0
0
0
s2smodern

Het risico op gezondheidseffecten door het inslikken van asbestvezels via drinkwater is erg klein. Er is dan ook geen reden om hiervoor een norm op stellen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van het SP-kamerlid Cem Laçin.

Asbest mag sinds 1993 niet meer worden toegepast, ook niet in waterleidingen. Voor de instelling van het verbod werd de asbestcement leiding veelvuldig gelegd door drinkwaterbedrijven. Nu bestaat nog bijna een kwart van het totale drinkwaternetwerk uit asbestcement leidingen. Dat aandeel (28.000 km) neemt jaarlijks af met circa 200 km door vervanging, schrijft de minister. 

De asbestcement leidingen in het drinkwaternet laten asbestvezels los, blijkt uit monitoring door de drinkwaterbedrijven. Zij nemen eens in de drie jaar steekproeven om zicht te krijgen op het verloop van asbestvezels in drinkwater. “Die metingen vinden plaats in monsters die worden genomen aan de tap (dus na passage van de drinkwaterleidingen) in wijken waar asbestleidingen aanwezig zijn”, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Momenteel vindt er weer een meetronde plaats. De uitkomsten worden in 2021 verwacht. 

In de meest recente monitoringsronde van begin 2016 zijn er concentraties gemeten van gemiddeld 425 tot 637 vezels per liter. De minister vindt die concentraties niet verontrustend, schrijft ze in antwoord op Laçin. “Het RIVM heeft mij laten weten dat dit zeer lage concentraties betreffen waarbij geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn.”

Geen eenduidig beeld
Er zijn slechts weinig wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van het inslikken van asbest en deze geven geen eenduidig beeld, aldus de minister, die om die reden een norm voor asbestvezels in drinkwater in Nederland niet voor de hand vindt liggen. “Het risico op gezondheidseffecten door het inslikken van asbestvezels via drinkwater is waarschijnlijk erg klein.”

Het RIVM zal toekomstig onderzoek wel blijven volgen, aldus de minister. "Als door de voortschrijdende stand van de wetenschap in de toekomst andere inzichten ontstaan zullen die uiteraard worden meegenomen bij de overweging om een norm vast te stellen."

In reactie op de stelling van Laçin dat asbestvezels bij verdamping van drinkwater in de lucht kunnen komen en bij inademen alsnog een risico vormen voor de gezondheid, houdt de minister ook vast aan de geringe gezondheidsrisico’s. “Waarschijnlijk verwaarloosbaar”, schrijft ze, waarbij ze verwijst naar onderzoeken van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

ASBESTVEZELS SCHADELIJK BIJ INADEMEN
Het verbod op asbest is in 1993 ingesteld nadat wetenschappelijke onderzoeken onomstreden uitwezen dat het inademen van asbestvezels kan leiden tot diverse vormen van kanker. De Gezondheidsraad stelde in 2010 dat asbest nog gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht.
Aan het verbod wilde het kabinet Rutte in 2018 de verplichting koppelen dat asbestcementdaken voor 2025 moeten worden verwijderd, omdat asbestvezels vrij kunnen komen als dakplaten van asbestcement gaan verweren en afbrokkelen. Het voorstel is niet door de Eerste Kamer gekomen.
Vorig jaar kwam staatssecretaris Stientje van Veldhoven van IenW met een nieuw initiatief om de sanering van de asbestdaken te stimuleren. Het plan bevat onder meer een fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief Asbest in drinkwater (pdf)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.