0
0
0
s2smodern

De grondwaterstanden zijn aardig hersteld, maar er zijn wel grote verschillen tussen regio’s. Vooral op de hoge zandgronden in het midden en oosten van het land zijn de standen nog laag, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hoewel de afvoeren van de Rijn en Maas de komende weken gaan dalen, blijven zij naar verwachting voldoende voor de watervraag.

Twee weken geleden was er volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) geen reden meer om te spreken van een dreigend landelijk watertekort. Vanwege de regen die sindsdien is gevallen, hoeft de commissie het oordeel niet te herzien. De afgelopen zes weken waren de gemiddelde neerslag en verdamping in balans. De regen bracht verlichting voor landbouw en natuur, aldus de LCW in de vandaag verschenen negende droogtemonitor van dit jaar. 

De grondwaterstanden hebben zich door de regen van juni en juli op veel plekken kunnen herstellen. Maar net als in eerdere droogtemonitoren merkt de LCW op dat er grote regionale verschillen zijn. De grondwaterstanden variëren van zeer laag tot bovengemiddeld voor de tijd van het jaar. De standen zijn vooral op de hoge zandgronden in Midden- en Oost-Nederland nog laag. Ook staan op sommige plaatsen watergangen droog.

Afvoer Rijn en Maas voldoende
Het neerslagtekort beweegt zich momenteel rond de lijn van de vijf procent droogste jaren. Dat verandert vooralsnog niet. Het actuele gemiddelde neerslagtekort is 185 millimeter. Het KNMI verwacht de komende vijftien dagen een stijging naar 206 millimeter. Dit is beduidend lager dan het niveau dat in 1976 en 2018 in het begin van augustus werd bereikt.

De afvoeren van de Rijn (1.328 kubieke meter per seconde bij Lobith) en de Maas (ongeveer 40 kubieke meter per seconde bij Sint Pieter) zijn op het ogenblik goed genoeg voor de watervraag. De afvoer in beide rivieren daalt in de komende twee weken. De LCW verwacht dat de afvoer voldoende blijft om in de watervraag te voorzien in gebieden, waar aanvoer van rivierwater mogelijk is. De kans is klein dat de afvoer van de Rijn of de Maas onder het LCW-criterium voor juli uitkomt.

Nog onttrekkingsverboden van kracht
Net als in voorgaande droogtemonitoren meldt de LCW dat de waterschappen en Rijkswaterstaat nauwlettend de situatie monitoren. Maatregelen in het waterbeheer blijven waar nodig van kracht: onder andere het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kades. Vanwege de water- en grondwaterstanden zijn in verschillende gebieden nog onttrekkings- of beregeningsverboden van kracht.

Rijkswaterstaat stuurt het peil van het IJsselmeer en Markermeer nu op 17,5 centimeter onder NAP. Dat is wat lager dan het peil van 15 centimeter onder NAP dat sinds half mei gold. Er wordt op een aantal locaties waterbesparend geschut, bijvoorbeeld bij sluis Terneuzen. Regionale wateren zijn zoveel mogelijk opgezet om het grondwater aan te vullen en in de watervraag te voorzien. Zo worden diverse stuwpanden in de Maas extra hoog gehouden. Chlorideconcentraties in wateren zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Normale vraag naar drinkwater
Er is voldoende grond- en oppervlaktewater beschikbaar voor de productie van drinkwater. De drinkwatervraag is de voorbije periode genormaliseerd door de neerslag en lagere temperaturen. De verwachting is dat de vraag de komende twee weken blijft passen bij gematigd zomerweer.

Neerslagtekort 21 juli 2020

 

MEER INFORMATIE
Droogtemonitoren van LCW in 2020
Bericht van Rijkswaterstaat
UvW over de onveranderde droogtesituatie
H2O-bericht over vorige monitor (8 juli)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.