0
0
0
s2smodern

Bij het Zeeuwse Dishoek is Rijkswaterstaat begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie is nodig omdat de storm Ciara in februari veel zand heeft weggeslagen. 

Naar aanleiding van deze storm inventariseerden Rijkswaterstaat en de waterschappen de toestand van de zandige waterkeringen. Langs de kust van Walcheren, en dan met name bij Dishoek, was sprake van een dusdanige afslag dat een versnelde zandsuppletie noodzakelijk is, constateerden ze.

Deze locatie viel nog net binnen de waterveiligheidsnorm. Maar bij nieuwe schade als gevolg van een storm zou de veiligheid van de kust in het geding zijn. Om klaar te zijn voor het komende stormseizoen (1 oktober 2020), wordt daarom 210.000 kubieke meter zand over een lengte van 860 meter over het strand verspreid. Deze suppletie moet begin mei van start gaan.

Philipp Keller 180 vk Philipp KellerPortefeuillehouder waterkeringen Philipp Keller van Waterschap Scheldestromen is blij met de snelle reactie van Rijkswaterstaat.''Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in Zeeland. Daarom hebben wij ons sinds de februaristormen hard gemaakt voor een snelle zandsuppletie van de stranden waar de waterveiligheid nog net voldoet aan de norm’’, verklaart hij.

PAS-uitspraak
Ook in de Tweede Kamer werden vragen gesteld over de schade die Ciara aan de Zeeuwse kust toebracht. De overige geplande suppleties ten behoeve van de waterveiligheid (Westkapelle/Zoutelande en Schouwen/Weskop) worden in het reguliere aanbestedingsproces verder uitgewerkt en voor 2022 uitgevoerd.

Vanwege de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) van de Raad van State in mei 2019 was het aanbesteden van de zandsuppleties tijdelijk vertraagd. De afgelopen maanden is gekeken naar de effecten van die uitspraak op alle Rijkswaterstaatsprojecten.

Omdat kustlijnzorg steeds weer terugkeert, valt dit onder het reguliere beheer- en onderhoudswerk. Dat betekent dat de aanbestedingen voor de kustsuppleties 2020-2021 weer opgestart kunnen worden, aldus Rijkswaterstaat.

Jaarlijkse metingen
Voor het strand bij Dishoek is dus een versnelde procedure gevolgd. Het zand voor de versterking van kust en duinen komt uit de Sardijngeul, een vaargeul in de aanloop van de Noordzee naar de Westerschelde nabij Vlissingen. Vanwege het getij verzandt deze geul. Baggerschepen houden de vaargeul op de juiste diepte voor de scheepvaart.

De Nederlandse zandige kust wordt jaarlijks voorzien van gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand. Aan de hand van jaarlijkse kustmetingen wordt beoordeeld waar een zandsuppletie nodig is.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat + link naar Kamervragen
Themapagina Kustonderhoud
Ciara zorgde nergens voor grote problemen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.