0
0
0
s2smodern

Waterorganisatie VEI heeft vorig jaar wereldwijd 352.515 mensen toegang gegeven tot duurzame watervoorziening. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2018. 190 Nederlandse experts (toename van 14 procent) deelden hun kennis met collega’s in 50 projecten in 19 landen. De cijfers tonen dat de organisatie vorig jaar 'bloeide als nooit tevoren', maar nu kampt ze met de gevolgen van de coronacrisis. 

Een en ander valt te lezen in het jaarverslag van VEI (voorheen Vitens Evides Internationaal). De organisatie is in 2004 als joint venture opgericht door de waterbedrijven Vitens en Evides. Sindsdien zijn Brabant Water, Waterbedrijf Groningen, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en drinkwaterlaboratorium WLN toegetreden. Laatstgenoemde sloot zich vorig jaar aan. Doel is om met Nederlandse waterkennis wereldwijd mensen toegang te geven tot betrouwbaar drinkwater.

Daar ligt nog een immense opgave: wereldwijd hebben bijna een miljard mensen geen toegang tot drinkbaar water, 2,4 miljard mensen ontberen goede sanitaire voorzieningen. Door trends als bevolkingsgroei, verstedelijking, vervuiling en klimaatveranderingen, wordt het almaar moeilijker de doelen te realiseren zoals die zijn vastgelegd in Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en waaraan VEI een bijdrage wil leveren.

WOP's
De strategie van VEI is om middels Water Operator Partnerships (WOP) drinkwatervoorzieningen en sanitatie van de grond te tillen. In 2017 werd een groot programma bekend als WaterWorX op basis van deze WOP's opgezet, met de Nederlandse overheid als medefinancier.

Door deze samenwerkingsverbanden en het uitwisselen van kennis en vaardigheden met plaatselijke professionals worden lokale waterbedrijven sterker, gezonder en veerkrachtiger, aldus het jaarverslag. Er wordt onverminderd ingezet op deze vorm van partnership: “VEI is de grootste promotor en uitvoerder van WOP's ter wereld.”

De waterorganisatie van de drinkwaterbedrijven ‘is voortdurend op zoek naar manieren om meer impact te maken’. En dat lukt, aldus het jaarverslag. In 2019 is de impact met 10 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Andere pijlers onder de strategie van VEI zijn betrokkenheid en professionaliteit en ook op deze aspecten werd in 2019 vooruitgang geboekt.

“Met betrekking tot onze beide missiedoelstellingen is het ons gelukt om het beter te doen dan in de jaren daarvoor. In onze missie om zoveel mogelijk bij te dragen aan een duurzame toegang tot waterdiensten hebben we 352.515 mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika weten te helpen.”

De andere missie, Nederlandse waterbeheerders ondersteunen als aantrekkelijke werkgevers, meet de waterorganisatie af aan het aantal medewerkers die worden ingezet voor opdrachten. In 2019 waren er dat 190, die 4.060 dagen op locatie actief waren (2018: 3.399).

VEI jaarcijfers 1200 VEI in cijfers 2019 | Bron jaarverslag

Coronacrisis
Bloeide VEI in 2019 ‘als nooit tevoren’, dit jaar krijgt de organisatie te maken met de gevolgen van de coronacrisis. In reactie op de pandemie is het grootste deel van het personeel gerepatrieerd. Dat projecten vertraging oplopen lijkt onvermijdelijk, aldus het jaarverslag.

De organisatie verwacht evenwel niet dat de continuïteit van de bedrijfsvoering en projecten in gevaar komt. VEI, die 2019 afsloot met een positief financieel resultaat (43.000 euro bij een omzet van 22,4 miljoen euro), wordt gefinancierd met bijdragen van de participerende drinkwaterbedrijven en andere donoren en deze bijdragen zullen de organisatie ook dit jaar in staat stellen om de activiteiten voort te zetten.

Dat is ook nodig. “De COVID-19-uitbraak onderstreept duidelijk de relevantie van ons werk om te streven naar een betere duurzame watervoorziening; dit blijkt uit een reeks verzoeken van onze partnerbedrijven en externe donoren om extra hulp”, staat in het jaarverslag.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?
Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.