0
0
0
s2smodern

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de plannen om de Prins Hendrikdijk op Texel te versterken, goedgekeurd. De drie kilometer lange dijk wordt met zand versterkt, waardoor er een overgangsgebied ontstaat met duinen, kwelder en strand.

De Prins Hendrikdijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen, zodat aanpassing nodig is. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft vorige maand een plan daarvoor vastgesteld.

Binnenwaartse versterking zou ten koste gaan van landbouwgrond, waarop besloten is dijk buitenwaarts aan te passen. In de plannen blijft de dijk liggen, maar verliest zijn waterkerende functie.

Voor de dijk wordt een strook van tweehonderd hectare gerealiseerd met zand, waardoor er een dynamisch gebied ontstaat dat enerzijds de natuurwaarden van de Waddenzee versterkt en anderzijds de waterveiligheid verhoogd. De plannenmakers spreken van een unieke aanpassing.

Het door GS goedgekeurde projectplan wordt ter inzage gelegd. Als er geen bezwaren komen, start 2018 de uitvoering die eind 2019 moet zijn afgerond.

Naast de versterking van de Prins Hendrikdijk worden op Texel meer dijkdelen versterkt, in totaal 17 kilometer. Ook de Zeedijk ’t Horntje maakt deel uit van de versterking, daardoor komt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) binnendijks te liggen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.