eerst een hoorzitting van de Omgevingsinspectie, waarin 3M tekst en uitleg moest geven. Het bedrijf erkende toen FBSA in lage concentraties te lozen. Een dag later bezocht een team van vier toezichthoudende instanties het bedrijfsterrein in Zwijndrecht en nam monsters van het afvalwater. Uit analyse bleek de aanwezigheid van PFBSA en de verwante stoffen MeFBSA en MeFBSAA.

Stoffen behorend tot de PFAS-groep
De gevonden stoffen behoren tot de grote groep van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), die van nature niet in het milieu voorkomen en een negatief effect kunnen hebben op milieu en gezondheid. 3M heeft het patent op FBSA en voorziet hiermee producten van een water- en vlekafstotende laag.

Er waren tijdens de handhavingsactie zelfs aanwijzingen dat 3M het afvalwater de afgelopen weken had gemanipuleerd. De aangetroffen waarden van PFAS-stoffen (zowel zonder als met vergunning) waren aanzienlijk lager dan verwacht. Het bedrijf ontkende. 3M manipuleert haar afvalwater niet en heeft dit ook nooit in het verleden gedaan, wordt gesteld in een verklaring.

3M ligt in Vlaanderen al langer onder vuur vanwege historische vervuiling door perfuoroctaansulfonzuur (PFOS), de voorloper van FBSA. Ook in het Nederlandse grensgebied zit hierdoor de giftige stof in de grond. Met FBSA is 3M in 2019 in de Verenigde Staten een keer over de schreef gegaan. Het bedrijf kreeg een boete van 35 miljoen dollar vanwege illegale lozing in de voor drinkwater belangrijke Tennessee rivier in de staat Alabama.

Onmiddellijk stoppen met lozen opgedragen
Na het onderzoek is besloten dat 3M onmiddellijk moet stoppen met het lozen van proceswaters van de PFBSA-houdende processen, liet het kabinet van Demir afgelopen vrijdag weten. Ze mogen niet langer worden afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein, maar moeten worden verwerkt volgens de beste beschikbare technieken. Verder moet 3M tijdens de volledige duur van elke productiecyclus van de processen een gedetailleerde inventaris bijhouden van de geproduceerde en opgevangen hoeveelheden proceswater.

Het chemiebedrijf is tevens onder verhoogd toezicht geplaatst. Wekelijks moet 3M monsters van het afvalwater nemen en die ter beschikking stellen van de Omgevingsinspectie. De PFBSA-houdende bedrijfsprocessen mogen – ook zonder lozing – niet worden opgestart zonder dat de Omgevingsinspectie minstens twee weken van te voren op de hoogte is gesteld. Dit geldt tot het bedrijf aantoont afdoende maatregelen te hebben genomen.

De Omgevingsdienst heeft over de bevindingen een proces-verbaal opgesteld en stuurt dat naar het parket van Antwerpen. 3M is aangemaand om een procedure voor een omgevingsvergunning te starten. Vlaamse deskundigen hebben in dit verband forse kritiek geuit op de rol van de provincie Antwerpen. Die heeft in 2020 een nieuwe omgevingsvergunning aan 3M gegeven zonder dat er vooraf grondig onderzoek is gedaan naar de effecten van lozingen op omgeving en natuur.

Maatregelen ‘onverwijld’ door 3M uitgevoerd
3M geeft aan dat de maatregelen ‘onverwijld’ zullen worden uitgevoerd. Volgens het bedrijf is er al veel geïnvesteerd in het eigen afvalwaterzuiveringssysteem en blijft dat zo. Hierdoor zullen de concentraties van PFAS-stoffen in het gezuiverd afvalwater steeds dalen.

Het chemiebedrijf houdt vast aan zijn standpunt dat de bedrijfsvoering geen risico inhoudt voor het milieu. De concentraties van FBSA in het in de rivier geloosde afvalwater zouden zeer laag en daarom veilig zijn. De Omgevingsinspectie is het daarmee niet eens. Volgens een advies van een externe toxicoloog kan het gebruik van FBSA wel degelijk chronische gevaren voor mens en milieu opleveren. Probleem is dat er nog erg weinig bekend is over deze stof en een normering ontbreekt.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.
Interessant en leerzaam artikel. Als leek vraag ik me af of al die (waarschijnlijk) dure maatregelen wel gerechtvaardigd zijn. Betaalt de landbouwsector mee aan deze maatregelen? Het lijkt me ondernemersrisico om om te gaan met veranderende omstandigheden. Nederland wordt voor een groot deel omringt door zout water, dus het is niet reeel om van een overheid te verwachten steeds weer maatregelen te nemen die verdere verzilting moeten voorkomen.
En ook met verzilting is landbouw mogelijk, maar die zal anders zijn en mogelijk minder opbrengen.
Voor de natuur geldt dat bij verzilting sprake zal zijn van een andere natuur. Is het beleid nu dat de huidige natuur koste wat kost in stand moet worden gehouden? Dat is geen duurzaam toekomstbeeld.
Het enige legitieme argument is de zoetwater-voorziening te beschermen. Had het geld dat nu in de aanpassingen van de zeesluis wordt gestoken, niet veel effectiever voor de drinkwatervoorziening kunnen worden ingezet?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!