Waterschap Zuiderzeeland zet een nieuwe stap in het versterkingsproject IJsselmeerdijk: het voorkeursalternatief is ter inzage gelegd voor commentaar. Een flink deel van de dijk wordt volgens het concept Voorkeursbeslissing versterkt met vooroevers ‘waar dat mogelijk is’. Het waterschap zet met een 'circulaire dijk' in op ‘maximale duurzaamheid’, door te streven naar een klimaatneutrale uitvoering en vergroten van de biodiversiteit in onder meer de vooroevers. Voorts kiest het ‘conform de gedachte van de nieuwe Omgevingswet’ voor een uitgebreide participatie.

De IJsselmeerdijk heeft een lengte van 17,6 kilometer en loopt van de Ketelbrug in het noorden tot aan de Houtribdijk in Lelystad. De steenbekleding (stortsteen en zetsteen), het asfalt aan de buitenzijde en de grasbekleding aan buiten- en binnenzijde zijn niet sterk genoeg, zo is vastgesteld. Tijdens zeer zware stormen kan de dijkbekleding instabiel raken, ook is de dijk over flinke delen van het traject niet hoog genoeg.

Investeringskosten
Het waterschap wil de IJsselmeerdijk gaan versterken zodat deze tot 2080 aan de veiligheidsnormen voldoet. De investeringskosten bedragen € 216 miljoen, met een bandbreedte van € 165 miljoen tot € 267 miljoen. De instandhoudingskosten worden geraamd op € 96 miljoen (100 jaar). Ook hier moet gerekend worden met een bandbreedte, omdat de kosten van het onderhoud van de vooroevers (eroderen en suppleren) lastig in te schatten zijn.

In de aanpak wordt de dijk verdeeld in twee delen: de Meerdijk (circa 14 km) en de Baaidijk (circa 3,5 km), die minder hoog is dan de Meerdijk. Voor het deel Meerdijk wordt de kering versterkt met een vooroever ‘waar dit mogelijk is’. Voor de Baaidijk wordt ingezet op versterking van de dijk door met name vervanging van zetsteen, asfalt en verhogen van de buitenberm.

De vooroevers bij de Meerdijk bestaan uit een vooroeverdam met openingen voor waterverversing, met daarachter ondiep water en een erosiebuffer ter compensatie van te verwachten zandverliezen, aldus de notitie Voorkeursbeslissing. De vooroevers variëren in breedte van circa 50-60 meter tot circa 30-60 meter.

Biodiversiteit
Het waterschap wil inzetten op vergroten van de biodiversiteit door een ‘ecologische inrichting’ van de zone teen/plasberm/vooroever. Ook een gevarieerde vegetatie op de grasbekleding moet bijdragen aan meer biodiversiteit. Door alleen materialen te gebruiken die in toekomst volledig herbruikbaar zijn, streeft het waterschap voorts naar ‘een circulaire dijk’. Bij de uitvoering van de versterking wordt emissie van CO2 zoveel mogelijk beperkt, aldus de notitie.

De versterkte dijk is volgens de berekeningen bestand tegen golven van meer dan 3 meter hoog en een waterstand van bijna 2,5 meter hoger dan het gemiddelde waterpeil. In overleg met Deltares en het landelijke Adviesteam Dijkontwerp is een aantal optimalisaties doorgevoerd in de golfbelasting (via probabilistische berekeningen). “Deze optimalisaties hebben geleid tot beperkte wijzigingen in de veiligheidsopgave voor de Meerdijk”, aldus de notitie Voorkeursbeslissing.

Omgevingswet
Deze Voorkeursbeslissing ligt nu tot 13 juni ter inzage voor commentaar. Het concept is tot stand gekomen na ‘een zorgvuldig proces van ruim anderhalf jaar’ met veel participatie. Hiermee gaat het waterschap te werk volgens 'de gedachte van' de nog niet in werking getreden Omgevingswet. Die wet vraagt onder meer, aldus het waterschap, om te motiveren hoe partijen betrokken zijn bij het proces.

Zuiderzeeland heeft participatie tot dusverre ingevuld met 'informatiebijeenkomsten voor bewoners, 1-op-1 gesprekken met belanghebbenden, belevingsonderzoek via enquêtes, meerdere thematafels en ontwerpateliers en verkennende overleggen over maatwerklocaties Flevo Marina, Flevokust en Maxima centrale'.

 

MEER INFORMATIE
Notitie Voorkeursbelissing IJsselmeerdijk

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!