secundair logo knw 1

Glyfosaat wordt ook gebruikt bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop

Vewin, de vereniging van waterbedrijven, bepleit dat verkoop en gebruik van glyfosaat door particulieren verboden wordt. De onkruidverdelger wordt al jaren in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in oppervlaktewater dat door waterbedrijven wordt ingenomen voor de productie van drinkwater, stelt Vewin.

De koepelorganisatie dringt aan op terugdringen van glyfosaat in drinkwaterbronnen. De stof is giftig voor natuur en waterleven en een riscovolle stof voor drinkwaterbedrijven, schrijft Vewin. Terugdringen kan alleen worden gerealiseerd met ‘een stevige aanpak’.

Motie
Met het pleidooi om verkoop van glyfosaat te verbieden, reageert Vewin op de motie van SP en Partij voor de Dieren die vorige week werd aangenomen in de Tweede Kamer. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om met de drinkwaterbedrijven te overleggen over beschermingsmaatregelen voor drinkwaterbronnen en de uitkomsten van dit overleg te gebruiken in het Europese debat over verlenging van biociden. Eind november moet de EU een definitief besluit nemen over verlenging van de EU-licentie van glyfosaat.

“Vewin is blij met deze motie maar vindt dat deze niet ver genoeg gaat,” schrijft de vereniging op haar website. Ze wil concrete maatregelen. Het professioneel gebruik van glyfosaat op verhardingen buiten de land- en tuinbouw is in Nederland sinds maart 2016 verboden. Per 1 november van dit jaar wordt dat verbod uitgebreid naar onverharde oppervlakten buiten de land- en tuinbouw. Maar het kopen en gebruik van glyfosaathoudende middelen door particulieren is niet verboden. En dat moet wel, aldus Vewin.

Intensieve lobby landbouw
De Europese besluitvorming over toelating betreft de werkzame stof. Voor toestaan van middelen waarin de werkzame stof is verwerkt, zijn lidstaten zelf verantwoordelijk. In de EU voert de landbouw een intensieve lobby om toelating van de stof te verlengen. Glyfosaat wordt veel in de akkerbouw, maar ook in de veehouderij gebruikt. Ook bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een invasieve plant die in uiterwaarden voor verhoogde overstromingsrisico's zorgt, wordt het middel ingezet. Een bekend glyfosaatproduct is Roundup. 

Glyfosaat is in veel Europese landen een omstreden middel. De Vlaamse overheid nam afgelopen zomer het besluit een verbod in te stellen op verkoop en gebruik van glyfosaat aan particulieren. In Frankrijk wil de regering het gebruik van glysofaat helemaal verbieden, dus inclusief de landbouw. Dat moet voor het einde van de huidige regeringsperiode zijn geregeld, zo liet een regeringswoordvoerder recent weten. Franse boeren verzetten zich tegen het kabinetsvoornemen.

'Glyfosaat veilig'
Als het aan het Nederlandse kabinet ligt, wordt het gebruik van glyfosaat voor een periode van tien jaar verlengd, zo maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken vorige maand bekend. Het kabinet baseert het besluit op een advies van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) dat toelating voor een periode van tien of vijftien jaar verantwoord vindt. Ook kijkt Kamp naar beoordelingen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA en het Europees chemicaliën agentschap ECHA, die glyfosaat veilig hebben bevonden.

Als het zover komt dat het in Nederland het gebruik van glyfosaat wordt verlengd dan kan het CTGB maatregelen nemen om het oppervlaktewater te beschermen, stelt Kamp. Met name als het gaat om water waar drinkwater van wordt gemaakt. Vewin heeft onvoldoende vertrouwen in dergelijke maatregelen. “Er zijn concrete maatregelen nodig vanuit de overheid om de kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater als bron voor drinkwater te verbeteren. Bovendien is aandacht nodig voor toezicht en handhaving van bestaand beleid.”

 

Lees het bericht van Vewin:
Vewin: bescherm drinkwaterbronnen beter tegen glyfosaat

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.