secundair logo knw 1

De achtergrondwaarde voor PFAS in de waterbodem bedraagt per direct 0,8 microgram per kilo. Voor PFOS is de waarde vastgesteld op 3,7 microgram. Dat heeft minister Stientje van Veldhoven vandaag bekendgemaakt. De waarden voor landbodem bedragen 0,8 microgram (PFAS) en 0,9 microgram (PFOS). De nieuwe waarden geven baggeraars en bouwers meer ruimte om werk weer op te pakken.

De minister heeft de nieuwe, ruimere risicogrenzen bepaald op advies van de kennis- en onderzoeksinstituten RIVM en Deltares. De achtergrondwaarden worden verwerkt in het tijdelijk handelingskader dat in juli van dit jaar is opgesteld. Dit kader leidde tot veel protest door de norm van 0,1 microgram, een waarde die veel grond- en baggerwerk stillegde. 

De minister heeft, zo laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten, met opdrachtgevers, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken dat de ruimere mogelijkheden zo snel mogelijk worden benut. Elke dag telt, zegt de bewindsvrouw. “Niet alles is hiermee opgelost, maar dit is een grote stap.”

Naar verwachting kan 80 procent van de bouwprojecten waarbij droge grond moet worden verplaatst weer op gang komen. In hoeverre de baggeraars uit de voeten kunnen met de nieuwe normen is minder duidelijk.

Eigen plassen
Dat niet alles is opgelost blijkt ook uit de reactie van de Unie van Waterschappen. Bestuurder Dirk-Siert Schoonman is blij dat ‘het overgrote deel van de herinrichtings- en baggerwerkzaamheden van de waterschappen weer op gang kan komen’, maar de Unie stelt ook vast dat de waterschappen de bagger niet kwijt kunnen in hun eigen plassen.

“Zij zijn in afwachting van onderzoeken waaruit moet blijken of dit op termijn weer mogelijk is. De Unie van Waterschappen blijft aandacht vragen voor het snel opleveren van deze onderzoeksresultaten.’’ Snel gebruik van regionale putten is van belang, stelt de Unie. “Denk aan het beperkt houden van transportafstanden, CO2-uitstoot en kosten.”

Aan banden
De poly- en perfluoralkylstoffen zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen, die in veel industriële productieprocessen (smeermiddelen, verpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen, kleding, textiel en cosmetica) worden gebruikt, zijn door emissies verspreid in het milieu en zitten onder andere in de bodem, bagger en het oppervlaktewater.

De stoffen zijn schadelijk en kunnen een negatief effect hebben op mens en milieu. Van Veldhoven wil het toepassen ervan aan banden leggen. Er zijn al stappen gezet, aldus de bewindsvrouw. PFOS is al vrijwel verdwenen, zegt ze, en GenX is op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen geplaatst.

Van Veldhoven wil daarnaast de aanpak van niet genormeerde en zeer zorgwekkende stoffen tegen het licht houden om problemen zoals die zich nu voordoen, te voorkomen. 

 

MEER INFORMATIE
Kabinet komt met noodwet om kust- en dijkversterking voort te zetten

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.