secundair logo knw 1

Bij Vechterweerd wordt de winning van water verdubbeld I foto: Vitens

De provincie Overijssel stelt Vitens in de gelegenheid om jaarlijks 3 miljoen kubieke meter water extra te winnen in Dalfsen en Ommen. Dit is volgens het waterbedrijf de eerste stap om de continuïteit van de drinkwatervoorziening in Overijssel voor de korte termijn wat te verbeteren.

Hiermee geeft Gedeputeerde Staten gehoor aan de noodkreet van Vitens uit eind december. Het drinkwaterbedrijf liet toen in een brief weten dat de druk op de drinkwatervoorziening erg groot is geworden. Daardoor is het niet meer altijd vanzelfsprekend dat inwoners en bedrijven in Overijssel drinkwater krijgen. Zo vroeg een grootzakelijke klant onlangs om uitbreiding van de waterlevering, maar dat werd afgewezen.

Vitens is met de neus op de feiten gedrukt in de droge jaren 2018, 2019 en 2020. Toen is er meer drinkwater geleverd dan ooit tevoren en zijn in Overijssel regelmatig vergunningen overschreden. Als het warm was, steeg het drinkwatergebruik met 30 tot 50 procent.

Uitbreiding op twee locaties
Op twee plekken in Overijssel komt er nu meer water beschikbaar door nog aanwezige ruimte in vergunningen te benutten. Bij de Archemerberg in Ommen mag Vitens voortaan jaarlijks 4 miljoen kubieke meter water oppompen uit de grond. Dat is 1 miljoen kubieke meter meer dan eerder gebeurde. Voorheen was deze hoeveelheid aangemerkt als reservecapaciteit.

Ook is Vitens momenteel bezig om de capaciteit van de winning Vechterweerd tussen Zwolle en Dalfsen te verdubbelen van 2 naar 4 miljoen kubieke meter water per jaar. Onderzoek moet uitwijzen of hier nog meer mogelijk is. De maximale hoeveelheid volgens de vergunning is 8 miljoen kubieke meter, maar de waterkwaliteit en -kwantiteit van de Overijsselse Vecht zijn daarvoor niet goed genoeg.

Krappe buffers
De in totaal 3 miljoen kubieke meter water extra biedt verlichting, zegt woordvoerder René Loman van Vitens in het regionale dagblad Tubantia. ,,Maar we zijn er nog niet. De buffers blijven krap. Voor de langere termijn zijn andere oplossingen nodig.’’

Dat erkent Gedeputeerde Staten van Overijssel in antwoord op vragen van GroenLinks. Er zijn wel verschillende plannen om de drinkwatervoorziening uit te breiden, maar die zijn niet gemakkelijk te realiseren. De drukte in de ruimte en de ondergrond vormt daarvoor de grootste belemmering. Invulling geven met de gebruikers aan het gemeenschappelijk belang van de drinkwatervoorziening blijkt lastig en tijdrovend te zijn, aldus GS.

De uitbreiding bij de Archemerberg en Vechterweerd wordt morgen behandeld in de Provinciale Staten. GroenLinks heeft zich al kritisch uitgelaten over het feit dat Vitens zelf de haalbaarheid van de extra waterwinning onderzocht. De partij pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw en de natuur in de omgeving.

Aanpassing 17 februari,18.00 uur
Volgens woordvoerder René Loman van Vitens werd in het bericht door enkele onjuistheden de indruk gewekt dat het drinkwaterprobleem in Overijssel voor de korte termijn is opgelost. Dit is echter niet het geval. We hebben daarom zijn voorstel overgenomen om twee zinnen te corrigeren: de laatste zin in het intro en de eerste zin (nu 'biedt verlichting') in de alinea onder de tussenkop 'Krappe buffers'.
 

MEER INFORMATIE
GS Overijssel over de noodkreet
H2O Actueel: brandbrief Vitens
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.