secundair logo knw 1

De verbreding van de sluis geeft scheepswerven in de IJsselmeerregio nieuwe kansen I Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Wikimedia Commons

Er is een oplossing gevonden voor het tekort dat er nog was bij het plan om de Lorentzsluizen op de Afsluitdijk te verbreden. Het kabinet en de IJsselmeerregio trekken extra geld uit en verder is het ontwerp versoberd. Hiermee is de financiering rondgebreid.

De Afsluitdijk krijgt een ingrijpende opknapbeurt en in het kader daarvan worden de spuisluizen van het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand versterkt. De IJsselmeerregio ijvert er al lang voor om ook de doorgang van de grote schutssluis te verbreden, van 14 naar 25 meter. Dan kunnen grotere schepen het IJsselmeer bereiken en dat biedt de scheepswerven in Makkum, Vollenhove, Urk en Kampen de kans om verder te groeien. De regio verwacht dat de verbreding drieduizend arbeidsplaatsen oplevert.

De financiering was tot nu toe het struikelblok. Het project gaat in totaal naar schatting 215 miljoen euro kosten. Daarvan was ongeveer 60 procent al gedekt door bijdragen die het Rijk en de regionale overheden en bedrijven hadden toegezegd, maar er bleef geruime tijd een gat van 85 miljoen euro over. Dat is nu in twee stappen gedicht. Het kabinet kwam in mei over de brug met een extra bijdrage van 40 miljoen euro. Voor het bedrag van 45 miljoen euro dat resteerde, is ook een oplossing gevonden. Hierover stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gisteren een brief aan de Tweede Kamer.

Verzoek regio ingewilligd
De minister geeft deze toelichting: “De regio heeft mij vandaag per brief een oplossing voorgesteld waarbij zij wel het dringende verzoek doet om 15 miljoen euro vanuit mijn begroting beschikbaar te stellen. In het voorstel van de regio wordt ook de financiële opgave met 15 miljoen euro kleiner door een versobering van het ontwerp van de bruggen en een goedkopere uitvoering door de regio. De regio draagt daarnaast 15 miljoen euro van de resterende kosten en staat garant voor de financiële risico’s. Ik kan u melden dat ik het voornemen heb uitgesproken om het verzoek van de regio in te willigen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de regio en uw Kamer in vervulling.”

De IJsselmeerregio wordt verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het project, voegt Van Nieuwenhuizen eraan toe. “Een regionale uitvoering past mijn inziens goed bij de uitkomsten van de second opinion van het Centraal Planbureau waarin gesteld wordt dat er vooral regionale baten zijn.” Ook de risico’s van het project komen bij de regio te liggen.

De versobering van het ontwerp houdt in dat er geen vluchtstroken op de vier nieuwe basculebruggen in het Lorentzcomplex komen. Die zijn er bij de huidige bruggen ook niet. Verder willen de overheden in de IJsselmeerregio een flink bedrag aan btw besparen door het project zelf uit te voeren.

Regierol provincie Fryslân
De provincie Fryslân neemt de regie over het bouwproject. De verbreding van de sluis kan beginnen zodra de huidige vernieuwingsoperatie van de Afsluitdijk is afgerond (naar verwachting in 2022). De bouwwerkzaamheden duren twee tot tweeënhalf jaar. Het is de bedoeling dat de brede sluis uiterlijk in 2026 helemaal klaar is.

Gedeputeerde Klaas Kielstra van Provincie Fryslân verklaart trots te zijn op het project. “Samen met minister Van Nieuwenhuizen, de Tweede Kamer, alle andere overheden en het bedrijfsleven hebben we keihard gewerkt aan dit resultaat. Dit succes hebben we met z’n allen bereikt. Het betekent een enorme en duurzame impuls voor al die bedrijven rond het IJsselmeer en daarmee voor de economie en de werkgelegenheid in de IJsselmeerregio.”

 

MEER INFORMATIE
Ministerie van IenW over financiële oplossing
Tweede Kamerbrief van minister
Reactie van Provincie Fryslân
Start van vernieuwing Afsluitdijk
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.
Geweldig resultaat. Draagt mijn handelen bij aan een Drinkbare Rivier of niet? Dat is de simpele vraag.