secundair logo knw 1

Om Nederland in de nabije toekomst beter te beschermen tegen extreem weer, moet het nieuwe kabinet jaarlijks 500 miljoen euro extra investeren. Versterken van de dijken, verruiming van de rivieren en klimaatbestendig maken van infrastructuur en steden moeten in een hogere versnelling. Dit zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad.

De wateroverlast in Limburg bewijst dat er nog meer nodig is om Nederland te wapenen tegen steeds extremer weer, stelt de bewindsvrouw.

In Limburg moeten waterschap en de provincie aan de slag met de beken, aldus Van Nieuwenhuizen. Die ambitie hebben de regionale overheden zelf ook. Op een persconferentie deze week stelden ze dat er snel een aangepast waterplan moet komen om de regio te beschermen tegen extreme wateroverlast. Volgens de eerste inschattingen vergt dat een extra investering van honderden miljoenen in de komende tien jaar. Daarvoor doen ze een financieel beroep op de rijksoverheid.

Volgens Van Nieuwenhuizen moet het halve miljard extra worden besteed aan het klimaatbestendig maken van spoor, wegen en vaarwegen. Er zijn voorts investeringen nodig in bebouwde omgeving om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Tegelijkertijd zijn er maatregelen nodig om droogte te voorkomen, zoals het bufferen van water, zo tekent het AD op.

De visie van de demissionaire bewindsvrouw sluit aan bij de lessen die Deltacommissaris Peter Glas trekt uit de watercrisis in Limburg. In een vraaggesprek met H2O zei hij deze week dat er een schep bovenop moet om Nederland weerbaarder te maken tegen het steeds extremere weer.

Volgens de minister is er ook te weinig geld begroot voor de instandhouding van de waterwerken. “Het is nu niet voldoende om ze op orde te houden. Door zwaarder gebruik en nieuwe eisen en inzichten moet er alleen daarvoor tot 2035 al 1,8 miljard euro bij”, zegt ze tegen het AD.

 

MEER INFORMATIE
Artikel Algemeen Dagblad (betaald)
H2O Actueel: ‘Pieken afvlakken en vertragen met klimaatbestendig beekdal
H2O Actueel: Peter Glas: de weerbaarheid moet omhoog, de kwetsbaarheid omlaag

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!