0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het over een andere boeg gegooid bij het maaien van watergangen. Begroeiing wordt nu in veel wateren grotendeels met rust gelaten. Dit komt de biodiversiteit ten goede.

Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt 2.300 kilometer aan beken, kanalen en sloten, de zogeheten A-watergangen. Deze wateren werden tot dit jaar volledig gemaaid. Dat kwam erop neer dat nog slechts ongeveer 20 procent van de begroeiing bleef staan in verband met de wettelijke regels voor flora en fauna.

Nu pakt Vallei en Veluwe het op een andere manier aan. Vooral op plekken die als droogtegevoelig zijn aangemerkt, laat het waterschap de vegetatie helemaal of voor een groot deel staan. Vaak worden alleen nog kleine stroombanen gemaaid.

Patrick GaynorPatrick Gaynor                  (foto: Evert van de Worp)

Risicogestuurd
De nieuwe aanpak wordt risicogestuurd maaien genoemd. “Het is echt een andere werkwijze”, zegt heemraad Patrick Gaynor. “We laten vegetatie ongemoeid waar dat kan. Alleen als het nodig is, bijvoorbeeld vanwege de doorstroming van het water of het voorkomen van wateroverlast, maaien we nog volledig. Ook mag de waterveiligheid natuurlijk niet in het gedrang komen.”

Deze werkwijze is ingegeven door de klimaatverandering, vertelt Gaynor. “Wij worden natuurlijk ook in ons werkgebied geconfronteerd met enerzijds langere droogteperioden en anderzijds vaker voorkomende piekbuien. Daarom kijken we nu in het maaibeheer veel meer naar de situatie ter plekke.”

Groene stuw
Het idee is volgens Gaynor dat door het met rust laten van begroeiing er een natuurlijke stuw in een watergang ontstaat. “Dat noemen we een groene stuw. Hierdoor kan meer water worden vastgehouden. Juist in een periode van droogte is dit heel handig.”

Een voorbeeld van de nieuwe aanpak is dat Vallei en Veluwe de waterplanten in de bovenlopen van hoger gelegen beken helemaal laat staan of hier pas aan eind van het maaiseizoen ingrijpt. “Zo houden we het water bovenstrooms vast”, zegt Gaynor. “Op deze manier krijgt het water de kans om de bodem in te zakken en het grondwater aan te vullen.”

Maatwerk
Het nieuwe maaibeheer komt de flora en fauna en daarmee de biodiversiteit ten goede. Gaynor: “Dat is voor ons een belangrijke reden. De natuur kan beter zijn gang gaan. Bijvoorbeeld vissen kunnen hun eitjes leggen in de begroeiing.”

 'Per saldo zijn we nu niet duurder uit'

Ook agrariërs en andere gebruikers hebben er baat bij, voegt de heemraad eraan toe. “De beschikbaarheid van water wordt verbeterd. Eigenlijk zie ik alleen voordelen, maar het blijft maatwerk. Er bestaat nog steeds een kans dat er een keer lokaal overlast ontstaat.”

De kosten vormen geen belemmering, aldus Gaynor. “Op sommige plekken gaan we vaker maaien en op andere juist minder. Per saldo zijn we nu niet duurder uit dan vroeger.”

Nieuw perspectief
Dit alles roept wel de vraag op waarom het waterschap pas nu het maaibeleid heeft aangepast. “Nood breekt wetten”, merkt Gaynor op. “Wij zijn afgelopen jaar verrast door de zeer lange droogteperiode. We pasten dit maaibeleid al toe in de natuurwatergangen. Door de droogte van vorig jaar is de urgentie nog groter geworden om deze werkwijze bij alle watergangen in ons gebied toe te passen. Op een herhaling van 2018 moeten we anticiperen en dat doen we onder meer met de wijziging van het maaibeleid. Vroeger keken we ook al naar de gevolgen van klimaatverandering, maar gezien de extreme ervaring van de vorige zomer was een nieuw handelingsperspectief nodig.”

De maaiperiode is in juni begonnen. Zijn er al eerste resultaten bekend? “Nog niet”, zegt Gaynor. “Vanwege de droogte en recente hitte hebben we tot nu toe slechts beperkt gemaaid. Anders zou er onder meer een zuurstofprobleem in de wateren ontstaan, waarvan flora en fauna direct last hebben.”

