0
0
0
s2smodern

Een consortium van kennisinstellingen gaat de komende vijf jaar aan de slag met fundamenteel onderzoek naar de bodemdaling in Nederland. Daarvoor is 5 miljoen euro beschikbaar.

Vanuit het programma Nationale Wetenschapsagenda draagt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 4,4 miljoen euro bij, zo is gisteren bekendgemaakt. De kennisinstellingen en maatschappelijke partners vullen het benodigde bedrag verder aan.

Daarmee kunnen onder andere zo’n vijftien jonge onderzoekers aan de slag, zegt bodemdalingsexpert Gilles Erkens van Deltares. ''Dat is hard nodig, want de groep mensen die zich met deze problematiek bezighoudt is relatief klein. Er is jarenlang weinig aandacht voor geweest.’’

In het onderzoeksprogramma werken de Universiteit Utrecht, TU Delft en Wageningen University & Research samen met Deltares, TNO en Wageningen Environmental Research, de overheid (waaronder de waterschappen) en het bedrijfsleven. Het consortium wordt geleid door de Universiteit Utrecht.

Waterpeilverlagingen
Wereldwijd hebben kust- en deltagebieden te maken met bodemdaling. Het gaat om vaak slappe ondergrond die steeds intensiever wordt gebruikt en dichter bevolkt is.
Door grondwaterwinning, zware bebouwing en waterpeilverlagingen voor landbouw en steden daalt de bodem, met schade aan gewassen, bebouwing en infrastructuur als gevolg.

Lage grondwaterstanden door waterpeilverlagingen kunnen ook bijdragen aan een warmer klimaat door de omzetting van drooggevallen veen in broeikasgassen. En omdat daarnaast de zeespiegel stijgt, is het land steeds moeilijker droog te houden.

Ook in de dichtbevolkte Nederlandse rivierdelta zijn de effecten van bodemdaling duidelijk zichtbaar. ''Als er niets gebeurt, kan de economische schade volgens het PBL tot 2050 oplopen tot 22 miljard euro’’, weet Erkens.

Voorspellingen
In tegenstelling tot de zeespiegelstijging, die nauwlettend wordt gevolgd, is er in ons land tot nog toe geen uitgebreid onderzoek naar bodemdaling gedaan. Twee andere programma’s die ook op het punt staan van beginnen - de regiodeal Groene Hart Bodemdaling en de metingen van bodemdaling en broeikasgasuitstoot op landelijke schaal - gaan volgens Erkens vooral om toegepaste kennis. "Ze sluiten naadloos aan op dit fundamenteel wetenschappelijke programma.’’

In het nieuwe onderzoek wordt alle bestaande kennis verzameld, worden nieuwe metingen verricht en worden de modellen om voorspellingen te kunnen doen verder geperfectioneerd. ''We hadden nooit de ruimte om daar aan te knutselen’’, verklaart Erkens.

Uiteenlopende disciplines als fysische geografie, satellietgeodesie, biologie, bodemchemie, milieuwetenschappen, agro-economie, civiele techniek, ruimtelijk bestuur en rechtsgeleerdheid komen hierin bij elkaar. De resultaten moeten helpen om de oorzaken en gevolgen van bodemdaling beter te begrijpen, zodat op grond daarvan weloverwogen beleidsbeslissingen kunnen worden genomen.

De volgende stap is een ‘Nationale Informatievoorziening Bodemdaling’, met voor iedereen toegankelijke data en kennis, zo hoopt Erkens. Samen met anderen ijvert Deltares hier al langer voor. ''Daarmee voorkomen we dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden.’’

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht Universiteit Utrecht
Themapagina bodemdaling Deltares
Regiodeal bodemdaling Groene Hart goedgekeurd

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  leo schagen · 1 years ago
  Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
  De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
  De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
  Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
  Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
  De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
@RogerHallo Roger, dank voor je reactie. Ik help je graag verder en kan je voorzien van alle informatie waar je om vraagt. We hebben een aantal mooie referenties, artikelen in diverse vakbladen en uiteraard onze eigen website. Ik denk echter dat dit platform daar niet de aangewezen plaats voor is. Ik kom dan ook graag verder met je in contact. Zou je een mail kunnen sturen naar marketing@pathema.nl?
De recente berichtgeving rondom het watergebruik van datacenters is gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en het waterleidingbedrijf PWN geven een heel ander beeld. Daarnaast is het in Nederland reeds wettelijk geregeld dat de levering van water voor drinkwater altijd voor de levering aan de industrie gaat. Door onjuiste berichtgeving wordt er onterecht een panieksituatie gecreëerd, met verstrekkende gevolgen.
Allereerst is er regelgeving die waterlevering regelt bij tekorten. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voor gaat middels de verdringings categorien. Dit is na te lezen op de Rijkswaterstaat, Infomil en wordt ook aangegeven door het waterleidingsbedrijf PWN die in Noord Holland levert.
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
Daarnaast is er bij het watergebruik capaciteit van de aansluiting en verbruik door elkaar gehaald. Het werkelijke verbruik voor de alle industrie in Noord Holland wbt koelwater is volgens het waterbedrijf 0,6% van hun totale levering. Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. Daarvan nemen die 2 datacenters maar een gedeelte van op. Iets geheel anders dan de 4,6 miljoen m3 die werd gesuggereerd in het artikel. Volgens het CBS gebruikt de hele IT sector in Nederland 1 miljoen m3 water, de 0,88% in het artikel hierboven. Dit is open data die volledig in het artikel is genegeerd.
Naar de toekomst toe streven we ernaar het waterverbruik naar nul te brengen. Nieuwe datacenters gebruiken al veel minder water en het ook in de media bekende project in Zeewolde gebruikt oppervlaktewater ipv drinkwater. Dus ook de extrapolaties naar de toekomst toe gaan mank.
De links naar het CBS en PWN kunt u hier vinden:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn
Het rapport was trouwens zo klein qua onderzochte datacenters en zo divers dat er geen enkel duidelijk beeld uit te halen was. Daarom heeft de provincie het niet gepubliceerd. Dat geven ze ook aan in hun reactie aan de NOS.
Wat betreft chemicaliën, die gaat om kleine hoeveelheden zout om het water zachter te maken om apparatuur te sparen. Het water wordt meerdere malen gebruikt. De toevoegingen vallen binnen de normen en milieu wetgeving en vergunning van het bedrijf gaf ook Microsoft aan.
Op onze website hebben we nog meer links staan naar openbare bronnen over water, energieverbruik, bebouwing, etc.
Zie: https://www.dutchdatacenters.nl/cijfers-1/

Indien er verder vragen zijn we als branche organisatie dit altijd bereid dit verder toe te lichten.
Er is onderzocht wat het effect is van een watertemperatuur voor zoetwater vissen. Een zeer relevant onderzoek. Is er ook onderzocht wat het effect is voor de zalmen en forellen die kuit schieten in de rivier waar hun ouders kuit hebben geschoten?
Als het zeewater warmer wordt kunnen deze vissen denk ik geen andere rivier (een meer noordelijke rivier) uitzoeken om die op te zwemmen en kuit te schieten.
Laten we uitkijken dat de Japanse bladvlo die nu ingezet is tegen de duizendknoop niet later een probleem gaat vormen wat we nu nog niet overzien. Soms is het middel erger dan de kwaal.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.