secundair logo knw 1

Cascade-effecten van schade aan vitale infrastructuur tijdens orkaan Harvey; de grootste impact is met rode verbindingen weergegeven

Bij een door de TU Delft georganiseerde ‘hackaton’ zijn de gevolgen van de orkaan Harvey in kaart gebracht. Een onderdeel ging over de impact op de vitale infrastructuur. Er was veel informatie over directe schade beschikbaar, maar de indirecte effecten van schade aan deze infrastructuur bleek lastiger te vinden.

De vandaag gehouden bijeenkomst stond in het teken van de orkaan die Texas op 26 augustus trof en waarbij vooral Houston te maken kreeg met zware regenval en wateroverlast. De tachtig deelnemers - onderzoekers, professionals en studenten - analyseerden de gevolgen met als doel een beter antwoord op toekomstige rampen te formuleren. Dergelijke exercities winnen aan populariteit, vertelt onderzoekster Micheline Hounjet van Deltares die zelf meedeed. “Zo worden steeds vaker mapathons georganiseerd waarbij mensen helpen om risico’s in kwetsbare gebieden in kaart te brengen. De opzet van de bijeenkomsten wordt ook groter en breder.”

De deelnemers aan de Harvey Hackaton bestudeerden de gevolgen van de orkaan onder meer aan de hand van satellietdata, mediaberichtgeving en Twitter-feeds. “Het is interessant te zien hoeveel informatie je allemaal in een dag kunt verzamelen”, zegt Hounjet. “De deelnemers vonden zeer veel directe schade. We weten nu bijvoorbeeld beter hoeveel mensen moesten worden geëvacueerd. En ook hoeveel mensen zonder drinkwater zaten en hoe lang dat duurde.”

Hounjet keek met een aantal mensen naar de impact van Harvey op de vitale infrastructuur, zoals communicatienetwerken en drinkwaterproductielocaties. “Dat hebben wij uitgezocht aan de hand van nieuwsberichten in betrouwbare media.” Hounjet heeft de vergaarde informatie gevisualiseerd met behulp van de door Deltares ontwikkelde applicatie Critical infrastructures: relations and consequences of life and environment (CIrcle). Dit instrument is bedoeld om cascade-effecten in beeld te brengen.

Hounjet noemt een voorbeeld van een cascade-effect dat zich tijdens de ramp in Texas voordeed. “Er waren explosies in een chemische fabriek, omdat de stroom was uitgevallen en de koelinstallatie niet meer werkte.” In het algemeen bleken zulke indirecte effecten lastig te vinden, vertelt Hounjet. “Ook wel begrijpelijk omdat wij vooral keken naar nieuwsberichten en hierin zijn cascades niet gemakkelijk te vatten. Al met al hebben we best nog wat gevonden.”

Volgens Hounjet komt de aanpak van de Harvey Hackaton overeen met de werkwijze van Deltares. Het onderzoeksinstituut organiseert in binnen- en buitenland kennissessies waarbij CIrcle wordt gebruikt. Tijdens zo’n workshop brengen experts en andere betrokkenen in een bepaald gebied de cascade-effecten van een mogelijke overstroming in beeld. “Het gaat om het slim combineren van eigen informatie van organisaties met open gegevens”, licht Hounjet toe. “De cascade-effecten worden ingedeeld in vier categorieën: hoog, zwaar, middelmatig en laag. De maatregelen voor de kritische infrastructuur kunnen dan worden gericht op de grootste risico’s.”

Hounjet noemt de workshop die later deze maand wordt gehouden in de Tanzaniaanse stad Dar er Salaam. “De risico’s bij de drinkwatervoorziening staan centraal. De vraag is: welke bevolkingsgroepen hebben het meeste last van het uitvallen van deze voorziening?” Alle informatie die Deltares met behulp van CIrcle verzamelt, wordt opgeslagen in een database. “Hiermee kun je zien welke cascades de grootste effecten hebben. Al zal dat per gebied verschillen. Ook hierover staat steeds meer informatie in de database.”

Meer informatie over Harvey Hackaton

Toelichting op applicatie CIrcle

Bericht Houston, you have a problem

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.