0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Er moeten nieuwe heffingen komen voor bedrijven die mest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen op het grondwater lozen. Daarvoor pleit de vereniging van waterbedrijven Vewin in reactie op het eind vorig jaar verschenen rapport van de Adviescommissie Water.

In dat advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat spreekt de inmiddels opgeheven commissie haar zorgen uit over de toekomst van het grondwaterbeheer in Nederland. De achteruitgang van de grondwaterkwaliteit is ''een urgent probleem dat met prioriteit moet worden aangepakt’’. Ze stelt dat een trendbreuk nodig is om te komen tot een meer toekomstbestendig waterbeheer.

Vewin is het hier helemaal mee eens en wil ook graag een bijdrage leveren, schrijft directeur Hans de Groene in reactie daarop in een brief aan de minister. Maar in tegenstelling tot de commissie ziet de vereniging geen heil in het verhogen van de provinciale grondwaterheffing om de benodigde maatregelen te bekostigen.

Dat is in strijd met het principe van ‘de vervuiler betaalt’, aldus De Groene. Het legt immers de rekening van de vervuiling niet neer bij de vervuiler, maar bij de onttrekker van het grondwater. In plaats daarvan zien de waterbedrijven liever dat er nieuwe heffingen komen op het lozen van stoffen als mest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen, een ander voorstel van de commissie. 

Integrale afweging

In Nederland wordt 60 procent van het drinkwater geproduceerd uit grondwater. Op veel plaatsen, ook in grondwaterbeschermingsgebieden, worden in het ondiepe grondwater te hoge concentraties vervuilende stoffen in het grondwater aangetroffen. Die vervuiling is onomkeerbaar, vreest de adviescommissie. Ook de aanpak van historische bodemverontreinigingen vraagt om extra aandacht.

Vewin steunt de oproep van de commissie voor meer bestuurlijke aandacht vanuit gemeenten en provincies voor en integrale visies op grondwater. Nodig is structureel overleg tussen de betrokken overheden en de drinkwaterbedrijven. Daarin moeten de provincies volgens Vewin het voortouw nemen.

De provincie blijft wat de sector betreft ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening en bescherming van grondwateronttrekking voor de drinkwatervoorziening, want alleen zij kan de integrale afweging van belangen (volksgezondheid, milieu, economie) maken die hiervoor nodig is. Drinkwaterbedrijven moeten een wettelijk adviesrecht krijgen bij omgevingsplannen.

Zorgplicht waterschappen

Belangrijk is het volgens Vewin verder om de waterschappen meer dan nu gebeurt hierbij te betrekken. Zij hebben immers een zorgplicht voor de veiligstelling van drinkwaterbronnen. De vereniging pleit voor gezamenlijke visievorming van provincies en waterschappen en de bundeling van kennis en menskracht in de uitvoering.

Als nationaal belang moet de drinkwatervoorziening op landelijk niveau worden afgewogen tegenover andere ruimteclaims in de ondergrond die van nationale betekenis zijn, zoals mijnbouw en energietransitie.

Meer informatie 

Adviescommissie Water: grote zorgen over kwaliteit grondwater

Brief Vewin aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Redelijk resultaat maar wel een tegenvaller, gezien de eis van FNV van 5% publiekelijk bekent gemaakt afgelopen week. En waarbij Rutte ook aangeeft dat de cao lonen forser moeten gaan stijgen, dan is 2,5% per 1 januari het eerste half jaar een doekje voor het bloeden, en dan pas half jaar later er nog 1% bij.
Alles wat je hoort en leest, strookt dan niet met dit resultaat. Wanneer mogen we nu eens echt mee gaan profiteren nu het met de welvaart zo enorm goed gaat?
Dan moet de overheid wel bereid zijn om de boeren meer organische mest toe te laten dienen in ruil voor minder chemische kunstmest!
Van natuurverbetering kan hier geen sprake zijn. De aangekondigde nieuwe natuur zal de rijkdom aan leven die onder het zand is gewerkt nimmer evenaren. Ook is het verwonderlijk dat Staatsbodbeheer nu een stuk beschermd Europees cultureel erfgoed gaat onderhouden dat voorheen onder de Waddenvereniging viel en als ondehoudsopdracht van Hoogheemraad Hollandsnoorderkwartier was.
Kortom, hier worden we met open ogen belazerd! Nog erger is dat Ecoshape Bulding with Nature dit geknoei met de natuur wil voordragen voor een prijs beschikbaar gesteld door de Zandlobby.
Eindelijk... goed voorbeeld doet goed volgen hopelijk. Kom op waterbeheerders van Nederland!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het