secundair logo knw 1

Foto waterbedrijf Groningen

De vereniging van waterbedrijven, Vewin, dringt er bij het nog te vormen kabinet op aan om harde afspraken te maken over de bescherming van de drinkwaterbronnen. De koepelorganisatie grijpt de GenX-lozingen door chemiebedrijf Chemours aan om er - opnieuw - op te wijzen dat de overheid niet achterover kan leunen.

Vewin bepleit dat er 'harde afspraken' worden gemaakt over inzet, financiering en resultaten in de programma’s die zijn en worden opgezet om de drinkwaterbronnen te beschermen. “Er zijn veel goede initiatieven en er worden veel programma’s opzet. Iedereen zit om tafel, maar wij zeggen daarbij: doorpakken nu,” licht een woordvoerster toe. Daarbij stelt ze dat de oproep die is gepubliceerd op de website van de vereniging, in feite een herhaling is van de brief de Vewin in maart van dit jaar schreef aan de toenmalige informateur Schippers.

In die brief komt de term ‘harde afspraken’ echter niet voor. Schippers werd gevraagd om de komende kabinetsperiode aandacht te besteden aan ‘de noodzaak van een impuls voor schoner water’ en ‘verlaging van de belastingdruk op water.’ Concreet vroeg de Vewin om uitvoering en ‘op onderdelen’ meer ambitie op het gebied van overbemesting, chemische gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe stoffen door industriële lozingen.

Nu schrijft de vereniging: “Het nieuwe kabinet moet de ambities en inzet op het vlak van bescherming van onze drinkwaterbronnen aanscherpen.” De Vewin wil daarbij af van afspraken op vrijwillige basis. In een toelichting noemt de woordvoerster onder meer de onderhandelingen over het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. “Er zijn veel afspraken op vrijwillige basis. Dat werkt in de praktijk niet.”

In juni pleitten de drinkwaterbedrijven voor maatregelen omdat tientallen grondwaterwinpunten in Oost en Zuid-Nederland vervuild zijn met meststoffen. En de GenX-lozingen hebben duidelijk gemaakt dat in de industrie ‘het proces van vergunningverlening beter moet worden ingericht’, aldus de woordvoerster. Concreet: er moet veel meer transparantie komen in de stoffen die de industrie loost met een continue monitoring. “De lozingen van GenX illustreren opnieuw dat de drinkwaterbronnen beter beschermd moeten worden.” 

Lees hier het bericht 'GenX onderstreept dat harde afspraken nodig zijn voor bescherming van onze drinkwaterbronnen'

en de Vewin-brief aan Schippers

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!