De vervuiling van het milieu door chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en microplastics stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is een aanpak op wereldschaal vereist. De Nederlandse drinkwaterbedrijven roepen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) op zich tijdens de komende VN-vergadering in Kenia aan te sluiten bij een resolutie met deze boodschap.

In deze resolutie pleiten Costa Rica, Ghana, Mali, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en Uruguay voor een intergouvernementeel wetenschappelijk panel voor de aanpak van chemicaliën, afval en vervuiling, zoals die voor klimaatverandering (IPCC) en biodiversiteitsverlies (IPBES) reeds bestaan.

De ‘ontwerpresolutie’ wordt ingediend tijdens de milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA5.2), die van 28 februari tot 2 maart in Nairobi plaatsvindt. Namens Nederland zal staatssecretaris Heijnen hieraan deelnemen.

Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, heeft Heijnen in een brief alvast opgeroepen om de resolutie van de zeven landen te steunen. Het toenemende gebruik van chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen, microplastics en het lozen van het daarbij behorende afval vormen namelijk ook een bedreiging voor de kwaliteit van de Nederlandse bronnen van drinkwater, aldus Vewin.

Experts
De koepel pleit al jaren voor een stop op lozingen van stoffen die een gevaar kunnen zijn voor de drinkwaterbronnen, en daarmee voor de menselijke en ecologische gezondheid. Een verbod of vergaande restrictie van het gebruik van zeer schadelijke en persistente stoffen zoals PFAS moet volgens Vewin in elk geval Europees ingesteld worden, maar liefst op wereldschaal.

De resolutie is gebaseerd op achtergrondrapporten van de VN waarin zo’n gezaghebbende wetenschappelijke autoriteit wordt bepleit, die tijdig beleidsmaatregelen kan adviseren om de mondiale risico's van chemicaliën, afval en vervuiling te verminderen. Deze autoriteit zou moeten bestaan uit "deskundige, onafhankelijke en representatieve experts die werken volgens een open en transparant proces".

Lacunes
Er bestaan al wel enkele wetenschappelijke beleidsorganen op het gebied van chemicaliën, afval en vervuiling, maar deze zijn niet volledig dekkend, schrijft Vewin in de brief aan de staatssecretaris.

Ook zijn er volgens de vereniging nog aanzienlijke lacunes op het gebied van lood en andere gevaarlijke metalen, (zeer gevaarlijke) pesticiden, hormoonverstorende chemicaliën en vele andere zorgwekkende stoffen die niet onder de bestaande kaders vallen.

 

MEER INFORMATIE
Brief Vewin aan staatssecretaris Heijnen
Oproep van het IPCP om de resolutie te steunen
Standpunt Vewin over chemische stoffen
H2O-bericht: Moties voor strenger PFAS-beleid

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!