0
0
0
s2sdefault

Watererfgoed kan veel kennis opleveren voor de opgaven waar waterbeheerders mee worstelen. Die zien dat zelf echter nog onvoldoende, menen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Ze hebben daarom een programma opgezet.

In werksessies medio oktober willen de twee organisaties met waterschappers en erfgoedprofessionals onderzoeken welke vragen er leven en hoe het erfgoed en de landschapshistorie aan een oplossing kunnen bijdragen. Dat moet leiden tot een soort checklist welk erfgoed ook nu nog van waarde kan zijn, vertelt programmamanager Bas van der Wal van STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen.

"De komende jaren staat ons land voor grote uitdagingen op het gebied van waterbeheersing en waterkwaliteit", verklaart hij. "Bij de maatregelen tegen overstromingen en droogte en bij het ecologisch herstel van watersystemen houden we als waterschappen al rekening met landschapshistorie en het erfgoed. Maar dat het ook een kennisbron kan zijn waar een deel van de oplossing in gevonden kan worden, is vernieuwend."

Vloeiweiden
Van der Wal wijst op vergeten watergebruiken, (water)structuren in het landschap en oude kunstwerken die in de praktijk nog steeds van nut blijken. Zo worden in Noord-Brabant oude watermolens opnieuw gebruikt om water langer vast te houden. Rijkswaterstaat onderzoekt of zij in onbruik geraakte dijken in Groningen weer kan inzetten tegen hoger water. Ook vergeten technieken om droogte tegen te gaan, zoals de ‘vloeiweiden’ in Gelderland, zijn nog altijd bruikbaar.

Toch is het benutten van erfgoed in het dagelijks werk van de waterschappen volgens de programmamanager nog helemaal niet vanzelfsprekend. Die mening deelt hij met de RCE. "Waterbeheerders zien erfgoed eerder als een last. Het is nog te veel ‘we moeten’. Dat willen we kantelen naar ‘daar heb je wat aan’. En niet alleen als museumstuk."

Handboek
De focus ligt daarbij vooral op laag Nederland, zegt Van der Wal. "Eerder hebben wij het ‘Handboek beken en erfgoed’ uitgebracht. Dat bleek in een behoefte te voorzien. Nu willen we dat aanvullen met de rest van Nederland. Iedereen die daar iets aan kan bijdragen, mag zich bij ons melden. We zijn erg benieuwd."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht STOWA

H2O-bericht: Brabantse watermolenlandschappen worden weer ‘wakker gekust’
H2O-bericht: HDSR komt met digitale kaart van watererfgoed
H2O-artikel: Watererfgoed: schatkamer aan praktische kennis

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.