Waterschap Zuiderzeeland zet een nieuwe stap in het versterkingsproject IJsselmeerdijk: het voorkeursalternatief is ter inzage gelegd voor commentaar. Een flink deel van de dijk wordt volgens het concept Voorkeursbeslissing versterkt met vooroevers ‘waar dat mogelijk is’. Het waterschap zet met een 'circulaire dijk' in op ‘maximale duurzaamheid’, door te streven naar een klimaatneutrale uitvoering en vergroten van de biodiversiteit in onder meer de vooroevers. Voorts kiest het ‘conform de gedachte van de nieuwe Omgevingswet’ voor een uitgebreide participatie.

De IJsselmeerdijk heeft een lengte van 17,6 kilometer en loopt van de Ketelbrug in het noorden tot aan de Houtribdijk in Lelystad. De steenbekleding (stortsteen en zetsteen), het asfalt aan de buitenzijde en de grasbekleding aan buiten- en binnenzijde zijn niet sterk genoeg, zo is vastgesteld. Tijdens zeer zware stormen kan de dijkbekleding instabiel raken, ook is de dijk over flinke delen van het traject niet hoog genoeg.

Investeringskosten
Het waterschap wil de IJsselmeerdijk gaan versterken zodat deze tot 2080 aan de veiligheidsnormen voldoet. De investeringskosten bedragen € 216 miljoen, met een bandbreedte van € 165 miljoen tot € 267 miljoen. De instandhoudingskosten worden geraamd op € 96 miljoen (100 jaar). Ook hier moet gerekend worden met een bandbreedte, omdat de kosten van het onderhoud van de vooroevers (eroderen en suppleren) lastig in te schatten zijn.

In de aanpak wordt de dijk verdeeld in twee delen: de Meerdijk (circa 14 km) en de Baaidijk (circa 3,5 km), die minder hoog is dan de Meerdijk. Voor het deel Meerdijk wordt de kering versterkt met een vooroever ‘waar dit mogelijk is’. Voor de Baaidijk wordt ingezet op versterking van de dijk door met name vervanging van zetsteen, asfalt en verhogen van de buitenberm.

De vooroevers bij de Meerdijk bestaan uit een vooroeverdam met openingen voor waterverversing, met daarachter ondiep water en een erosiebuffer ter compensatie van te verwachten zandverliezen, aldus de notitie Voorkeursbeslissing. De vooroevers variëren in breedte van circa 50-60 meter tot circa 30-60 meter.

Biodiversiteit
Het waterschap wil inzetten op vergroten van de biodiversiteit door een ‘ecologische inrichting’ van de zone teen/plasberm/vooroever. Ook een gevarieerde vegetatie op de grasbekleding moet bijdragen aan meer biodiversiteit. Door alleen materialen te gebruiken die in toekomst volledig herbruikbaar zijn, streeft het waterschap voorts naar ‘een circulaire dijk’. Bij de uitvoering van de versterking wordt emissie van CO2 zoveel mogelijk beperkt, aldus de notitie.

De versterkte dijk is volgens de berekeningen bestand tegen golven van meer dan 3 meter hoog en een waterstand van bijna 2,5 meter hoger dan het gemiddelde waterpeil. In overleg met Deltares en het landelijke Adviesteam Dijkontwerp is een aantal optimalisaties doorgevoerd in de golfbelasting (via probabilistische berekeningen). “Deze optimalisaties hebben geleid tot beperkte wijzigingen in de veiligheidsopgave voor de Meerdijk”, aldus de notitie Voorkeursbeslissing.

Omgevingswet
Deze Voorkeursbeslissing ligt nu tot 13 juni ter inzage voor commentaar. Het concept is tot stand gekomen na ‘een zorgvuldig proces van ruim anderhalf jaar’ met veel participatie. Hiermee gaat het waterschap te werk volgens 'de gedachte van' de nog niet in werking getreden Omgevingswet. Die wet vraagt onder meer, aldus het waterschap, om te motiveren hoe partijen betrokken zijn bij het proces.

Zuiderzeeland heeft participatie tot dusverre ingevuld met 'informatiebijeenkomsten voor bewoners, 1-op-1 gesprekken met belanghebbenden, belevingsonderzoek via enquêtes, meerdere thematafels en ontwerpateliers en verkennende overleggen over maatwerklocaties Flevo Marina, Flevokust en Maxima centrale'.

 

MEER INFORMATIE
Notitie Voorkeursbelissing IJsselmeerdijk

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.