Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, slaat alarm. Als er niet wordt ingegrepen, is er binnen tien jaar niet meer genoeg drinkwater in Nederland. Drie van de tien waterbedrijven lopen nu al tegen de grenzen van hun mogelijkheden áan bij het voldoen aan hun leveringsplicht.

De drinkwaterbedrijven willen meer geld om te investeren, soepelere procedures en meer aandacht voor schonere bronnen. Dat schrijft Vewin in de hand-out ‘Zekerstellen van de drinkwatervoorziening op korte en lange termijn’. Maar eerst en vooral willen ze dat water leidend wordt bij het opstellen van regionaal en landelijk beleid. “We staan in Nederland aan de vooravond van grote transities”, zegt Amarins Komduur van Vewin. “Je praat over de energietransitie, maar bijvoorbeeld ook over het voornemen om 900.000 nieuwe woningen te bouwen.”

Volgens Vewin leiden de sowieso al stijgende vraag naar drinkwater en de toekomstige transities ertoe dat er nu investeringen nodig zijn om in 2030 nog voldoende drinkwater te kunnen leveren. Waterbedrijf Groningen, Dunea en Vitens geven aan dat ze nu al moeite hebben om voldoende water te leveren. “In het geval van deze drie waterbedrijven wordt dit veroorzaakt specifieke, regionale factoren. Maar in het algemeen moet er echt een tandje bij en daar moeten we nu al iets aan doen. Daarbij kijken we zowel naar oplossingen voor de langere als de kortere termijn.”

Drinkwatertekort

Beleid
Op de korte termijn hoopt Komduur dat de ‘wake-up call’ van de waterbedrijven door politiek Den Haag wordt opgepikt en meegegeven aan regionale bestuurders bij het opstellen van hun gebiedsgerichte aanpak. “Water moet echt leidend worden bij het beleid. Denk daarbij niet alleen aan de eisen die je stelt aan woningbouw, maar bijvoorbeeld ook aan de ondergrond. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen. Maar als die te dicht bij drinkwaterinfrastructuur word aangelegd wordt het te warm. Dat gaat leiden tot problemen. Dus: maak water integraal onderdeel van je beleid.”

Vlugge resultaten verwacht de Vewin ook van scherpere controle op lozingsvergunningen. “Daar kun je best snel winsten behalen”, meent Komduur. “En kijken we naar de drinkwaterkwaliteit dan is het natuurlijk heel simpel: elke vervuiling die we niet uit het water hoeven halen, is pure winst.”

Voor de langere termijn vraagt Vewin om meer financiële ruimte voor de waterbedrijven om te investeren in bijvoorbeeld manieren van waterwinning en waterzuivering. “De huidige regels geven de waterbedrijven te weinig ruimte om winst te maken en dat geld vervolgens in te zetten voor het verbeteren van processen. Dat moet anders.”

Beprijzing
Komduur stelt dat de waterbedrijven op dit moment de werkelijke prijs berekenen voor hun drinkwater. Of hogere drinkwaterprijzen ook moeten worden ingezet als middel om het watergebruik terug te dringen, wil Komduur niet zeggen. “Er is niet een knop om aan te draaien als het gaat om het garanderen van voldoende drinkwater van goede kwaliteit. Het zal altijd om een samenspel van maatregelen en initiatieven gaan.”

Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het versnellen van de procedures rondom waterwinvergunningen. Komduur: “Het is nu ontzettend complex om vergunningen te verkrijgen en ze vervolgens ook volledig te kunnen benutten. De drinkwaterbedrijven hebben een leveringsplicht, maar de overheden hebben een zorgplicht. Wij hopen dat ze die plicht actiever in gaan vullen!”


UPDATE 17:00 UUR
De Unie van Waterschappen onderstreept de conclusie van de drinkwaterbedrijven dat het watersysteem tegen grenzen aanloopt. De beschikbaarheid van zoetwater staat onder druk, laat de Unie in een verklaring weten, verwijzend naar het gezamenlijke pleidooi van beide organisaties vorig jaar om de transitie naar een 'klimaatrobuust' watersysteem te versnellen (‘Water Verbindt’).


LEES OOK
H2O Actueel: Unie van Waterschappen: bouw elk nieuw huis vanaf nu klimaatbestendig

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!