0
0
0
s2sdefault

De Unie van Waterschappen en Vewin zijn blij dat de Tweede Kamer deze week drie PFAS-moties heeft aangenomen. Een meerderheid heeft daarmee uitgesproken dat Nederland zich in Brussel moet inzetten voor een snel totaalverbod op PFAS, zoals de beide koepelorganisaties al geruime tijd bepleiten.

Ook moet de regering nog voor volgend jaar zomer samen met de gemeentes PFAS-hotspots in kaart brengen en met beheersmaatregelen komen en moeten bestaande lozingen voortvarend worden aangepakt.

In hun lobby in het parlement benadrukken de Unie van Waterschappen en Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, al langer het belang van een totaalverbod op PFAS. Dat is de verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen, die voor bijvoorbeeld anti-aanbakpannen en regenkleding worden gebruikt.

Een totaalverbod - voor zowel essentiële als niet-essentiële toepassingen - is volgens de beide koepels de enige manier om te voorkomen dat deze zeer zorgwekkende stoffen in het milieu, en in het drinkwater, terechtkomt. Dit voorjaar reikten ze de Kamerleden al suggesties aan voor Kamervragen over een advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) hierover.

Bronaanpak
In hun motie voor een Europees totaalverbod verwijzen Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) ook naar deze ESFA-opinie en naar een rapport van het RIVM. Die kunnen volgens hen "tot geen andere algemene conclusie leiden dan dat de concentraties PFAS in het milieu sterk moeten worden teruggedrongen" en dat "een bronaanpak de enige juiste manier is om te voorkomen dat een persistente stofgroep als PFAS in het milieu en het drinkwater terechtkomt".

Samen met Sandra Beckerman (SP) dienden zij de motie over bestaande lozingen in, waarin ze tevens verwijzen naar onderzoek van Deltares dat laat zien dat de belangrijkste routes van PFAS naar het oppervlaktewater via rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties en stortplaatsen lopen. Die zijn volgens hen op korte termijn goed te identificeren en te minimaliseren via vergunningverlening.

De derde motie, over de hotspots, komt van Bouchallikht, Beckerman en Kiki Hagen (D66). De hoge PFAS-gehaltes op deze locaties brengen volgens dit drietal risico’s met zich mee voor de volksgezondheid.

Nationaal totaalverbod
Een motie van Van Esch en Beckerman over een nationaal totaalverbod op PFAS haalde het niet. Dat zou een tussenstap kunnen zijn in afwachting van een Europees verbod op niet-noodzakelijke toepassingen, zo stelden ook Vewin en de Unie dit voorjaar.

Toch willen de koepels zeker niet spreken van een teleurstelling, zegt woordvoerder Amarins Komduur van Vewin. "Wij zijn heel blij met de moties die zijn aangenomen. Het verhaal is nog niet klaar, maar het gaat door de steun van de Kamer voor een Europees totaalverbod en de snelle aanpak van vergunningen de goede kant op. Intussen blijven wij ons inzetten om PFAS bij de bron aan te pakken en dus te voorkomen dat het in het milieu komt."

 

MEER INFORMATIE
Moties vermindering blootstelling aan PFAS
Reactie Vewin
Reactie Unie van Waterschappen
H2O-bericht: Vewin en Unie pleiten bij parlement voor totaalverbod op PFAS

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.