0
0
0
s2smodern

De zoektocht gaat door naar de lozers van GenX-stoffen op het oppervlaktewater in Zuidoost-Brabant. Custom Powders is genoemd als mogelijke bron, maar het Helmondse bedrijf ontkent verantwoordelijk te zijn.

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel maakten op 20 november bekend dat er Genx-stoffen waren aangetroffen bij twee rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het gaat om een hoeveelheid van 130 nanogram per liter in Eindhoven en 22 nanogram per liter in Aarle-Rixtel. Beide waarden liggen onder de voorlopige richtwaarde van 150 nanogram per liter, die is vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De vraag is: van welk bedrijf of welke bedrijven zijn de mogelijk kankerverwekkende stoffen afkomstig? Het Dordtse Chemours kan niet de bron zijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vertelde afgelopen maandag aan de Tweede Kamercommissie dat een bedrijf zichzelf had gemeld. Zij wilde de naam niet zeggen, maar die kwam al snel via de media naar buiten. Het gaat om Custom Powders uit Helmond. Dit bedrijf gebruikt de GenX-technologie om poeders te produceren voor onder andere de voedingsmiddelen-, chemische en cosmetische industrie. Custom Powders koopt teflon in bij Chemours, dat daarna wordt gedroogd om er poeder van te maken.

Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas legt in het Algemeen Dagblad van gisteren uit hoe de GenX-stoffen in de rivier kunnen zijn beland. “Het is de bedoeling dat het water dat bij het productieproces vrijkomt, wordt teruggestuurd naar Chemours. Maar er kan afvalwater achterblijven dat vervolgens via de riolering in het oppervlaktewater terechtkomt.” Verheijen zei verder over het vinden van de mogelijke bron: “Dat betekent dat we nu met het bedrijf kunnen bekijken hoe we kunnen voorkomen dat deze stoffen in de toekomst nog in het water terechtkomen.” Custom Powders kan overigens alleen verantwoordelijk zijn voor de GenX-stoffen die zijn gemeten bij de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel; voor de veel hogere concentratie in Eindhoven moet er een andere bron zijn.

Gistermiddag publiceerde Custom Powders echter een verklaring waarmee dit verhaal op losse schroeven komt te staan. Inderdaad wordt één van de Chemours-producten verwerkt die het GenX-bestanddeel FRD903 bevat. Maar: “Bij Custom Powders in Helmond wordt geen water met het GenX-bestanddeel FRD903 naar het oppervlaktewater geloosd. Ook zijn er bij Custom Powders nooit ongewone voorvallen geweest waarbij proceswater met GenX-bestanddeel FRD903 in het riool of oppervlaktewater is gekomen. Bij Custom Powders wordt al het proceswater met het GenX-bestanddeel FRD903 opgevangen en afgevoerd om conform wettelijke normen verbrand te kunnen worden.”

Het bedrijf meldt verder dat er wordt gewerkt conform de milieuvergunning uit 2011. Dit alles is afgelopen vrijdag – na eigenhandig contact te hebben opgenomen – verteld aan de lokale autoriteiten. “Custom Powders zal aan elk toekomstig verzoek om ondersteuning van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant tegemoetkomen dat is gericht op het lokaliseren van de bron van de GenX-metingen zoals uitgevoerd door Rijkswaterstaat”, schrijft het bedrijf nog. Kortom, de onduidelijkheid blijft en de zoektocht van de waterschappen en Rijkswaterstaat naar de daders wordt vervolgd.

Lees meer over het aantreffen van GenX-stoffen

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.