Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Als onderdeel van de grote vernieuwingsoperatie van de Afsluitdijk wordt er een vismigratierivier van vier kilometer aangelegd. Hierdoor krijgen trekvissen vrij baan om tussen IJsselmeer en Waddenzee te zwemmen. De werkzaamheden zijn gestart en duren naar verwachting tot en met 2023.

0
0
0
s2smodern

De kwaliteit van de drinkwaterwinningen in Nederland laat nog altijd te wensen over en is in de afgelopen jaren ook niet merkbaar verbeterd. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vast na onderzoek. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit een probleem. Probleemstoffen worden in 135 van de 216 winningen aangetroffen.

0
0
0
s2smodern

Bijna twee derde van de mensen ziet klimaatverandering als een wereldwijde crisis. Ook steunt een meerderheid maatregelen als het behoud van bossen en land en de inzet op duurzame energie. Dat blijkt uit een peiling van het United Nations Development Programme (UNDP).

0
0
0
s2smodern

Tijdens de Climate Adaptation Summit 2021 is een actieagenda voor de periode tot 2030 gelanceerd. Hierin staan allerlei maatregelen voor een versnelde aanpak van klimaatadaptatie. De nieuwe Water Adaptation Hub gaat de watersector meer verbinden met andere sectoren.

0
0
0
s2smodern

De waterschappen vangen al jarenlang steeds minder muskusratten en deze trend zette zich in 2020 door. Het waren er bijna 48.000, een vermindering met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal gevangen beverratten groeide wel.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Hollandse Delta laat de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied onderzoeken. Ingenieursadviesbureau Sweco is gevraagd de risico’s in kaart te brengen en aanbevelingen te doen. 

0
0
0
s2smodern

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord hebben gemeenten, provincies en waterschappen tot 2024 1,8 miljard euro nodig. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een rapport aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Als het aan de raad ligt moet de rijksoverheid de portemonnee trekken: 600 miljoen euro moet er naar de gemeenten en 37,5 miljoen naar de provincies. En de waterschappen moeten de ruimte krijgen om de eigen heffingen te verhogen.

0
0
0
s2smodern

De aanpak van de coronapandemie en de economische crisis vergt zoveel geld dat het ten koste gaat van de investeringen in klimaatadaptatie. Dat geldt met name voor ontwikkelingslanden. Om ‘klimaatbestendig herstel’ van beide crises binnen bereik te houden moet ontwikkelingshulp op niveau blijven (beter nog: verhoogd), de schuldenlast van arme landen verlicht wordt, steun worden gekoppeld aan klimaatrisico en ook moet er vergaande verbetering komen van data en de beschikbaarheid daarvan over klimaatrisico’s. 

0
0
0
s2smodern

Op de rioolwaterzuivering Soerendonk wil waterschap de Dommel een ozoninstallatie bouwen om medicijnresten beter uit afvalwater te kunnen verwijderen. In plaats van een fysieke pilot van een jaar is hiervoor een veel goedkopere computersimulatie uitgevoerd in zes weken tijd.

0
0
0
s2smodern

Ruim 3.000 mondiale wetenschappers, waaronder 5 Nobelprijswinnaars en tientallen Nederlandse onderzoekers, roepen op om met ingrijpende maatregelen de aanpassing aan de klimaatverandering serieus te versnellen. “De pandemie in combinatie met de intensivering van extreme weersomstandigheden heeft laten zien hoe onvoorbereid we zijn en dat we de natuur moeten genezen om onszelf te genezen”, stellen ze in een verklaring die is opgesteld in het kader van de topconferentie over klimaatadaptatie die maandag en dinsdag plaatsheeft.

0
0
0
s2smodern

Vanaf morgen is het in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe voor het eerst sinds acht maanden weer toegestaan om met oppervlaktewater te sproeien. Door de neerslag die in december is gevallen, bevatten de meeste sloten en beken nu voldoende water. Toch is er volgens het waterschap nog steeds sprake van een neerslagtekort, net als in de gebieden van De Dommel en Aa en Maas.

0
0
0
s2smodern

Het gaat in het algemeen goed met de watervogels die overwinteren in het stroomgebied van de Rijn. Er nemen meer soorten in aantal toe dan af. Dit komt vooral door een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling volgens een rapport van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn.

0
0
0
s2smodern

Het testproject met kwelders voor de kust van Delfzijl heeft duidelijk gemaakt dat kwelders wereldwijd toepasbaar zijn langs slibrijke kusten. Dat zegt het netwerk EcoShape dat de proef uitvoert. De vegetatie ontwikkelt zich snel en uit modelstudies op basis van de waarnemingen blijkt dat de golfhoogte door de kwelder tot wel 60 procent lager kan worden.

0
0
0
s2smodern

Een internationaal onderzoeksteam heeft de eerste wereldwijde kaart van potentiële bodemdaling door onttrekken van grondwater gemaakt. Hieruit blijkt dat 1,2 miljard mensen zeer waarschijnlijk de gevolgen van deze daling ondervinden.

0
0
0
s2smodern

Aanpakken en aanpassen. Dat is het motto van de Klimaatadaptatieweek Groningen die tot en met 25 januari duurt. Het zwaartepunt van het online festival ligt op aanstaande vrijdag, met onder andere de presentatie van een wetenschappelijke verklaring door Nobelprijswinnaars en een internationale conferentie voor jongeren.

0
0
0
s2smodern

Celina Kroon, Girma Segaar en Michel Scholte zijn de drie finalisten in de verkiezing van de Minister van de nieuwe economie. Dat betekent dat geen van de vier waterschappers die waren doorgedrongen tot de halve finale, de eindronde hebben gehaald.

0
0
0
s2smodern

Omdat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit een nieuwe grenswaarde voor PFAS in voedsel heeft berekend, zal ook het RIVM de risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw beoordelen. Volgens de nieuwe Europese grenswaarde zouden meer mensen in Nederland mogelijk risico lopen op gezondheidseffecten door PFAS.

0
0
0
s2smodern

Nadat de onderhandelingen voor de vorige cao meer dan twee jaar duurden en meerdere stakingen opleverden, hebben de onderhandelaars nu beterschap beloofd. Middels een intentieverklaring spraken ze de hoop uit op korte termijn tot een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat te komen.

0
0
0
s2smodern

D66 wil van de ministers Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten welke maatregelen ze gaan nemen om het vermalen van vissen in de waterkrachtcentrale van Vattenfall in de Maas te voorkomen. Veel trekvissen vinden de dood als ze de centrale tussen Lith en Alphen passeren.