0
0
0
s2smodern

Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen waarschuwde vorige maand dat de gemeenten geen middelen hebben voor klimaatadaptatie. Ze kampen met grote tekorten in het sociale domein, waardoor ze geen geld hebben voor klimaatadaptieve maatregelen in hun wijken, zei Van der Sande. Minister Cora van Nieuwenhuizen reageert desgevraagd en zegt: ‘Ik heb geen signalen, ik zie het niet somber in’.

Van der Sande sprak op het Deltacongres zijn zorg uit en ging er enkele weken later op het najaarscongres van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk uitgebreider op in. De decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet ging in 2015 gepaard met een grote generieke korting op de budgetten. Los van de moeite die het kost om de sociale regelingen te implementeren in lokaal beleid, kampen de gemeentebesturen nu met tekorten in het sociale domein.

In de financiering middels het gemeentefonds en het zogeheten 'trap op-trap af systeem' (als het rijk minder uitgeeft dan begroot, wordt het gemeentefonds naar beneden bijgesteld en vice versa), zit geen oplossing voor de structurele tekorten van de gemeenten. Van der Sande stelde op het najaarscongres van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk vast dat de gemeenten prioriteit geven aan het oplossen van de problemen in het sociale domein. “En ik snap dat ze daarvoor kiezen”, zei hij.

Keerzijde
Maar de keerzijde is dat er geen geld is voor de klimaatadaptatie in de steden, signaleerde Van der Sande. De waarschuwing van de voorzitter van de Unie van Waterschappen heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat niet bereikt, vertelt ze als ze om een reactie wordt gevraagd tijdens een werkbezoek in Delfzijl. Ze krijgt, vertelt ze, ook geen signalen uit gemeenten dat het niet gaat lukken met het klimaatrobuust maken van stad en land.

Van Nieuwenhuizen: “Ik heb met de gemeenten, de Unie van Waterschappen en het IPO een akkoord gesloten over klimaatadaptatie. Ik heb geen berichten gehoord dat ze dat akkoord niet nakomen. Je hebt ook gewoon reguliere budgetten en die moet je op klimaatadaptieve manier gaan inzetten. Als je toch ergens aan de gang gaat om een riolering te vervangen, dan kun je in dat project klimaatadaptieve maatregelen nemen. Dat hoeft geen nieuw geld te zijn.”

- U heeft dus geen signalen gehad dat het niet goed gaat?

“Nou, weet je. Sommige gemeenten hebben de stresstesten nog niet helemaal gedaan.”

- Dat moest dit jaar toch gebeuren?

“Ja, maar nog niet alle gemeenten hebben het tot in detail klaar. Je moet eerst als gemeenten weten waar de zwakke plekken zitten. Dat weten ze voor 95 procent. Maar dan komen de risicodialogen en dan krijg je een beeld wat de beste manier is om het op te lossen. En dat is nog helemaal niet uitgewerkt. Dus we weten ook nog niet wat er precies in welke gemeente nodig is. Als we zover zijn dan kan mijn deel van het geld beschikbaar worden gesteld als de Waterwet is aangepast. En dat proces ligt op schema. Het ligt bij de Tweede Kamer en die kan daar elk moment over beslissen. En iedereen is daar positief. Dus ik zie het niet zo somber in.”

- De vraag was: U heeft nog geen signalen ontvangen, zoals Van der Sande dat schetst, namelijk dat gemeenten geen geld hebben voor klimaatadaptieve maatregelen in hun wijken en stad.

“Nee. Eigenlijk niet. Er zijn mooie pilotprojecten gestart. In Groningen, in Meerssen en in de omgeving van Nieuwegein. Ik krijg alleen maar positieve reacties, eigenlijk. Ik ben in Enschede en Arnhem geweest, daar is men, om het zo te zeggen, blijmoedig aan de slag.”

- Geen zorgen dus.

“Als je kijkt naar de lange termijnopgave dan zien we allemaal wel dat er veel geld vereist is. Maar dat heb je niet morgen al nodig.”

- U heeft voor de lange termijn geld gereserveerd in het Deltafonds voor klimaatadaptatie. Is dat nog steeds genoeg?

“We hebben met elkaar afgesproken dat we 600 miljoen euro hierin gaan investeren, IPO, VNG, de Unie van Waterschappen en wij. Voorlopig staat de teller op een paar miljoen. Dus ja.”

- Toch, het is niet zonder reden dat Van der Sande erover begint. Gemeenten hebben grote financiële problemen in het sociale domein.

“Precies hetzelfde verhaal krijg ik te horen als het over verkeersveiligheid gaat. Daar heb ik ook een half miljard euro voor uitgetrokken de komende tien jaar en dan zeggen ze: ja, we hebben geen bakken met geld. Nee, ik ben er nog niet van onder de indruk. Ik merk ook dat gemeenten zelf het belang inzien van klimaatadaptatie.”

Update 27 december, reacties op Twitter:

:Schermafbeelding 2019-12-27 om 10.25.54.pngSchermafbeelding 2019-12-27 om 10.26.04.png

 

 

MEER INFORMATIE
H2O actueel: Van der Sande waarschuwt: ‘Investeringen in ruimtelijke adaptatie komen er niet’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Jan Nieuwenhuis · 7 months ago
    NIet onbelangrijk in deze kwestie wordt ook het gegeven dat waterschappen het overgrote deel van de Watersysteemheffing ophalen in de stedelijke gebieden (tot wel 80%), terwijl het merendeel daarvan wordt uitgegeven in het landelijk gebied, ten behoeve van beheer en aanpassing van het watersysteem landelijk gebied. De klimaatmaatregelen in stedelijk gebied moeten vervolgens worden bekostigd uit gemeentelijke middelen, zoals rioolheffing, OZB of de grondexploitatie. In die zin betalen de inwoners van steden en dorpen dubbel voor de klimaatopgave. De aanstaande herziening van het waterschapsbelastingstelsel zal aan deze scheefheid of zo u wilt onrechtvaardigheid een einde moeten maken.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.