secundair logo knw 1

De winnaars van GE(O)ZOND Water gaan op de foto

Jury en publiek waren het dit jaar niet eens bij de verkiezing van de jaarlijkse Waterinnovatieprijzen. Het publiek koos het project Verbetering IJsseldijk Gouda tot beste innovatie van het jaar. De jury zag vier andere inzendingen als winnaars.

De jury van de Waterinnovatieprijzen van de Unie van Waterschappen had er dit jaar een zware dobber aan om winnaars te kiezen in de vier categorieën. De kwaliteit van de inzendingen was van hoog niveau, zeiden Hein Pieper en Lidewijde Onegering van de jury. Er waren twaalf genonimeerden in vier categorieën. De winnaars werden vanmiddag in Amersfoort op de Markt- en Innovatiedag van de UvW bekend gemaakt.

Doorlatendheidssondering voor dijkverbetering
In de categorie waterveiligheid wonnen Fugro Nederland B.V., Deltares en waterschap Aa en Maas met de sondeertechniek Innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen. De techniek is getest op een dijk langs de Maas en daar bleek dat een eventuele versterkingsmaatregel in verhouding tot een klassiek ontwerp circa vijftig procent kleiner kan worden uitgevoerd. Dit scheelt fors in ruimtebeslag, transporthinder, CO2- en NOx-uitstoot en kosten.

“Een mooie techniek, duurzaam en kostenbesparend, waarbij de ingreep in de omgeving beperkt blijft,” zo citeerde Bas Jonkman, hoogleraar Integrale Waterbouwkunde van TU Delft, het juryrapport.  

GE(O)ZOND Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterleidingbedrijf PWN zegevierden met GE(O)ZOND Water in de rubriek Schoon Water. Het doel van het GE(O)ZOND Water is om een innovatieve zuiveringstrein te ontwikkelen die om kan gaan met de complexe watermatrix van rwzi-effluent. Dat gebeurt met behulp van een geavanceerde drinkwaterzuiveringstechnologie als ozonisatie. Het project heeft enorme potentie, zei juryvoorzitter Lidewijde Ongering bij de uitreiking. “Een mooi begin van een systeemverandering.”

Multiflexmeter
In de categorie Voldoende Water werd de Multiflexmeter uitgeroepen tot winnaar, een initiatief van Waterschap Scheldestromen samen met onderwijsinstellingen, negen andere waterschappen en een ‘open source’-community. Door de toepassing van een standaard open source-elektronicaplatform is een koppeling met allerlei soorten sensoren mogelijk. De eerste versie is de Multiflexmeter-waterhoogte. Er wordt ook gewerkt aan versies voor het meten van zoutgehalte, stroomsnelheid, doorzicht, slibaanwas en algenconcentratie.

Een mooie, efficiënte en ook duurzame meettechniek die goed aansluit bij de open source techniek, legde Lidwin van Velden van de NWB Bank uit namens de jury.

EQA-Box
Na de winst op de Dijkwerkersdag (mei) viel de plug & play waterkrachtcentrale EQA-Box opnieuw in de prijzen. In de categorie energie en waterschappen, nieuw dit jaar, werd de installatie bekroond als beste innovatie van 2017. De waterkrachtinstallatie, die EQA-Projects samen met studenten van Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein, waterschap Rivierenland en sinds kort ook de TU Delft heeft ontwikkeld, is eenvoudig binnen een dag te plaatsen bij een stuw, rioolwaterzuiveringsinstallatie, gemaal, in- en uitlaatkokers en spuisluizen. De installatie benut de stroming van de rivier of beek om energie te produceren.

De jury noemde bij monde van Ed Nijpels de installatie een mooi, lokaal innovatietraject, waarbij door intensieve samenwerking een simpele en robuuste installatie is gerealiseerd. Het panel zei het voorts als ‘een dikke plus’ te zien dat de centrales na gebruik in Nederland tegen kostprijs in ontwikkelingslanden worden geplaatst voor een tweede productieperiode.

Publieksprijs
Het project Verbetering IJsseldijk Gouda van Hoogheemraadschap Rijnland en bouwbedrijf Mourik was in de ogen van de jury niet de beste. Het publiek, dat tot en met 22 november kon stemmen, dacht daar dus anders over en beloonde het initiatief met de publieksprijs. In het project wordt de dijk van binnenuit versterkt met een cementinjectie.

 
Lees hier over de twaalf genomineerden 
 
 
 
 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.