0
0
0
s2smodern

Drinkwaterbedrijf Vitens investeert dit jaar € 180 miljoen in extra capaciteit voor winning en productie van drinkwater. Ook de komende jaren zijn forse investeringen nodig om aan de stijgende watervraag te kunnen voldoen. Het drinkwaterbedrijf maakt zich zorgen over de vraag hoe het de investeringen moet financieren.

Vitens constateert een stijging van het drinkwatergebruik van 7,5 procent over de afgelopen zes jaar. Dit komt door een combinatie van demografische ontwikkeling, economische groei en klimaatverandering. De coronacrisis zorgt dit jaar voor een extra stijging.

Een en ander staat in het jaarverslag van het drinkwaterbedrijf, dat door de aandeelhouders (92 gemeenten en 5 provincies) is goedgekeurd. In 2019 maakte Vitens 11,1 miljoen euro winst en dat is 1,9 miljoen euro minder dan in 2018. Het bedrijf heeft te kampen met gestaag stijgende operationele kosten en dat wordt mede toegeschreven aan de langdurige droogtes tijdens de afgelopen zomers.

Personeel
De hogere kosten voor personeel zijn een andere oorzaak. "Door krapte op de arbeidsmarkt kregen we niet alle functies tijdig vervuld en moesten we tijdelijk (duurder) personeel inhuren", staat in het jaarverslag. Bij Vitens werken ongeveer 1.400 mensen.

De jaarnota voor een gemiddelde klant (kleinverbruik) bleef in 2019 gelijk ten opzichte van 2018 (106 euro exclusief belastingen). Over het hele jaar daalde het watergebruik licht ten opzichte van 2018: van 353,0 naar 350,5 miljoen m3. Toch was het watergebruik als gevolg van de langdurige droogte tijdens de zomer hoger dan verwacht, waardoor Vitens meer drinkwater moest produceren dan gebruikelijk.

Piekbelasting
Jelle Hannema vk 200 Jelle HannemaDoor die piekbelasting staat het watersysteem onder druk. Directievoorzitter Jelle Hannema zegt in een toelichting op de jaarcijfers dat dat met name geldt voor Oost-Nederland, en in het bijzonder de hooggelegen zandgronden in Twente en de Achterhoek. Daar komt Vitens op piekmomenten aan de grenzen van zijn capaciteit.

Zoals bleek in mei van dit jaar toen het drinkwaterbedrijf de toenemende watervraag niet meer aankon als gevolg waarvan de waterdruk in tal van gemeenten afnam. Er was sprake van 45 tot 47 procent extra watergebruik, meldde Vitens. Op sommige locaties was dat zelfs 70 procent meer.

Hannema: “Voor het derde jaar op rij hebben we in Nederland te maken met droogte. Deze heeft grote impact op de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen en de productie en levering van drinkwater. De kosten van winning en productie lopen op en er zijn extra investeringen nodig in kwaliteit en capaciteit. Dat laatste is bovendien nodig om aan de vraag van de groeiende bevolking te voldoen.”

Fundamentele discussie
De Vitens-topman vindt het tijd voor een fundamentele discussie over de toekomst van het watersysteem. Dat betekent onder meer dat waterwinning een hogere prioriteit krijgt bij ruimtelijke ordering en dat er voldoende ruimte is voor investeringen. 

En daar wringt ‘m de schoen, want de huidige methode die de drinkwaterbedrijven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moeten aanhouden voor de tariefregulering, de zogeheten WACC (weighted average cost of capital), sluit niet aan bij de financieringsbehoefte van het bedrijf, stelt Vitens. Het roept op de berekeningsmethodiek aan te passen, want de ‘voortdurende dalende WACC brengt de toekomstige investeringen in gevaar’. Door de verhoogde investeringen en de lagere WACC (deze zal in 2020 en 2021 nog lager zijn) staan de sovabiliteit en de bankratio's van het drinkwaterbedrijf onder druk, aldus het jaarverslag. 

Investeringen
In 2019 investeerde het waterbedrijf 143,4 miljoen euro, fors meer dan in 2018 (122 miljoen). Dit jaar zet de stijging door, met een bedrag van 180 miljoen euro. Ook de komende jaren voorziet het waterbedrijf dat het investeringsniveau toeneemt.

“We verwachten dat het aantal saneringen en uitvoeringswerkzaamheden om de reserves tot het benodigde niveau op te bouwen zal toenemen”, staat in het jaarverslag. Daarnaast zal het bedrijf flink moeten investeren in de bedrijfsvoering om de transitie naar een datagestuurde onderneming te kunnen maken.

 

LEES OOK
H2O-bericht: Vitens kan watervraag niet meer aan en roept op tot zuinig watergebruik
H2O-artikel: Jelle Hannema: 'Laten we landelijk eenduidig communiceren over droogte’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Jasper Griffioen · 9 days ago
    Gelet op de lage prijs van drinkwater mag het geen probleem zijn om de prijs van drinkwater te laten stijgen als dat verantwoord is. We hebben het immers over een primaire levensbehoefte ook al drinken we maar een paar procent van ons drinkwater.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.