Dijken in linten gemaaid
Waterschap Vallei en Veluwe heeft ook bij de dijken het maaibeleid aangepast. Er wordt voortaan in linten gemaaid. Dat zorgt volgens Gaynor voor een sterkere grasmat en bevordert de biodiversiteit. “We laten stroken staan, waardoor kruidachtige bloemen meer kans krijgen. Dat is een voedingsbodem voor bijen en insecten.”

 

MEER INFORMATIE
Toelichting op maaibeheer Vallei en Veluwe
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De stelling dat de gemiddelde waterschapslasten met 3,6% stijgen als gevolg van extra investeringen in de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, wordt niet onderbouwd. Een waterschap met een begroting van 100 miljoen zou dan een extra klimaatoroject uitvoeren van 3,6 mln euro? Een goede journalist gaat dat natuurlijk checken, toch??
De titel van dit artikel is nietszeggend en had net zo goed kunnen luiden: 'bij alle watergedragen installaties is er een legionellarisico'. Legionella groeit nou eenmaal in een waterig milieu. Omdat risico het product is van kans en effect gaat het in werkelijkheid om de kans dat legionella kan groeien en het effect daarvan voor de omgeving.
Het risico (als resultante) kan dan gewoon heel erg klein zijn en is dat in de meeste gevallen waarschijnlijk ook. De kans op vermeerdering van legionella in een watersysteem houdt verband met veel factoren waarvan de temperatuur de belangrijkste is. De cases in Boxtel en Son hebben geleerd dat hoge temperaturen (> 30 grC) van het afvalwater hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het is ook al langer bekend dat Legionella pneumophila (als gevaarlijkste soort) vooral bij die temperaturen optimaal groeit. Bij effectieve afdekking en afzuiging van een bassin kan het effect naar de omgeving in feite naar nul worden gereduceerd en daarmee het risico! Het is onzinnig om dat op voorhand voor alle systemen te gaan eisen, want de kans op vermeerdering van Legionella pneumophila in biologische systemen met temperaturen < 30 grC zal ongetwijfeld een stuk kleiner zijn. Laten we dat eerst goed onderzoeken.
Verder is het onbegrijpelijk dat de Omgevingsdiensten inzetten op een doelvoorschrift met een harde eis dat er geen legionella in de lucht en het effluent zit. Het is namelijk praktisch gezien gewoon niet haalbaar en het leidt tot hoge maatschappelijke kosten en de toevoeging van veel ongewenste desinfectiemiddelen van effluenten. Vergeet niet dat in de lucht en het effluent van een gemiddelde RWZI ook Legionella pneumophila wordt aangetroffen (in aanzienlijk lage concentraties als bij de zuivering in Boxtel). Hoe zou je in de zuivering Legionella moeten bestrijden? Moeten we al ons RWZI-effluent gaan chloren of met UV behandelen?
Ik lees hier een typisch voorbeeld van een overheid die neigt tot een overreactie om in de toekomst elke aansprakelijkheid te kunnen weerleggen. Ondertussen wordt een groot deel van de industrie opgezadeld met het maken van hoge extra kosten voor het bestrijden van een relatief laag risico.
Jan Pronk maakte ooit als Minister van VROM dezelfde fout bij de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie die zo'n beetje voor alle collectieve leidingwatersystemen in Nederland het legionellarisico moest gaan indammen. Dat moest worden teruggedraaid (naar alleen de prioritaire instellingen) want de maatschappelijke kosten die dat veroorzaakte waren simpelweg te hoog.
Leuk dat jullie aandacht besteden aan de notitie over de Nationale analyse waterkwaliteit, maar de stof die het meest overschrijdt is niet aluminium, maar ammonium. Als je dat wijzigt in de titel en tekst van de laatste alinea, klopt het verhaal weer.
Helaas zijn de filmpjes niet via het YouTube kanaal te vinden.
Grappig dat er nu pas actie via een collectief wordt opgestart. Waarom kun je in Nederland anno 2019 niet je douche water hergebruiken in je WC?!? Het zou verplicht moeten worden in nieuwbouw en een mogelijkheid in bestaande bouw, bijv via een platte tank in de kruipruimte.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het