secundair logo knw 1

Impressie van de Prins Hendrikdijk voor (boven) en na de versterking (onder)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de plannen om de Prins Hendrikdijk op Texel te versterken, goedgekeurd. De drie kilometer lange dijk wordt met zand versterkt, waardoor er een overgangsgebied ontstaat met duinen, kwelder en strand.

De Prins Hendrikdijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen, zodat aanpassing nodig is. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft vorige maand een plan daarvoor vastgesteld.

Binnenwaartse versterking zou ten koste gaan van landbouwgrond, waarop besloten is dijk buitenwaarts aan te passen. In de plannen blijft de dijk liggen, maar verliest zijn waterkerende functie.

Voor de dijk wordt een strook van tweehonderd hectare gerealiseerd met zand, waardoor er een dynamisch gebied ontstaat dat enerzijds de natuurwaarden van de Waddenzee versterkt en anderzijds de waterveiligheid verhoogd. De plannenmakers spreken van een unieke aanpassing.

Het door GS goedgekeurde projectplan wordt ter inzage gelegd. Als er geen bezwaren komen, start 2018 de uitvoering die eind 2019 moet zijn afgerond.

Naast de versterking van de Prins Hendrikdijk worden op Texel meer dijkdelen versterkt, in totaal 17 kilometer. Ook de Zeedijk ’t Horntje maakt deel uit van de versterking, daardoor komt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) binnendijks te liggen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.